X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Моніторинг в роботі заступника директора з НВР

Завантажити презентацію

Моніторинг в роботі заступника директора з НВР

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Моніторинг в роботі заступника директора з НВР

Слайд 2

Заступник директора - адміністратор управлінець менеджер

Слайд 3

Функції освітнього менеджера організація мотивація координація планування контроль узагальнення корекція вдосконалення

Слайд 4

Слайд 5

Якщо не вимірювати результати, то не можна відрізнити успіх від поразки. Девід Озборн

Слайд 6

Слайд 7

Моніторинг — це процес безперервного науково-обґрунтованого, діагностико-прогностичного стеження за станом, розвитком педагогічного процесу з метою оптимального вибору освітніх цілей, завдань і засобів їх вимірювання. Моніторинг будь-якого процесу – це єдність трьох послідовних дій: спостереження – оцінювання – прогнозування

Слайд 8

Мета системи моніторингу: збирання, оцінювання й аналіз якісних показників на всіх рівнях функціонування, поширення та доступ до цієї інформації громадськості, зокрема батьків, посилення управлінських дій щодо якісних змін.

Слайд 9

Мета моніторингу Діагностична Кваліметрична Прогностична Управлінська Аналітична Моделювання Інформаційна З′ясування результативності та ефективності діяльності Визначення критеріїв якості освіти та її оцінювання Визначення стану системи освіти, виявлення проблем Побудова різноманітних моделей ситуацій на основі аналізу Аналіз та інтерпретація результатів Передбачення, прогноз та розробка можливих моделей розвитку Ухвалення управлінських рішень, спрямованих на усунення виявлених недоліків, виявлення та поширення передового досвіду

Слайд 10

Виділяють такі види шкільного моніторингу: За масштабами цілей освіти Оперативний Тактичний Стратегічний За етапами навчання Зондуючий Проміжний Підсумковий За охопленням об’єкта спостереження Локальний Вибірковий Суцільний За організаційними формами Індивідуальний Груповий Фронтальний За рівнями управління навчально-виховним процесом Керівний Адміністративний Педагогічний Учнівський За формами суб’єкт-об’єктних відносин Соціальний (зовнішній) Взаємоконтроль Самоаналіз

Слайд 11

Види моніторингу Педагогічний вивчення рівня навчальних досягнень учнів Медичний вивчення стану фізичного здоров′я, санітарно-гігієнічних умов праці та навчання Ресурсний вивчення обсягів, розподілу та якості матеріального забезпечення Психологічний вивчення емоційної рівноваги, моральних цінностей Кадровий вивчення кадрового складу, аналіз системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів Соціологічний вивчення соціальних умов життя, навчання та праці Статистичний збирання інформації відповідно до показників статистичної звітності Управлінський комплексний аналіз за різними показниками для вироблення управлінського рішення, оцінювання якості та ефективності

Слайд 12

Завданнями моніторингу є попередження про ту чи іншу небезпеку в широкому розумінні цього слова для ефективності функціонування об’єкта

Слайд 13

Алгоритм проведення моніторингу Визначення мети і завдань дослідження. Визначення об′єкта дослідження. Вибір методів дослідження. Ознайомлення з результатами моніторингу. Аналіз і інтерпретація результатів дослідження на основі узагальнення інформації та виявлення чинників впливу. Оголошення отриманих результатів, визначення шляхів усунення негативних тенденцій. Робота по усуненню виявлених недоліків.

Слайд 14

Етапи проведення моніторингових досліджень І. ПІДГОТОВЧИЙ Визначення мети Визначення об’єкта Визначення напрямків і відбір критеріїв Вибір інструментарію ІІ. ПРАКТИЧНИЙ Аналіз документів Бесіди Спостереження Відвідування уроків Контрольні роботи, тестування Збір інформації Самооцінка Рейтинг Визначення напрямків і відбір критеріїв ІІІ. АНАЛІТИЧНИЙ Обробка інформації Систематизація інформації Аналіз даних Висновки Розробка рекомендацій Вибір інструментарію

Слайд 15

Ефективність моніторингових досліджень Ґрунтовний аналіз діяльності Визначення сильних та слабких ланок навчально-виховного процесу Цілеспрямована робота з усунення недоліків Розроблення стратегії розвитку навчального закладу

Слайд 16

Пам’ятка Моніторинг не є контролем або інспектуванням. 2. Результати моніторингу не можна використовувати для покарання конкретних осіб. 3. Моніторинг потребує систематичності та послідовності дослідження проблем. 4. Якість результатів моніторингу залежить від якості технології та інструментарію для оцінювання.

Слайд 17

Слайд 18

Якісна інформація Учителям Учням Батькам Адміністрації МО Почуття здорової конкуренції Професійне визначення Подумати Роздуми про усунення недоліків Прогнозування результатів

Слайд 19

Про що ? Результат за предметами Рейтинг класів по паралелям та базовими предметами Роздуми: “Чому предмет не є популярним” Низька успішність Визначення раціональності педагогічних засобів та методів Передбачення та аналіз причин невідповідності заявленим результатам Пошук резервів підвищення ефективності навчального процесу

Слайд 20

Форма звітності класного керівника Успішність за семестр Визначення основної лінії навчальної роботи Ранжування предметів за ступенем складності (перше місце – найбільш легкий, останнє місце – найбільш складний, сортування здійснюється за відсотком якості) Ведення статистики незадовільних оцінок у відсотковому співвідношенні Зіставлення результатів з результатами навчання минулого року (простежити динаміку зростання-спадання результатів навчання)

Слайд 21

Итоги 1 семестра Всего в гимназии 527 учащихся. Из них успевают на 1-12 б – 34 уч – 6,45% 4-12 б – 246 уч – 46,68% 7-12 б – 216 уч – 40,99% 10-12 б – 31 уч – 5,88% % успеваемости – 93,55% % качества – 46,87%

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень % якості 4 клас 1 семестр 4 клас 1 семестр 4 клас 1 семестр 4 клас 1 семестр 4 клас 1 семестр Математика 0 0 1,1 10 57,3 70 41,6 20 98,9 90 Українська мова 0 0 10,6 4,44 55,3 61,11 34,1 34,44 89,4 95,55 Російська мова 0 0 13,6 13,33 67,9 73,33 18,5 12,22 86,4 85,55 Я і Україна/ Природознавство 0 0 0 5,5 51,3 56,04 48,7 38,46 100 94,5 Англійська мова 0 0 3,9 6,59 50,6 59,34 45,5 32,97 96,1 92,31

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Фамилия, имя Класс Средний балл Фамилия, имя Класс Средний балл 1 Малеваная Анастасия 9 Б 10,14 26 Новиченко Інна 9 А 8,36 2 Соломаха Таїсія 9 А 10,14 27 Тімченко Рита 9 А 8,36 3 Ковальчук Анастасия 9 Б 9,93 28 Цапко Даша 9 А 8,36 4 Федорова Олена 9 А 9,57 29 Головач Анатолий 9 Б 8,29 5 Попова Валерия 9 Б 9,43 30 Рилін Ілля 9 А 8,21 6 Дил Яна 9 А 9,36 31 Корда Марк 9 В 8,21 7 Брискіна Аліна 9 А 9,21 32 Саакян Кристина 9 В 8,07 8 Куряков Евгений 9 Б 9,14 33 Овсиенко Ольга 9 Б 8,00 9 Кулькова Анастасія 9 В 9,14 34 Скобелєва Катерина 9 А 7,93 10 Гершова Мария 9 Б 9,07 35 Алтанець Надія 9 А 7,86 11 Какуша Катерина 9 В 9,07 36 Шубін Ілля 9 А 7,86 12 Радионова Анастасия 9 Б 9,00 37 Белозерова Екатерина 9 Б 7,79 13 Харламова Вілена 9 В 9,00 38 Ткачук Алексей 9 Б 7,79 14 Мусієнко Валерія 9 В 8,93 39 Шарко Анастасия 9 Б 7,79 15 Ярош Юлия 9 Б 8,86 40 Лущан Борис 9 А 7,64 16 Логвиненко Богдан 9 А 8,86 41 Рощупкін Ілля 9 А 7,64 17 Петренко Юлия 9 Б 8,71 42 Захаріна Вікторія 9 А 7,57 18 Робак Маргарита 9 В 8,64 43 Симон Павел 9 Б 7,50 19 Шашко Валерий 9 Б 8,50 44 Чебурахін Данило 9 В 7,43 20 Шендрик Марина 9 Б 8,50 45 Чижикова Дарина 9 А 7,21 21 Тупицын Олег 9 Б 8,43 46 Колмаков Микита 9 А 7,14 22 Калиберда Юрий 9 Б 8,43 47 Ткаченко Іван 9 А 7,14 23 Вовченко Микита 9 А 8,43 48 Принцевская Вероника 9 Б 7,07 24 Карандаш Катерина 9 А 8,43 49 Кільова Марія 9 А 7,07 25 Рогозний Герман 9 А 8,43

Слайд 33

1 Мальований Костя 9 А 6,93 15 Нагорний Ілля 9 В 6,29 2 Орлова Катерина 9 В 6,93 16 Гайворонский Филипп 9 Б 6,21 3 Тарасенко Федір 9 В 6,93 17 Боцуляк Даниїл 9 В 6,14 4 Хачикова Катерина 9 А 6,86 18 Руденко Роман 9 Б 5,93 5 Акопян Акоп 9 В 6,86 19 Логачова Катерина 9 А 5,64 6 Калинина Екатерина 9 Б 6,64 20 Карпов Слава 9 А 5,50 7 Нос Вадим 9 Б 6,64 21 Білан Віктор 9 В 5,14 8 Немцова Марина 9 А 6,64 22 Терехов Ярослав 9 Б 5,00 9 Кучеренко Катерина 9 В 6,64 23 Кармазь Микита 9 В 4,86 10 Царук Артем 9 Б 6,43 24 Романенко Матвій 9 В 4,57 11 Ипатов Алексей 9 Б 6,36 25 Демьянов Игорь 9 Б 4,36 12 Пак Вячеслав 9 Б 6,36 26 Малаховський Сергій 9 В 4,14 13 Кондратенко Максим 9 А 6,29 27 Ищенко Илья 9 Б 3,86 14 Волинець Владислав 9 В 6,29

Слайд 34

Результаты успеваемости

Слайд 35

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Слайд 40

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка