X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МІРИ

Завантажити презентацію

МІРИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Л6 МІРИ

Слайд 2

Міра – вимірювальний пристрій, що реалізує відтворення та (або) зберігання фізичної величини заданого значення. Наприклад: нормальний елемент - міра ЕРС постійного струму; кварцовий генератор - міра частоти електричних коливань.

Слайд 3

Основними метрологічними характеристиками міри є її номінальне значення та клас точності. Номінальним значенням міри Хн називають значення фізичної величини, яке вона повинна відтворювати і яке вказане на ній або приписане їй. Наприклад, кілограмова гиря має номінальне значення 1 кг, стоомна вимірювальна котушка електричного опору має номінальне значення 100 Ом.

Слайд 4

Істинне значення міри значення фізичної величини, що відтворюється мірою у певних умовах її застосування. Воно дорівнює розміру фізичної величини, який існує об'єктивно, в той час як номінальне значення має умовний характер.

Слайд 5

Дійсне або умовно-істинне значення міри — значення відтворюваної мірою фізичної величини, знайдене вимірюванням з такою точністю, що для певної мети, наприклад, метрологічної перевірки міри, ним можна замінити її істинне значення.

Слайд 6

Клас точності мір визначає границі їх допустимих основної та додаткових похибок, які виражають у формі зведених γм.гр, відносних δ м.гр або абсолютних Δ м.гр похибок згідно з ГОСТ 8.401-80

Слайд 7

Абсолютна похибка міри де Х - дійсне або умовно-істинне значениня відтворюванної мірою фізичної величини (дійсне значення міри).

Слайд 8

Слайд 9

Однозначна нерегульована міра - відтворює величину одного сталого розміру. Наприклад: нормальний елемент, конденсатор постійної ємності. Рівняння перетворення XN = NX * qX = const ( NX , qX - const)

Слайд 10

Калібри міри, що відтворюють геометричні розміри елементів виробу і призначені для порівняння з ними розмірів, форми і розміщення поверхонь елементів виробу для визначення їх придатності. Наприклад, калібри для контролю гладких циліндричних поверхонь (валів, втулок) називають снобами, а для контролю отворів - корнами.

Слайд 11

Багатозначна міра відтворює фізичну величину різних розмірів. Наприклад: конденсатор змінної ємності, штрихова міра довжини (лінійка), магазин електричного опору. Багатозначні міри виготовляють у формі наборів мір, магазинів мір та калібраторів.

Слайд 12

Набір мір комплект конструктивно відокремлених мір різного розміру однієї і тієї самої фізичної величини. Наприклад, набір гир, набір калібрів, набір резисторів. Міри, що входять в набір, можуть використовуватися як окремо, так і в різних комбінаціях для відтворення ряду розмірів цієї фізичної величини.

Слайд 13

Магазин мір набір мір, конструктивно об'єднаних в одне ціле з пристроєм для вмикання їх у різних комбінаціях. Наприклад - магазини електричного опору, індуктивності, ємності.

Слайд 14

Важільний магазин опору реалізує однозначну регульовану міру

Слайд 15

Калібратор - багатозначна керована електронна міра, призначена для відтворення ряду розмірів однієї і тієї самої фізичної величини із заданою точністю та дискретністю. Наприклад, калібратори напруги постійного струму, сили постійного струму, електричного опору постійного струму.

Слайд 16

Багатозначна нерегульована міра відтворює одночасно декілька однорідних величин із заданими сталими розмірами. Наприклад: подільник напруги з багатьма постійними відводами, що живиться від одного джерела Рівняння перетворення: XN = NX * qX = var ( NX - var , qX - const)

Слайд 17

Міра переносна являє собою автономний вимірювальний пристрій як у конструктивному виконанні, так і в застосуванні у вимірювальних операціях. Наприклад, набір гир, нормальний елемент, магазин електричного опору.

Слайд 18

Міра стаціонарна міра, конструктивно вмонтована у засіб вимірювальної техніки і є елементом його вимірювальної схеми або призначена для його метрологічної перевірки. Наприклад: однозначна міра електричного опору, вмонтована в міст постійного струму; нормальний елемент, вмонтований у компенсатор постійного струму.

Слайд 19

Основні вимоги до мір електричних величин

Слайд 20

Міри електричних величин міри електрорушійної сили постійного струму міри напруги та сили постійного і змінного струму міри електричного опору міри індуктивності та взаємоіндуктивності міри ємності

Слайд 21

Найважливіши вимоги стабільність параметрів міри в часі висока точність підгонки дійсного значення міри до номінального

Слайд 22

Похибка підгонки параметрів може бути визначена під час атестації або метрологічної перевірки міри і врахована введенням поправок, спричинена нестабільністю параметрів міри, виключенню не піддається і входить в остаточний результат вимірювання.

Слайд 23

Мінімальні значення залишкових (паразитних) параметрів індуктивність та ємність для мір електричного опору, активний опір та міжвиткову ємність для мір індуктивності тощо. Наявність залишкових параметрів призводить до залежності значення міри від частоти і форми кривої змінного струму, тобто викликає появу частотної похибки

Слайд 24

Інши вимоги мала залежність значення міри від умов експлуатації та можливість урахування цього впливу; мінімальна термо-ЕРС матеріалу міри в парі з міддю; простота конструкції та зручність застосування, малі розміри і маса тощо.

Слайд 25

Мірою електрорушійної сили (ЕРС) постійного струму є нормальний елемент (НЕ), який являє собою гальванічний елемент з точно відомим і стабільним значенням ЕРС.

Слайд 26

Нормальний елемент (НЕ) Електролітом НЕ є водний розчин сульфату кадмію З, позитивним електродом - ртуть 5 і сульфат закису ртуті 4, негативним - амальгама кадмію (розчин кадмію ртуті) 1 у двофазному стані (твердому і рідкому), а виводи електродів виконані з платинового дроту.

Слайд 27

Нормальний елемент (НЕ)

Слайд 28

Слайд 29

Калібратори електричних величин

Слайд 30

Калібратори електричних величин використовують переважно як зразкові засоби для метрологічної перевірки таких вимірювальних приладів, як амперметри, вольтметри, частотоміри, ватметри, фазометри, омметри тощо.

Слайд 31

Програмно-керовані калібратори застосовують для побудови високопродуктивних автоматизованих засобів метрологічної перевірки з широким використанням ЕОМ та мікропроцесорів.

Слайд 32

Основні метрологічні характеристики калібратора П320

Слайд 33

Слайд 34

Міри електричного опору

Слайд 35

Міри електричного опору (МЕО) у колах постійного та змінного струму є: вимірювальні котушки електричного опору (однозначні міри електричного опору), магазини опору (багатозначні міри електричного опору) та перехідні міри опору, метрологічні характеристики яких нормовані ГОСТ 23737-79

Слайд 36

Характеристики МЕО залежать від матеріалу і технології виготовлення їх резистивних елементів. До МЕО ставлять такі вимоги: висока точність підгонки дійсного значення опору міри до номінального, висока відтворюваність опору міри і його стабільність в часі, малий температурний коефіцієнт опору та мінімально можлива термоелектрорушійна сила в парі з міддю.

Слайд 37

Манганін (сплав міді—84%, марганцю —12%, нікелю - 3% і домішок алюмінію і заліза). Питомий опір манганіну р=(0,42.. .0,48) · 10-6 Ом·м, термоелектрорушійна сила в парі з міддю становить (1.5...3) мкВ/°С, температурний коефіцієнт опору (ТКО) – ± (3.. .40) 10-6 1/°С.

Слайд 38

Конструкція вимірювальної котушки електричного опору

Слайд 39

Зразкова котушка опору

Слайд 40

Основні метрологічні характеристики клас точності, номінальне і дійсне значення опору міри, номінальне та максимальне значення потужності розсіювання.

Слайд 41

Клас точності однозначної міри електричного опору (ОМЕО) позначають одним числом с, яке вибирають із ряду : 0,0005; 0,001; 0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2, дорівнює границі допустимої основної відносної похибки міри δRгр , тобто:

Слайд 42

Номінальне значення опору ОМЕО - значення опору, вказане на мірі або приписане їй. Номінальне значення опору RH ОМЕО вибирають із ряду RH= 10n Ом, де n - ціле число в діапазоні від -5 до +16.

Слайд 43

Дійсне значення опору ОМЕО - значення опору, визначене під час метрологічної перевірки міри і вказане в паспорті або свідоцтві про перевірку.

Слайд 44

Дійсне значення опору ОМЕО Rд визначають з похибкою, не більшою від 1/5 від класу точності міри, і воно може відрізнятися від номінального не більше ніж на ±0,01 % для ОМЕО класу точності 0,01 і точніших, і на значення, яке числово дорівнює класу точності для менш точних мір.

Слайд 45

Номінальна потужність - це потужність, розсіювана мірою, за якої похибка не перевищує границі допустимої основної похибки і за якої допускається визначення дійсного значення опору міри при метрологічній перевірці.

Слайд 46

Максимальна потужність розсіювана мірою, за якої допускається застосування міри у вимірювальних колах, але виникає додаткова похибка, яка не повинна перевищувати значення, що числово дорівнює класу точності міри.

Слайд 47

Для ОМЕО зі значенням опору до 205 Ом включно номінальна потужність звичайно дорівнює 0,1 Вт, а максимальна - 1 Вт, для мір з опором 106 Ом і більше нормується номінальна напруга, яка становить від 200 до 2000 В.

Слайд 48

Стабільність ОМЕО характеризують зміною її опору за один рік, вираженою у відсотках від номінального значення. Ця зміна не повинна перевищувати для ОМЕО класу точності 0,01 і точніших значень, що числово дорівнюють класу точності міри. Для менш точних мір стабільність опору не нормується.

Слайд 49

Еквівалентна схема заміщення її повний опір

Слайд 50

Багатозначні міри електричного опору

Слайд 51

Основні метрологічні характеристики магазинів опору клас точності, максимальний опір Rmax , кількість декад т, опір одного ступеня молодшої декади (кροκ квантування) Rmin ., номінальна Ρн і допустима Ρдоп. потужність на один ступінь опору декади, початковий опір Ro, варіація початкового опору ΔR0, стала чаcy t і верхня границя частотного діапазону для МО, які застосовують в колах змінного струму.

Слайд 52

Клас точності МО позначають у вигляді відношення двох чисел c/d або одним числом с для МО в яких с=0,0005; 001; 0,005; 0,01, нормують допустиму зміну опору магазина за один рік і допустиме відхилення дійсного значення опору від номінального значення,

Слайд 53

Клас точності МО позначають у вигляді відношення двох чисел c/d або одним числом с для МО, в яких с = 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5 - тільки допустиме відхилення дійсного значення опору МО від номінального значення.

Слайд 54

Слайд 55

Умови застосування МЕО

Слайд 56

Дійсне значення опору Rθ (в омах) для ОМЕО класів точності 0,0005.. .0,01 при температурі θ °С у межах робочих умов застосування знаходять за формулою

Слайд 57

Міри ємності

Слайд 58

Міри ємності конденсатори сталої (однозначні міри ємності); конденсатори змінної ємності (багатозначні міри ємності з безперервним змінюванням ємності); магазини ємності (багатозначні міри ємності, що мають одну або декілька декад зі ступінчастим або ступінчастим і безперервним змінюванням ємності).

Слайд 59

Схема декади штепсельного магазина ємностей

Слайд 60

Номінальне значення ємності ОМЄ в пікофарадах повинне відповідати одному із чисел ряду: (1; 2; 3; 5; 9; 20)·10n, де n - ціле число в діапазоні від-4 до +11.

Слайд 61

Клас точності ОМЄ і конденсаторів змінної ємності позначають одним числом k, яке вибирають з ряду : 0,002; 0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,25; 0,5; 1; 2; 5.

Слайд 62

Основні метрологічні характеристики мір ємності

Слайд 63

Міри індуктивності та взаємної індуктивності

Слайд 64

Вимірювальні котушки індуктивності та взаємоіндуктивності - однозначні міри індуктивності та взаємоіндуктивності

Слайд 65

Варіометри індуктивності і взаємоіндуктивності - багатозначні міри індуктивності і взаємоіндуктивності з безперервним змінюванням індуктивності й взаємоіндуктивності

Слайд 66

Магазини індуктивності і взаємоіндуктивності -багатозначні міри індуктивності і взаємоіндуктивності, що мають одну або декілька декад зі ступінчастим або безперервним і ступінчастим змінюванням індуктивності і взаємоіндуктивності

Слайд 67

Слайд 68

Номінальне значення індуктивності однозначних мір в генрі повинне вибиратися з ряду: (1...20)·10n , де n= -9...+3, взаємної індуктивності з ряду: (1; 2; 3; 5; 20)·10n, де n=-9...0.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука