X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Презентація Долобан О.О.

Завантажити презентацію

Презентація Долобан О.О.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

заступник директора Одеського обласного інституту удосконалення вчителів, кандидат філософських наук Любов Задорожна, Розвиток громадянських компетентностей

Слайд 2

Одеська область має свою специфіку не схожою на інші області України. Як сам обласний центр так і більшість районів області багатонаціональні. Область має сухопутні і водні кордони з 4 державами, через нашу область проходить сьомий транспортний Європейський коридор та міграційний шлях до Європи. Все це вимагає виваженої громадянської позиції жителів нашого регіону як в політичній так і в соціальній та правовій сферах. Значну роль у формуванні цих якостей відіграє освіта.

Слайд 3

СПІЛЬНІ ПРОЕКТИ: українсько-голландський проект «Матра» - «Громадська платформа освітніх реформ в Україні» (2006-2009 рр.); українсько-польський «Міжкультурна освіта» (2008-2009 рр.); українсько-польський « Лідери освітніх змін» (2009-2011рр.); українсько-австрійський «Проведення проектних занять в школах» (2008-2011 рр.); українсько-австрійський « Керування конфліктними ситуаціями у школах» (2009-2010 рр.); українсько-австрійський « Організаційний розвиток інституту післядипломної педагогічної освіти» (2010 -2011рр.); українсько-німецький « Економічна европейська освіта» (2010р.) ; українсько-швейцарський « Сприяння розвитку освіти для демократії в Україні» (2010-2011рр.) Українсько-словацький “Європа в школі” (2010-2014рр.) Проект ТЕМПУС “Інновації в іклюзивній освіті” (2012-2015) ООІУВ підтримує широкі міжнародні зв’язки метою яких є використання освітнього досвіду та Європейської інтеграції вітчизняної освіти

Слайд 4

Школа ХХІ століття: Київські ініціативи. Сім напрямків євроінтеграції української освіти Дошкільна освіта- найвища освіта; Спільна історія без розділових ліній; Толерантність; Через мову до взєморозуміння; ІКТ- освіта без кордонів; Від шкіл-партнерів до партнерів –країн; Новій освіті Європи- новий європейський вчитель

Слайд 5

Розвиток громадянських компетентностей 27 червня 2014 року підписана угода про асоціацію між Україною та ЄС, яка заснована на принципах: забезпечення прав людини та основоположних свобод, повага до верховенства права, дотримання суверенітету і територіальної цілісності, непорушності кордонів і незалежності Української держави.

Слайд 6

Розвиток громадянських компетентностей Громадянська компетентність - одна з ключових компетентностей особистості (вміння вчитися, соціальна загальнокультурна,здоров'язберігаюча, інформаційно-комунікативна, підприємницька), що сьогодні визначена як орієнтир розвитку української освіти і як результат громадянської освіти.

Слайд 7

Розвиток громадянських компетентностей Складовими громадянської освіти є: громадянські знання, на основі яких формуються уявлення про форми і способи функціонування особистості в політичному, правовому, економічному, соціальному та культурному полі демократичної держави; громадянські уміння та досвід участі в соціально-політичному житті суспільства і практичного застосування знань; громадянські чесноти – норми, установки, цінності та якості, притаманні громадянинові демократичного суспільства.

Слайд 8

Розвиток громадянських компетентностей Завдання громадянської освіти розв’язуються як у навчальному процесі, так і в позакласній та позашкільній роботі відповідно до ступенів шкільної освіти, змісту навчальних предметів і вікових особливостей учнів.

Слайд 9

Розвиток громадянських компетентностей Основним завданням громадянської освіти в початковій школі є створення умов для формування в учнів елементарних знань про державу, про права і відповідальність людини і громадянина, основні моральні цінності та норми поведінки.

Слайд 10

Розвиток громадянських компетентностей В основній школі, одночасно з поглибленням знань та морально-етичної складової громадянської компетентності, увага має зосереджуватись на соціальній складовій громадянської компетентності, що забезпечує учнів знаннями та уміннями, необхідними для участі в житті школи і громади (співпраця, співробітництво, комунікації, повага до інших, толерантна поведінка, права та обов’язки, плюралізм, залагодження конфліктів, громадянське суспільство).

Слайд 11

Розвиток громадянських компетентностей У старшій школі слід концентрувати увагу на політологічному, правовому та економічному аспектах громадянської компетентності, які передбачають розуміння сутності демократії, форм участі громадян у житті суспільства та держави, прав і обов’язків, прав і свобод людини, форм державної влади, процесів ухвалення рішень та контролю за ними, суті ринкових відносин, економічних чинників розвитку демократичного суспільства.

Слайд 12

Спосіб дії: визначення проблем, які потребують змін обговорення цих проблем (формат - діалог) дослідження проблеми розробка програми дій реалізація проекту оцінювання та самооцінювання публічність результатів та ходу дій Діалог в освіті: порозуміння, співпраця, зміни

Слайд 13

Якість суспільства Якість ЗНЗ Якість навчального процесу Якість випускника КРОКИ ДО ЯКІСНОЇ ЕВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ

Слайд 14

Діалог з вчителями:

Слайд 15

Діалог з батьками:

Слайд 16

Діалог з учнями:

Слайд 17

Діалог з владою:

Слайд 18

Влада Громада Школа Діалог та порозуміння

Слайд 19

Школа Влада Громада

Слайд 20

Школа Влада Громада Ukraine

Слайд 21

Співпраця та порозуміння

Слайд 22

2013 р. Учень, 2013 р. Студент ВНЗ, 2014 р. Спеціаліст, 2019 р. Молодий спеціаліст, батько, 2019 р. Нова генерація першокласників, вчителів, батьків, 2022 р.

Слайд 23

здатність працювати самостійно без постійного керівництва; здатність брати на себе відповідальність за власною ініціативою; здатність виявляти ініціативу, не питаючи інших, чи слід це робити; готовність помічати проблеми та шукати шляхи їх вирішення; уміння аналізувати нові ситуації й застосовувати вже наявні знання для такого аналізу; здатність ладити з іншими; здатність засвоювати будь-які знання за власною ініціативою. Якості необхідні вчителю в професійній діяльності

Слайд 24

постійне ускладнення змісту освіти, гарантування високого рівня освітніх стандартів; ускладнення проблем виховання; безперервне оволодіння прогресивними технологіями навчання й виховання; розв’язання складних професійно-педагогічних проблем, які вимагають інтеграції знань, практичних умінь і навичок з таких суміжних з педагогікою наук, як філософія, психологія, медицина, економіка, кібернетика та ін.; робота в єдиному інформаційному середовищі, що передбачає раціональне використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі. Основні проблеми, з якими зустрічається сучасний вчитель

Слайд 25

аналіз ситуації («Що маємо?»); визначення образу бажаного результату («Що хочемо?»); визначення тактики досягнення мети («Що необхідно зробити?»); покрокове відстежування процесу розвитку професійної компетентності, отримання інформації зворотного зв'язку, її аналіз («Що робимо?»); корекція діяльності. Структура управлінської моделі професійної компетентності педагога

Слайд 26

Самоосвітню діяльність педагога можна розглядати як сукупність декількох «само-»: Самооцінка – вміння оцінювати свої можливості; Само облік – вміння вибирати своє місце в житті, у суспільстві, усвідомити свої інтереси; Самоорганізація – вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче місце та діяльність; Самореалізація – реалізація особистістю своїх можливостей; Самокритичність –вміння критично оцінювати переваги та недоліки власної роботи; Самоконтроль – здатність контролювати свою діяльність; Саморозвиток – результат самоосвіти.

Слайд 27

Варто пам’ятати: «За допомогою школи неможливо побудувати світ, але побудувати світ без допомоги школи теж неможливо».

Слайд 28

Якщо є світло у душі, Буде краса в людини, Якщо є краса в людини, Буде гармонія в домі, Якщо є гармонія в домі, Буде порядок у нації, Якщо є порядок у нації, Буде мир у світі!

Слайд 29

Слайд 30

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Портфоліо