X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
План розвитку Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів

Завантажити презентацію

План розвитку Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

План розвитку Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів

Слайд 2

І. Паспорт Плану розвитку ІІ. Вступ ІІІ. Аналіз навчально-виховного процесу і матеріально-технічної бази ІV. Концептуальні засади V. Плановий комплекс розвитку школи VI.Очікувані результати

Слайд 3

Мета Плану Створення умов для забезпечення в школі доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості і потреб держави. Забезпечення ефективного правління розвитком загальноосвітнього закладу. Термін реалізаціі: 2011-2015 рр.

Слайд 4

Завдання Плану Створення механізмів державно-громадського регулювання якості освіти в школі шляхом: - чіткої координації діяльності органів управління освітою та громадського інституту школи; - переходу на систему незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів. Забезпечення морального та матеріального стимулювання професійної самореалізації педагогічних кадрів, підвищення їх соціального статусу, професійного та загальнокультурного рівня, фахової майстерності. Розвиток профільності навчання. Запровадження освітніх інновацій, інформаційних педагогічних технологій. Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей і молоді. Підтримка дітей і молоді з особливими потребами. Формування в учнівської молоді навичок здорового способу життя, розвиток дитячого та юнацького спорту і туризму. Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку й удоскона лення освітнього середовища. Розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства. Приведення матеріально-технічного стану школи у відповідність із потребами сучасної освіти

Слайд 5

Структура науково-методичної ради Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів

Слайд 6

Проблема Оволодіння новітніми методичними прийомами, інноваційними педтехнологіями, навчання та виховання з метою підвищення результатів навчально-виховного процесу

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Напрям діяльності Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів

Слайд 10

Завдання школи — навчити жити, наша школа — школа життя. Ми повинні виховувати людину, здатну створити своє власне життя, здатну до самовизначення. Павло Блонський

Слайд 11

Пріоритети Школи Життєтворчості: Найдорожча цінність – людське життя. Якісна освіта – сяйво людського життя. Найбільше багатство – багатство людських стосунків. Найвища краса – краса людських взаємин.

Слайд 12

Початкова школа «Я люблю свою школу» Основна школа «Я вмію та люблю ВЧИТИСЯ» Старша школа «Я обираю свій життєвий шлях і хочу вчитися далі»

Слайд 13

Слайд 14

Очікувані результати виконання плану розвитку школи на 2011-2015 рр.   1.Робота над Планом розвитку школи згуртує весь колектив. 2.Система управління відповідатиме сучасним вимогам та забезпечуватиме високу ефективність якості освіти. 3.У пошуках ідей, методик, технологій, підходів значною мірою зросте рівень компетентності педагогів, учнів. 4.Сформується цілісна система різноманітних форм, методів та засобів організації навчально-виховного процесу. 5.Підвищиться загальний рівень успішності учнів, поліпшиться якість навчання та виховання з урахуванням їхніх інтересів, здібностей, нахилів. 6.Учні усвідомлять необхідність в знаннях, навичках і вміннях на основі цікавих, різноманітних, нестандартних методів роботи та інноваційних технологій. 7.Збільшиться кількість призових місць на олімпіадах, конкурсах. 8.Сформується професійна орієнтація учнів та підготовка до вибору вищого навчального закладу І – ІV рівнів акредитації для продовження навчання.

Слайд 15

9. Досягнення свідомого ставлення дітей до збереження свого здоров’я, необхідності в здоровому способі життя і зменшення рівня захворюваності дітей. 10. Самоствердження учнів як членів суспільства, їхня особиста політична та економічна відповідальність; утвердження людської гідності; неформальна та ефективна участь у громадських справах; сприяння функціонуванню конституційної демократії. 11. Досягнення шанобливого ставлення до історичного минулого, збереження традицій, звичаїв, обрядів українського народу. 12. З’явиться індивідуальне обличчя школи, зростатиме її рейтинг. 13. Упорядкується система вибору індивідуальних освітніх маршрутів учнями школи. 14. Учні відчують, що школа – для них; батьки з повагою поставляться до творчого колективу. 15. Сформуються на високому рівні ключові компетенції, покладені в основу моделі випускника школи, його конкурентноздатності з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей учнів та вчителів. 16. Адекватна оцінка особистого внеску кожного співробітника до результатів роботи школи. 17. У школі з’явиться й поступово реалізується спільна для всіх мрія – школа нова та цікава.

Слайд 16

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Портфоліо