X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Портфоліо кафедри національної безпеки академії

Завантажити презентацію

Портфоліо кафедри національної безпеки академії

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Кафедра національної безпеки

Слайд 2

Слайд 3

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ КАФЕДРА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Оголошує набір у 2009 році на спеціальність “Державне управління у сфері національної безпеки” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” Спеціалізації підготовки: механізми забезпечення політичної безпеки; механізми забезпечення економічної безпеки

Слайд 4

Спеціальність 8.150103 “Державне управління у сфері національної безпеки” Національна академія державного управління при Президентові України у м. Києві (далі – Національна академія) відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2008 року (серія АВ № 420464) у 2009 році продовжить набір слухачів за спеціальністю “Державне управління у сфері національної безпеки” за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки "магістр" (на денну, вечірньо-заочну та заочну форми навчання). Підготовка вказаних фахівців зумовлена необхідністю формування системи управління національною безпекою, адекватної сучасним загрозам національним інтересам України. Тому випускники Національної академії за цією спеціальністю мають отримати знання та вміння, які дозволять їм здійснювати організаційно-розпорядчу, експертно-аналітичну та консультативно-дорадчу діяльність щодо розробки та впровадження державної політики, спрямованої на запобігання, виявлення та нейтралізацію загроз національній безпеці в політичній, економічній та інших сферах.

Слайд 5

Навчальні дисципліни Нормативна частина Історія українського державотворення Публічне управління Основи права в управлінні Політика і управління Економіка і фінанси Державна політика в соціогуманітарній сфері Концептуальні та організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки Геополітичний аналіз та прогнозування Методи державного реагування на загрози національній безпеці України Державне управління в умовах надзвичайних ситуацій Державне управління процесами інтеграції України в європейські та євроатлантичні системи безпеки Державна політика забезпечення обороноздатності України Інформаційне забезпечення політики національної безпеки

Слайд 6

Навчальні дисципліни Варіативна частина Спеціалізація “Механізми забезпечення політичної безпеки” Державне управління забезпеченням політичної безпеки Політика макросистемної еволюції української економіки Стратегії забезпечення соціальної та гуманітарної безпеки Державна політика забезпечення екологічної безпеки

Слайд 7

Навчальні дисципліни Варіативна частина Спеціалізація “Механізми забезпечення економічної безпеки” Державна управління забезпеченням економічної безпеки Геополітична варіативність розвитку української економіки Державне управління забезпеченням соціальної та гуманітарної безпеки Державне регулювання забезпечення екологічної безпеки

Слайд 8

Професійна діяльність майбутніх випускників за спеціальністю “Державне управління у сфері національної безпеки” Передбачається, що випускники Національної академії, які успішно її закінчать за вказаною спеціальністю, можуть претендувати на заміщення посад, що віднесені до I-III категорій та діяльність яких пов'язана з забезпеченням національної безпеки (зокрема, голів держкомітетів та їх заступників, керівників підрозділів, їх заступників, експертів, консультантів у складі Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента, Апарату Верховної Ради, Апарату РНБО України, міністерств, а також посад керівників держадміністрацій та їх заступників).

Слайд 9

Історія та мета створення кафедри національної безпеки Кафедра створена згідно наказу № 97 від 28.09.2000 р. ректора Академії з метою підготовки фахівців у сфері національної безпеки для забезпечення потреб органів державного управління у службовцях, головним чином, І-ІV категорій

Слайд 10

Склад кафедри Ситник Г.П. – завідувач кафедри, д.н. з держ.упр., професор, один із провідних фахівців у галузі державного управління, автор біля 100 наукових праць з проблем забезпечення національної безпеки. Державний службовець 3-го рангу. Один із розробників Стратегії національної безпеки України.

Слайд 11

Абрамов В.Ю. –д.філос.н., професор, провідний фахівець з питань філософсько-методологічвних основ національної безпеки, автор низки підручників та навчальних посібників з актуальних проблем забезпечення національної безпеки Смолянюк В.Ф. – д.політ.н., професор, один із провідних фахівців з питань геополітичного аналізу та прогнозування, автор низки наукових праць, присвячених стратегічного аналізу політичних процесів та геополітичних аспектів національної безпеки.

Слайд 12

Микитенко В.В. – д.економ.н., професор, провідний фахівець в сфері забезпечення економічної безпеки, автор понад 120 наукових публікацій, у тому числі 17 монографій. Марутян Р.Р. – к.іст.н., доцент, фахівець у сфері забезпечення інформаційної, соціальної та гуманітарної безпеки.

Слайд 13

Кучма Д.Я. – заступник завідувача кафедри, к.філос.н., доцент, провідний фахівець з питань філософсько-методологічних аспектів дослідження проблем національної безпеки. Дацюк А.В. – доцент кафедри, к.політ.н., фахівець з питань забезпечення політичної безпеки, один із авторів розробки навчальної програми для спеціальності “Державне управління у сфері національної безпеки”.

Слайд 14

Єжеєв М.Ф. – к.військ.н., доцент, провідний фахівець з питань забезпечення обороноздатності держави та системного аналізу, автор низки навчальних посібників Клименко Н.Г. – к.н. з держ. упр., фахівець з питань цивільного захисту, автор низки наукових досліджень з проблемних питань державного управляння в умовах надзвичайних ситуацій

Слайд 15

Наукова діяльність кафедри На кафедрі виконується НДР за темою “Дослідження концептуальних основ запровадження спеціальності 8.150.103 “Державне управління у сфері національної безпеки” Здійснюється підготовка здобувачів наукових ступенів докторів та кандидатів наук з державного управління

Слайд 16

НАУКОВІ ВИДАННЯ Опубліковано понад 150 наукових праць (серед них 11 монографій). У тому числі: Ситник Г.П., Олуйко В.М., Вавринчук М.П. Національна безпека України: теорія і практика: Навчальний посібник. - Київ, Хмельницький, 2007. – 616 с. Романов І.В., Ільяшов О.А., Ситник та ін. Державне управління сектором безпеки і оборони: теорія, практика, стратегія. – К.: ННДЦ ОТ і ВБ України, 2007. – 218 с. Богданович В.Ю., Єжеєв М.Ф., Свида І.Ю. Основи державного управління забезпеченням обороноздатності України: теорія і практика: Монографія – Львів: ЛІСВ, 2008. – 300 с. Семенченко А.І. Стратегічне планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки : монографія К.: Вид-во НАДУ, 2008., - 428 с.

Слайд 17

Основні результати навчально-методичної роботи кафедри Підготовлено близько 400 фахівців за кваліфікаційним рівнем “магістр”(спеціалізація “Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки”) Розроблено 17 програм навчальних дисциплін Підготовлено навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу загальним обсягом понад 200 друк. аркушів, у тому числі 14 навчальних та навчально-методичних посібників

Слайд 18

АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА З 2000 року на кафедрі підготовлено та захищено 5 дисертацій, серед них 3 докторських. На цей час на кафедрі виконується 10 дисертаційних досліджень з актуальних проблем забезпечення національної безпеки.

Слайд 19

Напрями розвитку кафедри Підготовка навчально-методичних матеріалів для запровадження спеціалізацій “Механізми забезпечення політичної безпеки” та “Механізми забезпечення економічної безпеки” Активізація роботи по підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації Налагодження більш тісної співпраці з органами державної влади , науковими установами та навчальними закладами, діяльність яких пов'язана із забезпеченням національної безпеки

Слайд 20

Контактна інформація Адреса Київ, вул. Е.Потьє, 20, кім.123 Телефон (044) 455-66-26 Веб-сайт www.academy.gov.ua E-mail gsytnyk@academy.gov.ua

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Портфоліо