X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ЮРИДИЧНИЙ СКЛАД. ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІІ

Завантажити презентацію

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ЮРИДИЧНИЙ СКЛАД. ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

1. Адміністративне правопорушення (АП): поняття, ознаки. 2. Юридичний склад АП: поняття, види, структура. 3. Відмежування АП від інших правопорушень. 4. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. 5. Кваліфікація АП: поняття, види. Національна академія прокуратури України, 2013

Слайд 2

1. Адміністративне правопорушення: поняття, ознаки Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність (стаття 9 КУпАП)

Слайд 3

ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ (ПРОСТУПКУ) Адмін. проступок – це завжди діяння (дія чи бездіяльність); Адмін. проступок – це протиправне діяння, тобто таке, що порушує вимоги законодавства; Адмін. проступок – це суспільно-шкідливе діяння; Адмін. проступок – це винне діяння; Адмін. проступок – це каране діяння; Адміністративним проступком визнається лише протиправне діяння, яке вчинено деліктоздатною особою.

Слайд 4

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОСТУПОК протиправне, суспільно-шкідливе, винне діяння у формі дії або бездіяльності, вчинене деліктоздатною особою, яке тягне за собою застосування встановлених законом заходів адміністративної відповідальності

Слайд 5

2. Юридичний склад адміністративного правопорушення: поняття, види, структура Склад адміністративного проступку – це сукупність установлених законом суб’єктивних і об’єктивних ознак, що характеризують дію і бездіяльність як адміністративний проступок

Слайд 6

Структура складу адміністративного проступку ОБ'ЄКТ (безпосередній об'єкт*, предмет); ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА (діяння*, шкідливі наслідки, причинний зв’язок, місце вчинення, час вчинення, спосіб вчинення, засоби та знаряддя вчинення); СУБ'ЄКТ (осудність*, вік*); СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА (вина* (умисел, необережність), мотив, мета). * Обов'язкові елементи складу

Слайд 7

Види складів адміністративних правопорушень За характером заподіяної адміністративним проступком шкоди: З матеріальним складом З формальним складом

Слайд 8

Види складів адміністративних правопорушень Залежно від суб'єкта адміністративного проступку: Особисті (у яких суб'єктом проступку є осудна особа, яка досягла 16 років); Зі спеціальним складом (у яких як обов'язковий елемент зазначено ознаки спеціального суб'єкта ); Змішані (у яких передбачені ознаки як загального, так і спеціального суб'єкта).

Слайд 9

Види складів адміністративних правопорушень Залежно від внутрішньої структури: Однозначні (у яких описуються ознаки одного діяння в межах однієї статті нормативного акта); Альтернативні (у яких описуються кілька дій у рамках однієї статті нормативного акта).

Слайд 10

Види складів адміністративних правопорушень Залежно від конструкції: Описові (які повністю розкривають зміст і суть діяння, яке визнане адміністративним проступком); Бланкетні (які указують на необхідність звернення до відповідних нормативних актів, що встановлюють ознаки проступків).

Слайд 11

Види складів адміністративних правопорушень Залежно від ступеня суспільної шкідливості адміністративного проступку, а також наявності в складі ознак, що обтяжують адміністративну відповідальність: Основні (які не містять обтяжуючих обставин); Кваліфіковані (які містять ознаки, що підвищують суспільну небезпеку адміністративного проступку і посилюють санкцію за його вчинення).

Слайд 12

Об'єкт складу адміністративного проступку Об'єкт складу адміністративного проступку - це те, на що спрямоване посягання - суспільні відносини, які регулюються правовими нормами, а охороняються заходами адміністративної відпвідальності. ст. 9 КУпАП чітко та однозначно фіксує, що об'єктом посягання адміністративного делікту є: 1) громадський порядок, 2) власність, 3) права і свободи громадян, 4) встановлений порядок управління.

Слайд 13

Класифікація об'єктів проступків за ступенем узагальнення відносин загальний родовий видовий безпосередній (конкретний)

Слайд 14

Об'єктивна сторона складу адміністративного проступку — система передбачених нормами адмін. права ознак, які характеризують зовнішній прояв АП. Елементи: Діяння*; шкідливі наслідки діяння; причинний зв'язок між діянням і його шкідливими наслідками; час вчинення проступку; місце вчинення проступку; спосіб вчинення проступку; засіб вчинення проступку; знаряддя вчинення проступку. *обов’язкова ознака, всі інші - факультативні

Слайд 15

Види суб'єктів складу адміністративного проступку: Загальний суб'єкт — це осудна особа, яка досягла 16-річного віку. Спеціальний суб'єкт — це особа, яка характеризується спеціальними ознаками, наявність яких дає можливість притягнути особу до адміністративної відповідальності за вчинене нею певне правопорушення (водії , посадові особи, іноземці та особи без громадянства , капітан судна, військовозобов'язані або призовники, батьки тощо) Особливий суб’єкт — це особа, яка має ознаки, що впливають на особливості її притягнення до адміністративної відповідальності. До таких суб'єктів належать: дипломатичні представники, неповнолітні, інваліди, вагітні жінки, військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ, іноземці та особи без громадянства та ін.

Слайд 16

Суб'єктивна сторона   полягає у психічному ставленні суб'єкта до вчиненого протиправного діяння (дії або бездіяльності) та його наслідків і містить у собі три елементи: вину*; мету; мотив. *обов'язковий елемент складу

Слайд 17

Обставини, що виключають АВ   Ст. 17 КУпАП: особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, необхідної оборони або яка була в стані неосудності, не підлягає адміністративній відповідальності

Слайд 18

Ст.18. Крайня необхідність Не є АП дія, яка хоч і передбачена цим Кодексом або іншими законами, що встановлюють відповідальність за АП, але вчинена в стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, яка загрожує державному або громадському порядку, власності, правам і свободам громадян, установленому порядку управління, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода. 

Слайд 19

ст.19. Необхідна оборона Не є АП дія, яка хоч і передбачена цим Кодексом або іншими законами, що встановлюють відповідальність за АП, але вчинена в стані НО, тобто при захисті державного або громадського порядку, власності, прав і свобод громадян, установленого порядку управління від протиправного посягання шляхом заподіяння посягаючому шкоди, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.  ч.2 ст.19 - Перевищенням меж НО визнається явна невідповідність захисту характерові і суспільній шкідливості посягання – захист повинен відповідати нападу

Слайд 20

ст.20. Неосудність Не підлягає АВ особа, яка під час вчинення протиправної дії чи бездіяльності була в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану. Критерії визначення неосудності та їх ознаки: медичний (біологічний): юридичний (психологічний): інтелектуальна ознака – не здатний усвідомлювати; вольова – не здатний керувати.

Слайд 21

Кваліфікація АП це встановлення відповідності конкретного діяння ознакам того чи іншого складу АП, передбаченого адміністративним законом Передумови кваліфікації адміністративних деліктів: всебічне, повне та об’єктивне встановлення всіх фактичних обставин справи; точне і достовірне встановлення юридичного значення всіх фактичних обставин вчинених протиправних дій і особистості порушника; правильний вибір норми, з’ясування її змісту і значення.

Слайд 22

Класифікація видів адміністративно-правової кваліфікації Залежно від обов’язковості суспільно шкідливих наслідків для об’єктивної сторони складу делікту : кваліфікація адміністративних деліктів із формальними складами; кваліфікація адміністративних деліктів із матеріальними складами

Слайд 23

Класифікація видів адміністративно-правової кваліфікації За ознакою уповноваженого суб’єкта кваліфікації: кваліфікація, здійснювана адміністративними комісіями при виконавчих комітетах місцевих рад; кваліфікація, здійснювана виконкомами місцевих рад;  кваліфікація, здійснювана районними (міськими) судами (суддями); кваліфікація, здійснювана органами внутрішніх справ; кваліфікація, здійснювана органами державних інспекцій; кваліфікація, здійснювана іншими уповноваженими органами (посадовими особами).

Слайд 24

Класифікація видів адміністративно-правової кваліфікації Залежно від стадії провадження, на якій відбувається адміністративно-правова кваліфікація кваліфікація адміністративного проступку, яка має місце на стадії порушення справи (складання протоколу); кваліфікація адміністративного проступку, яка має місце на стадії розслідування справи; кваліфікація адміністративного проступку, яка має місце на стадії розгляду справи та винесення постанови про накладення адміністративного стягнення; кваліфікація адміністративного проступку, яка має місце на стадії перегляду постанови у справі.

Слайд 25

Класифікація видів адміністративно-правової кваліфікації Залежно від внесення змін у проведену кваліфікацію: попередня кваліфікація; остаточна кваліфікація.

Слайд 26

Класифікація видів адміністративно-правової кваліфікації За родовим об’єктом посягання: кваліфікація адміністративних проступків, що посягають на власність; кваліфікація адміністративних проступків у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культури; кваліфікація адміністративних проступків у галузі промисловості, будівництва, використання електричної і теплової енергії; кваліфікація адміністративних проступків у галузі сільського господарства; кваліфікація адміністративних проступків на транспорті, у галузі шляхового господарства і зв’язку і т.д.

Слайд 27

Класифікація видів адміністративно-правової кваліфікації За джерелами адміністративно-деліктного права: кваліфікація адміністративних проступків, відповідальність за які передбачена КУпАП; кваліфікація адміністративних проступків, відповідальність за які передбачена Митним кодексом України; кваліфікація адміністративних проступків, відповідальність за які передбачена законами України.

Слайд 28

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство