X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Презентація педагогічного досвіду вчителя історії Донецької загальноосвітньої школи I – III ступенів №58

Завантажити презентацію

Презентація педагогічного досвіду вчителя історії Донецької загальноосвітньої школи I – III ступенів №58

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Манакової Людмили Петрівни ТВОРЧИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ЗАСОБАМИ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ» Манакова Л. П. Манакової Людмили Петрівни Презентація педагогічного досвіду вчителя історії Донецької загальноосвітньої школи I – III ступенів №58

Слайд 2

Актуальність досвіду Концепція загальної середньої освіти проголошує освіту ХХI століття освітою для людини. Сучасна школа повинна забезпечити умови для розвитку успішної особистості. І це завдання не тільки і не стільки змісту освіти, скільки технологій навчання, що впроваджуються. Було прийняте рішення проаналізувати впровадження інноваційних педагогічних технологій та дослідити їх вплив на самореалізацію особистості учня засобами історії в освітньому просторі школи. Манакова Л. П.

Слайд 3

учні 7 – 11 класів ДЗОШ № 58 за період з 2004 – 2005 н. р. по 2008 – 2009 н. р. рівень сформованості навчальних та предметних компетентностей. створення навчального середовища засобами історичної освіти забезпечить оптимальні умови для розвитку кожної дитини. Автором проекту запропоновано оптимальні форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів для формування історичної свідомості як умови успішної адаптації та самореалізації особистості в сучасній соціокультурній ситуації. Манакова Л. П. рівень сформованості навчальних та предметних компетентностей. моделювання власної педагогічної системи формування успішної особистості учня. створення навчального середовища засобами історичної освіти забезпечить оптимальні умови для розвитку кожної дитини. моделювання власної педагогічної системи формування успішної особистості учня. створення навчального середовища засобами історичної освіти забезпечить оптимальні умови для розвитку кожної дитини. моделювання власної педагогічної системи формування успішної особистості учня. учні 7 – 11 класів ДЗОШ № 58 за період з 2004 – 2005 н. р. по 2008 – 2009 н. р. моделювання власної педагогічної системи формування успішної особистості учня. учні 7 – 11 класів ДЗОШ № 58 за період з 2004 – 2005 н. р. по 2008 – 2009 н. р. моделювання власної педагогічної системи формування успішної особистості учня. рівень сформованості навчальних та предметних компетентностей. учні 7 – 11 класів ДЗОШ № 58 за період з 2004 – 2005 н. р. по 2008 – 2009 н. р. моделювання власної педагогічної системи формування успішної особистості учня. створення навчального середовища засобами історичної освіти забезпечить оптимальні умови для розвитку кожної дитини. рівень сформованості навчальних та предметних компетентностей. учні 7 – 11 класів ДЗОШ № 58 за період з 2004 – 2005 н. р. по 2008 – 2009 н. р. моделювання власної педагогічної системи формування успішної особистості учня. створення навчального середовища засобами історичної освіти забезпечить оптимальні умови для розвитку кожної дитини. рівень сформованості навчальних та предметних компетентностей. учні 7 – 11 класів ДЗОШ № 58 за період з 2004 – 2005 н. р. по 2008 – 2009 н. р. моделювання власної педагогічної системи формування успішної особистості учня. рівень сформованості навчальних та предметних компетентностей. учні 7 – 11 класів ДЗОШ № 58 за період з 2004 – 2005 н. р. по 2008 – 2009 н. р. моделювання власної педагогічної системи формування успішної особистості учня. створення навчального середовища засобами історичної освіти забезпечить оптимальні умови для розвитку кожної дитини. рівень сформованості навчальних та предметних компетентностей. учні 7 – 11 класів ДЗОШ № 58 за період з 2004 – 2005 н. р. по 2008 – 2009 н. р. моделювання власної педагогічної системи формування успішної особистості учня. учні 7 – 11 класів ДЗОШ № 58 за період з 2004 – 2005 н. р. по 2008 – 2009 н. р. моделювання власної педагогічної системи формування успішної особистості учня. учні 7 – 11 класів ДЗОШ № 58 за період з 2004 – 2005 н. р. по 2008 – 2009 н. р. створення навчального середовища засобами історичної освіти забезпечить оптимальні умови для розвитку кожної дитини. моделювання власної педагогічної системи формування успішної особистості учня. учні 7 – 11 класів ДЗОШ № 58 за період з 2004 – 2005 н. р. по 2008 – 2009 н. р.

Слайд 4

Концептуальні положення творчого інноваційного проекту Методологічний підхід: особистісно орієнтований, діяльнісний, компетентнісний. Головні фактори розвитку: у процесі навчання – соціогенні, у вихованні – психогенні („особистість виховується тільки особистістю”). Наукова концепція: проблемне навчання, дискусійна модель навчання, кооперативне навчання, різнорівневе навчання шляхом формування компетентностей. Тип управління навчально-виховним процесом: гнучке, зі зміною режиму контролю, комплексне. Вид соціально-педагогічної діяльності: навчаюча + розвиваюча + соціалізації. Переважаючі методи: проблемні, творчі, дослідницькі. Підхід до дитини і характервиховної взаємодії: антропоцентричний, суб’єкт-суб’єктний,співробітництва. Манакова Л. П.

Слайд 5

Умови формування розвиненої особистості засобами історичної освіти: Залучення кожного учня до активного пізнавального процесу, застосування отриманих знань на практиці; Сумісна робота у співробітництві при вирішенні різноманітних проблем, де треба проявити комунікативні вміння; Вільний доступ до необхідної інформації з метою формування особисто незалежного, але аргументованого погляду; Постійне випробування своїх інтелектуальних, фізичних та моральних сил. Манакова Л. П.

Слайд 6

Система формування успішної особистості учня Шляхи розвитку особистості засобами історичної освіти Педагогічні технології Проблемне навчання Дискусійна модель навчання Навчання у співробітництві (кооперативне навчання) Різнорівневе навчання (індивідуалізація і диференціація) Розвиток творчих здібностей Формування практичних навичок Соціалізація особистості Формування компетентностей Створення навчального середовища для розвитку особистості учня Особистісно орієнтований підхід Діяльнісний підхід Компетентнісний підхід Манакова Л. П.

Слайд 7

Манакова Л. П.

Слайд 8

Дискусія (від лат. – розгляд, дослідження) – це форма навчальної діяльності, яка характеризується обміном думками, ідеями, поглядами судженнями зі спірного питання і тому можлива всюди, де є доречність такого обміну думками. Дискусійні методи навчання Дискусія-форум Дискусія-дебати Дискусія-діалог Дискусія-диспут Дискусія – „круглий стіл” Манакова Л. П.

Слайд 9

Навчальне середовище УЧЕНЬ Забезпечити гнучкість у навчанні Дати свободу Дати самостійність Забезпечити контроль Дозволити робити помилки Наділити відповідальністю Розвивати співпрацю Формувати компетентності Розвивати якості лідера Манакова Л. П. Забезпечити гнучкість у навчанні Дати свободу Дозволити робити помилки Розвивати співпрацю Забезпечити гнучкість у навчанні Дати свободу Дозволити робити помилки Формувати компетентності Розвивати співпрацю Забезпечити гнучкість у навчанні Дати свободу Дозволити робити помилки Розвивати якості лідера Формувати компетентності Розвивати співпрацю Забезпечити гнучкість у навчанні Дати свободу Дозволити робити помилки Наділити відповідальністю Розвивати якості лідера Формувати компетентності Розвивати співпрацю Забезпечити гнучкість у навчанні Дати свободу Дозволити робити помилки Забезпечити контроль Наділити відповідальністю Розвивати якості лідера Формувати компетентності Розвивати співпрацю Забезпечити гнучкість у навчанні Дати свободу Дозволити робити помилки Дати самостійність Забезпечити контроль Наділити відповідальністю Розвивати якості лідера Формувати компетентності Розвивати співпрацю Забезпечити гнучкість у навчанні Дати свободу Дозволити робити помилки

Слайд 10

Результати педагогічної діяльності Манакова Л. П.

Слайд 11

Порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів (випускників) Манакова Л. П.

Слайд 12

Мої учні неодноразово виступали переможцями і призерами у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської олімпіади з історії Манакова Л. П.

Слайд 13

Впровадження творчого інноваційного проекту забезпечує: активну участь учнів у процесі навчання; можливість застосування набутих навичок і знань в реальних життєвих та навчальних ситуаціях; розвиток цільових навичок поведінки (самостійної творчої діяльності, роботи в малих групах); мотивацію учнів до підвищення ефективності своєї діяльності на заняттях і в реальних ситуаціях. Манакова Л. П. можливість застосування набутих навичок і знань в реальних життєвих та навчальних ситуаціях;

Слайд 14

Застосування комунікативно-діалогової та дослідницької моделей навчання дає змогу учням відчути себе суб’єктами навчально-пізнавальної діяльності, підготуватися до самореалізації, а саме – стати активними, відповідальними громадянами нашої держави. Творчий інноваційний проект було представлено на засіданні РМО вчителів історії Київського району та рекомендовано до впровадження вчителями. Манакова Л. П.

Слайд 15

Бібліографія Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 159 с. Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів. – Х.: Вид. група „Основа”, 2005. – 112 с. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. – 144 с. Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. – Х.: Вид. група „Основа”, 2005. – 96 с. Організація навчального процесу в сучасній школі: Навчально-методичний посібник для вчителів, керівників навчальних закладів, слухачів ІПО / М.В. Гадецький, Т.М. Хлєбнікова. – Х.: Веста: Видавництво „Ранок”, 2003. – 136 с. Манакова Л. П.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Портфоліо