X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА “ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я” НА ЗАСАДАХ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК

Завантажити презентацію

ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА “ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я” НА ЗАСАДАХ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА “ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я” НА ЗАСАДАХ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК

Слайд 2

Визначення здоров’я - І Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних вад (ВООЗ, 1948 р.) Здоров’я – найдорожчий скарб

Слайд 3

Визначення здоров’я - ІІ Здоров’я людини — це багатомірний і водночас цілісний феномен гармонійної життєдіяльності людини. Хіба здоров’я – не диво? Антон Чехов Він знаходить свій вираз через взаємоузгоджені стани, явища і процеси формування, збереження, зміцнення, споживання, відновлення, передачі фізичних, психічних, соціальних і духовних складових життєдіяльності людини, груп людей, спільнот, суспільства в цілому.

Слайд 4

КОМПЕТЕНТНІСТЬ – здатність успішно відповідати на індивідуальні та соціальні потреби, діяти, виконувати поставлені завдання        Компетентності будуються на комбінації пізнавальних відношень та практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань та вмінь Зарадь собі сам

Слайд 5

Компетентність – здатність здійснювати дію в специфічних умовах Дія в специфічних умовах – уміння Справжнє знання полягає не у знайомстві з фактами, які роблять людину лише педантом, а в використанні фактів, яке робить його філософом. Бокль

Слайд 6

Життєві навички - це здатність до адаптивної й позитивної поведінки, що робить можливим для осіб ефективно справлятися з вимогами і викликами щоденного життя. Найбільше щастя в житті – здоров’я.

Слайд 7

Навчання ЗСЖ на засадах розвитку навичок – це підхід у формуванні чи підтримці ЗСЖ, його умов через розвиток знань, ставлення та особливих навичок з використанням різноманітного досвіду навчання, з акцентом на залученні особи. З ким поведешся, того й наберешся.

Слайд 8

Життєві навички Мета в житті є серцевиною людської чесноти і людського щастя. Костянтин Ушинський можуть бути націлені на дії: власні; щодо інших; з метою зміни навколишнього середовища, щоб воно сприяло ЗСЖ

Слайд 9

Основні життєві навички, які можна набути на уроках основ здоров’я: вибір; прийняття рішення; вирішення проблеми; творче та критичне мислення; ефективне спілкування; самооцінка та почуття гідності; опір тиску; вибудовування міжособистісних відносин; долання емоцій та стресу; співчуття; відчуття себе громадянином; керування власним життям; ведення здорового та продуктивного способу життя

Слайд 10

Комунікативні навички та навички міжособистісного спілкування Міжособистісні навички спілкування вербальне/невербальне спілкування активне слухання вираз почуттів; надання зворотного зв’язку та його отримання Навички ведення переговорів/навички відмови переговори й управління конфліктом навички відмови Учитися потрібно все життя, до останнього дихання. Сюнь-цзи

Слайд 11

Комунікативні навички та навички міжособистісного спілкування (продовження) Розвиток емпатії здатність слухати, розуміти потреби й обставини інших та виражати розуміння Співпраця і робота в команді вираз поваги до внеску інших осіб та до відмінностей стилів поведінки оцінка власних можливостей та внесок у роботу групи Один колос – не нива.

Слайд 12

Комунікативні навички та навички міжособистісного спілкування (продовження) Навички відстоювання інтересів навички впливу та переконливості навички встановлення контактів та мотивування Людина стає людиною лише серед людей.

Слайд 13

Навички прийняття рішення та критичного мислення Навички прийняття рішення / розв’язання проблем навички збирання інформації оцінка відносно себе та інших майбутніх наслідків сучасних дій для визначення альтернативних рішень проблем навички аналізу впливу цінностей та ставлення до себе і до інших на мотивацію Здоров’я всьому голова.

Слайд 14

Навички прийняття рішення та критичного мислення (продовження) Навички критичного мислення аналіз впливу однолітків та засобів масової інформації аналіз ставлень, цінностей, соціальних норм, вірувань та чинників, що на них впливають вміння знайти відповідну інформацію та джерела інформації Здоров’я так переважає всі інші блага життя, що справді здоровий жебрак щасливіший за хворого короля. А. Шопенгауер

Слайд 15

Навички розв’язання проблем та самоорганізації Навички підсилення впевненості у собі та здатності виконувати контрольні функції, брати на себе відповідальність, робити інакше або привносити зміну розбудова самооцінки/впевненості в собі формування навичок самосвідомості, включно з усвідомленням прав, впливів, цінностей, ставлень, сильних і слабких сторін встановлення цілей самооцінка/навички самоконтролю Хочеш бути щасливим – будь ним!

Слайд 16

Навички розв’язання проблем та самоорганізації (продовження) Навички управління почуттями управління гнівом вміння справлятися з горем та неспокоєм вміння справлятися з втратою, поганим поводженням і травмою Навички управління стресом організація часу позитивне мислення методики релаксації Судіть про своє здоров’я за тим, як ви радієте ранку і весні. Г.Д. Торо

Слайд 17

Слайд 18

Крок за кроком: “Початок дня

Слайд 19

КОМПЕТЕНТОСТІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ: · за певних обставин ·  в конкретних умовах Яка користь у тому, що ти багато знав, раз ти не вмів застосовувати свої знання до твоїх потреб. Петрарка

Слайд 20

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ·        Соціальні компетентності - здатність до співробітництва, розв’язання проблем, взаєморозуміння, активна участь, суспільні цінності ·          Мотиваційні компетентності - здатність до винахідництва та навчання, гнучкість, суспільні цінності, адаптивність ·        Функціональні компетентності - оперування знаннями (мовна, технічна компетентності тощо) Здоров’я й щастя, дай нам, Боже, Все інше ми зробити зможем!

Слайд 21

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДОЗВОЛЯЮТЬ: ·        здійснювати особистості автономну діяльність ·        інтерактивне використання засобів навчання ·        функціонувати компетентній людині в соціально гетерогенних групах  Якщо діяти не будеш, то нащо ума палата. Шота Руставелі

Слайд 22

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ: ·          уможливлюють ефективну участь особистості в багатьох соціальних сферах і робити свій внесок у розвиток якості суспільства та особистого успіху ·   спрямовують навчально-виховний процес на досягнення освітніх цілей ·        виступають індикаторами готовності особистості до активної участі в житті суспільства За одного битого двох небитих дають.

Слайд 23

Компетентності, яких може набути учень при вивченні предмета “Основи здоров’я” соціальні, пов’язані з готовністю брати на себе відповідальність, бути активним у прийнятті рішень, у суспільному житті, урегулюванні конфліктів ненасильницьким шляхом, у функціонуванні й розвитку демократичних інститутів суспільства розвитку демократичних інститутів суспільства;

Слайд 24

Компетентності, яких може набути учень при вивченні предмета “Основи здоров’я” (продовження): полікультурні, що стосуються розуміння несхожості людей, поваги до їхньої мови, релігії, культури; комунікативні, що передбачають оволодіння інформаційними технологіями, уміння здобувати, критично осмислювати і використовувати різноманітну інформацію;

Слайд 25

Компетентності, яких може набути учень при вивченні предмета “Основи здоров’я” (продовження): саморозвитку та самоосвіти, пов’язані з потребою і готовністю навчатися як у професійному відношенні, так і в особистому та суспільному житті; компетенції, які реалізуються в прагненні й здатності до раціональної продуктивної, творчої праці.

Слайд 26

Навчальні досягнення учнів при вивченні предмета “Основи здоров’я” має уявлення знає уміє розпізнає: користується термінами наводить приклади порівнює характеризує пояснює називає спостерігає обґрунтовує дотримується правил (здорового способу життя) Діяння є живою єдністю теорії і практики. Аристотель

Слайд 27

Цикл розвитку навичок - І: Вибір і вивчення конкретних навичок визначення навичок: які навички найбільше відповідають завданню вплинути на цільову поведінку чи стан; що учень буде спроможний зробити, якщо вправи з розбудови навичок будуть успішними; подання позитивних та негативних прикладів можливого використання навичок; заохочення до вербального тренування та дії; виправлення неправильного поняття того, на що спрямовано навички і як їх застосовувати Наші справжні вчителі – досвід і почуття. Руссо

Слайд 28

Цикл розвитку навичок - ІІ: Стимуляція набуття навичок та результати діяльності створення можливостей для спостереження за ефективним користуванням навичками; створення можливостей для вправляння в класі та отримання зворотного зв’язку; оцінка результатів діяльності; надання зворотного зв’язку та рекомендацій щодо корекційних дій Творення радості для людей - безмежне. Василь Сухомлинський

Слайд 29

Цикл розвитку навичок - ІІІ: Сприяння підтримці окремих навичок та комплексного їх використання створення можливостей для самостійної діяльності; сприяння самостійному навчанню та коригуванню навичок Немає гіркішої та принизливішої залежності, ніж залежність від волі людської, від сваволі рівних собі. Микола Бердяєв

Слайд 30

ЕТАПИ ІНТЕРИОРИЗАЦІЇ ЗНАНЬ (набуття компетенції)

Слайд 31

НАВЧАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ на уроках основ здоров’я Пряме навчання Непряме навчання Взаємодіюче навчання Навчання, ґрунтоване на досвіді Самостійне навчання

Слайд 32

МЕТОДИ ПРЯМОГО НАВЧАННЯ: Систематизований огляд Вказівки викладача Міні-лекція Використання ресурсів Порівняння і протиставлення Опитування Показ (демонстрація) Повторення і закріплення Через сумнів приходимо до істини. Ціцерон

Слайд 33

МЕТОДИ НЕПРЯМОГО НАВЧАННЯ Авторське місце Вивчення окремої життєвої ситуації (випадку) Доповнення Вирішення проблеми Обговорення Дискусії-роздуми Концептуальна карта Заговори, щоб я тебе побачив. Сократ

Слайд 34

МЕТОДИ ВЗАЄМОДІЮЧОГО НАВЧАННЯ : Дебати Рольові ігри Взаємонавчання Мозковий штурм Робота з товаришами Дискусія/обговорення/бесіда Коло знання Інтерв’ювання Навчальні групи, які співпрацюють Схеми, таблиці досвіду "Павутиння“ Карлюки, нашкрябані після обіду на серветці, теж засіб спілкування. Джордж Нельсон

Слайд 35

МЕТОДИ НАВЧАННЯ, ГРУНТОВАНОГО НА ДОСВІДІ : Екскурсії Уявний образ Рольові ігри Ілюстрування Обстеження Досвід – найкращий наставник. Вергілій

Слайд 36

МЕТОДИ САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ : Твори/реферати Навчання за допомогою комп'ютера Щоденник Навчальні контракти Ключові словники Дослідні проекти З особистої точки зору Конспектування Доповіді/повідомлення Що набувається при читанні через перо, перетворюється у плоть і кров. Сенека

Слайд 37

Переваги інтерактивних методів навчання з метою оволодіння життєвими навичками: розширення сприйняття учасниками себе та інших; заохочення до співробітництва, а не до конкуренції; уможливлення для членів групи та вчителів визнання й надання оцінки навичкам окремих учнів, підняття рівня їх самооцінки; уможливлення кращого пізнання одне одного та розбудови стосунків; розвиток навичок слухання та спілкування; полегшення обговорення діткливих питань; сприяння толерантності та розумінню осіб та їхніх потреб; стимуляція інноваційних підходів та творчості. Не можна посіяти одне, а отримати інше. З літературних джерел Давньої Індії

Слайд 38

Успішна діяльність педагога, який навчає учнів життєвим навичкам заради здоров’я, можлива, якщо педагог: сам є прикладом здорової форми поведінки; викликає довіру і повагу; володіє професійністю й компетентністю; має доступ до ресурсів, керівництва та організаційної підтримки Здоров’я – мудрих гонорар. Беранже

Слайд 39

Всьому вчаться Вчать нас шити і тесати, немовляток доглядати, рахувати і читати, малювати і писати, хліб пекти і сад садити, кашу, борщ і сталь варити, пароплавом кермувати, державою керувати… А скажіть, чи треба вчити, як здоровим вік прожити?

Слайд 40

Електронна адреса та контрактні телефони t_boych@mail.ru дом.т. (044) 419-76-55 сл.т. (044) 481-38-36 моб.т. 8 -050-344-344-2

Слайд 41

Бажаю всім зберегти цікавість до життя, бути здатним зарадити собі на всіх його етапах!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)