X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Радіофізичний факультет: портфоліо. Понад 50 років на вістрі освіти і науки

Завантажити презентацію

Радіофізичний факультет: портфоліо. Понад 50 років на вістрі освіти і науки

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Радіофізичний факультет Понад 50 років на вістрі освіти і науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Слайд 2

Радіофізичний факультет створено у 1952 році з метою підготовки фахівців у найновіших галузях науки, техніки і технологій, що залишається головним завданням факультету в ХХІ сторіччі Напрям підготовки Прикладна фізика Базова спеціальність Радіофізика та електроніка Кваліфікація Радіофізик, інженер-дослідник, бакалавр (4 роки навчання), магістр (6 років навчання) Спеціалізації (після 5 семестру) Автоматизація наукових досліджень Квантова радіофізика Кріогенна і мікроелектроніка Медична радіофізика Твердотільна електроніка Фізична електроніка Кадровий склад 5 академіків Національної академії наук України, 24 професорів, 57 кандидатів фізико-математичних наук, доцентів, провідні фахівці Національної академії наук України, 18 Лауреатів Державних премій України та колишнього СРСР (з 1988 р.), 63 аспірантів, 650 студентів www.rpd.univ.kiev.ua

Слайд 3

Профільна загальноосвітня підготовка (1– 6 семестри): ЗАГАЛЬНА ФІЗИКА: механіка, молекулярна фізика, електрика та магнетизм, оптика, атомна фізика, фізика мікро- та макросвіту МАТЕМАТИКА та ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА: математичний аналіз, загальна алгебра, диференційні рівняння, теорія ймовірності, теоретична механіка, математична фізика, електродинаміка, квантова механіка, статистична фізика РАДІОЕЛЕКТРОНІКА: радіотехнічні кола та сигнали, основи радіоелектроніки та схемотехніки, коливання та хвилі ІНФОРМАТИКА: чисельні методи, програмування, мікропроцесорна техніка, комп'ютерний експеримент, INTERNET та WEB технології Умови фінансування: за державним замовленням (безкоштовно) - 125 осіб за контрактом (з оплатою навчання) - до 60 осіб Вступні іспити: Фізика (усно) Українська мова і література (усно) Необхідність у радіофізиках зростає і в Україні, і в усьому світі завдяки виключно великій ролі електронних та інформаційних засобів у промисловості, зв'язку, обороні, медицині, науці, освіті та багатьох інших життєво важливих галузях.

Слайд 4

Автоматизація наукових досліджень Напрямки наукової роботи та підготовки фахівців: Дослідження та створення мережевих середовищ Бездротові мережі Системи та моделі безпеки при роботі в мережах Апаратне та програмне забезпечення систем паралельних кластерних обчислень Системи автоматизації фізичного експерименту

Слайд 5

Квантова радіофізика Напрямки наукової роботи та підготовки фахівців: Акустооптичні пристрої та системи Багатоканальні мікрохвильові прилади на епітаксійних плівках залізо-ітрієвого гранату Волоконна оптика та сенсорика Домен-акустичні сигнальні процесори Мікроскопія ближнього поля Магнітоударна технологія в екології Застосування FDTD-методу для аналізу електромагнітних полів Зображення клітин крові в лазерному диференціально-фазовому скануючому мікроскопі 16-ти канальний смуговий фільтр на основі залізо-ітрієвого гранату Мікроскоп ближнього поля та зображення, що отримано за його допомогою

Слайд 6

Кріогенна та мікроелектроніка Напрямки наукової роботи та підготовки фахівців: Фізика поверхні твердого тіла та формування нанорозмірних стуктур, розробка нових методів діагностики поверхні Надпровідна електроніка, взаємодія НВЧ випромінювання з речовиною Розробка фізичних основ обробки інформації в оптичному діапазоні Вісмутова нанонитка на Si(001) Скануючий тунельний мікроскоп та зображення з атомним розрізненням, отримані з його допомогою Поверхня Si(111) 7x7 Надвисоковакуумний електронний спектрометр Просвічуючий електронний мікроскоп Установка для оптичного розпізнавання образів ВАХ джозефсонівського контакту на ВТНП та магніт над ВТНП

Слайд 7

Медична радіофізика (Розробка фізичних основ нових медичних технологій) Напрямки наукових досліджень та підготовки фахівців: Нейронавігаційні хірургічні системи Квантова хімія та молекулярна динаміка Алгоритми обробки магніторезонансної та ультразвукової діагностики Фотодинамічна терапія Медична інформатика, телемедицина Магніторезонансний томограф та приклад томограми Практикум з медичної радіофізики Ультразвуковий сканер та приклад діагностичного зображення Рентгенівський томограф та приклад томограми

Слайд 8

Твердотільна електроніка Напрямки наукових досліджень та підготовки фахівців: Спін-залежні явища в напівпровідниках Квантово-розмірні ефекти в напівпровідниках Кремнієві фотоперетворювачі та сонячні елементи Хімічні та біологічні сенсори Нові нанокристалічні та органічні матеріали електронніки Релаксаційна спектроскопія глибоких рівнів Інфрачервона спектроскопія Атомна силова мікроскопія порувотого кремнію Тонкоплівкові сонячні елементи Напівпровідниковий сенсор Напівпровідниковий лазер

Слайд 9

Фізична електроніка Напрямки наукових досліджень та підготовки фахівців: Розробка фізичних основ вакуумної електроніки Плазмова електроніка та фізика космічної плазми Запорошена плазма Плазмохімія для екології Емісійна електроніка Газові сенсори Кристалічні структури в запорошеній плазмі Міжнародний космічний експеримент КЛАСТЕР Нелінійна деформація профілю концентрації плазми модульованим електронним пучком Острівкова структура плівки TiO2 товщиною 90 Å Полярне сяйво В лабораторії емісійної електроніки

Слайд 10

Електрофізика (загальноосвітня кафедра) Напрямки наукової роботи: Магнітооптика Оптика надширокосмугових лазерних полів Електронні процеси в системах зниженої вимірності Електронні та оптичні явища у наноматеріалах Вуглецеві наноструктури Самосформовані ДНК-мембрани Поруватий кремній

Слайд 11

Математика та теоретична радіофізика (загальноосвітня кафедра) Напрямки наукової роботи: Магнітовпорядковані кристали Самоорганізація в кристалах і полімерах Нелінійні ефекти у сегнетоелектриках Когерентні ядерні реакції Радіобіологія і квантова біологія Реологія суспензій і розчинів полімерів Розподіл спінів у двовимірному магнітному вихрі Огинаюча до розподілу намагніченості у двовимірному магнітному солітоні Дослідження властивостей неоднорідних структур Математичні методи аналізу фізичних процесів

Слайд 12

Міжнародні зв'язки Білорусь, Велика Британія, Греція, Іспанія, Італія, Канада, Китай, Корея, Мексика, Нідерланди, Німеччина, Росія, США, Тайвань, Франція, Японія Студентське життя Учбова лабораторія ядерної фізики 7 травня – свято Радіофізиків Лабораторія оптичної обробки інформації Радіофізики на стажуванні у Німеччині Виступ факультетського театру Лабораторія тунельної мікроскопії Традиційна прес- конференція викладачів

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Портфоліо