X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Конференція наукових співробітників Інституту фізики НАН України 27 березня 2008 року

Завантажити презентацію

Конференція наукових співробітників Інституту фізики НАН України 27 березня 2008 року

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Конференція наукових співробітників Інституту фізики НАН України 27 березня 2008 р.

Слайд 2

Сучасний стан Інституту Загальні засади розвитку Інституту Фундаментальні дослідження Прикладні дослідження і впровадження результатів Організація наукових досліджень Кадри Міжнародне наукове співробітництво Господарчі та інші питання План доповіді

Слайд 3

Основні напрями наукової діяльності ІФ НАН України Нанофізика та наноелектроніка Фізика лазерів, нелінійна та сингулярна оптика, голографія Фізика конденсованого стану, включаючи фізику м’якої речовини Фізика поверхні, емісійна та плазмова електроніка

Слайд 4

Структура інституту Наукові відділи 18 відділів Лабораторії Лабораторія кріогенних технологій ЦККП НАНУ „Лазерний фемтосекундний комплекс” (зі статусом наукового відділу без права юридичної особи) Госпрозрахункові “ДСКТБ фізичного організації приладобудування з дослідним виробництвом“ (29 працівників на 01.01.2007) ТОВ “ІФАН” (Кількість працюючих – 11 чоловік)

Слайд 5

Наукові підрозділи інституту Відділ теоретичної фізики Томчук П.М. Відділ фізики кристалів Резніков Ю.О. Відділ молекулярної фотоелектроніки Курик М.В. Відділ оптики і спектроскопії кристалів Гнатенко Ю.П. Відділ оптичної квантової електроніки Соскін М.С. Відділ нелінійної оптики Бродин М.С. Відділ фотонних процесів Блонський І.В. Відділ фотоактивності Пучковська Г.О. Відділ лазерної спектроскопії Негрійко А.М. Відділ когерентної і квантової оптики Яценко Л.П. Відділ фізики радіаційних процесів Данильченко Б.О. Відділ газової електроніки Солошенко І.О. Відділ фізичної електроніки Наумовець А.Г. Відділ адсорбційних явищ Птушинський Ю.Г. Відділ електроніки твердого тіла Порошин В.М. Відділ фізики магнітних явищ Рябченко С.М. Відділ приймачів випромінювання Самойлов В.Б. Відділ фізики біологічних систем Харкянен В.М. ЦККП Лазерний фемтосекундний центр Блонський І.В. Лабораторія кріогенних технологій Жарков І.П.

Слайд 6

Науково-технічні, науково-організаційні та допоміжні підрозділи бухгалтерія (за штатним розкладом 8 співробітників) планово-виробничий відділ (5) науково-організаційна група (6) експлуатаційно-технічний відділ (15) служба головного енергетика (8) відділ науково-технічної інформації (7) господарчий відділ (27) інтернет (2) бібліотека (7) міжнародне енциклопедичне бюро (4) відділ матеріально-технічного постачання (8) режимно-секретний відділ (2) канцелярія (2) служба охорони (14) відділ охорони праці і техніки безпеки (3) штаб ЦО (1) пожежна охорона (1) Всього, враховуючи вакансії та сумісництво, – біля 100 співробітників

Слайд 7

Кількісний склад інституту На 01.01.2008 у складі інституту було 316 наукових працівників, з них 2 академіки НАН України 7 член-кореспондентів НАН України 44 докторів наук 150 кандидатів наук Загальна чисельність - 510 співробітників

Слайд 8

Загальні засади розвитку Інституту Інститут фізики повинен бути провідним центром фізичної науки в Україні і нічим не поступатися аналогічним європейським установам, таким як Інститут Йозефа Стефана ("Jožef Stefan“, Словенія) або Інститут фізики ПАН (Польща) Розвиток Інституту на основі принципу “здорового консерватизму”: суттєві зміни, але адіабатичним шляхом Пріоритет – цільові фундаментальні дослідженя. Приклад – програма створення квантового комп’ютера, яка привела до вибухового росту числа публікацій по самим фундаментальним питанням квантової механіки Прикладні дослідження і їх практична реалізація повинні природним чином випливати із результатів фундаментальних досліджень

Слайд 9

Розвиток фундаментальних досліджень тематика Cприяти модернізації тематики і доведення її до відповідності актуальним проблемам фізики перш за все шляхом підвищення вимогливості і критичності до звітів по темах і процедури затверджень нових тем Основним ініціатором змін тематики досліджень відділу повинні бути провідні вчені цього відділу (приклади – відділ фізики кристалів під керівництвом Ю.О. Резнікова та відділ оптичної квантової електроніки під керівництвом М.С. Соскіна) Відновлення практики наукових звітів відділів перед Вченою Радою інституту Регулярне відвідування відділів дирекцією разом з зацікавленими керівниками інших відділів для ознайомлення з науковою діяльністю фінансування фундаментальних досліджень пошукові теми міжнародні гранти підтримка “академічної атмосфери” інститутські наукові читання, семінари відділів

Слайд 10

Прикладні дослідження і впровадження результатів створення Відділу з питань трансферу технологій інноваційної діяльності та інтелектуальної власності заробіток грошей власним розумом – роялті, інтелектуальна власність, патенти ... ініціювати участь Інституту в формуванні та виконанні державних та міжвідомчих науково-технічних програм активізація співпраці з СКТБ спільні проекти Інституту та СКТБ, приклад - інноваційний проект 2008 р. “Розробка, виготовлення та підготовка до серійного виробництва пірометрів спектрального відношення в діапазоні температур від 200 до 2500 С для металургійної промисловості” реклама інноваційних пропозицій Інституту спеціальний розділ на сайті Інституту

Слайд 11

Організація наукових досліджень фінанси прозорість фінансових потоків введення в дію програми автоматичного рознесення фактичних затрат по темах матеріально-технічне забезпечення сприяння діяльності існуючого центру колективного користування приладами і організації нових центрів розвиток власної технологічної бази підвищення ефективності використання приладів шляхом створення “музею приладів” (як це було в воєнні і повоєнні роки в Інституті), централізований ремонт приладів створення технологічної групи для забезпечення поточних потреб (склодув, оптик, токарі, аргонне зварювання), упорядкування використання майстерень, верстатного парку упорядкування розподілу матеріально-технічних ресурсів, одержаних через Державне управління матеріально-технічного забезпечення (ДУМТЗ). За рік одержується більше ніж на1 млн. гривень. Контроль відповідності заявок і одержаних ресурсів. Вся інформація повинна бути на інтернет сайті Інституту

Слайд 12

Організація наукових досліджень рідкий гелій забезпечити річне споживання 2500-2700 літрів на найближчі 5 років вирішити проблему кадрів для роботи на гелієвій установці. Проробити питання про центр колективного користування гелієм інформаційне забезпечення бібліотека: підтримувати максимально можливо підписку на книги; закінчення роботи по комп’ютерізації бібліотеки, електронний каталог, зібрання електронних книг шляхом внесків від співробітників розширення відкритого онлайн доступу до електронних версій найбільш важливих журналів відкритий доступ до бази даних ISI або SCOPUS не тільки для визначення індексу цитування або H-індексу, але перш за все для полегшення пошуку інформації по літературі. трудова дисципліна та техніка безпеки наведення порядку з урахуванням специфіки наукової роботи техніка безпеки: посадові інструкції, атестація робочих місць, лабораторних приміщень, санітарні паспорти, медогляд і т.д. пожежна безпека робота з джерелами іонізуючого випромінювання

Слайд 13

Кадри Критерії оцінки ефективності наукової діяльності підвищення ролі атестації наукових співробітників шляхом встановлення чітких формальних критеріїв ефективності роботи за звітний період сприяти використанню разом з традиційними (кількість публікацій) нових параметрів для оцінювання ефективності наукової роботи (індекс цитування, Н-індекс, імпакт-фактор журналів і т.д.). Комплексний підхід без абсолютизації ролі жодного окремого фактору! боротися з формальним підходом до обговорення статей, що направляються до друку, на семінарах

Слайд 14

Кадри молодь низький рівень аспірантів, можливий шлях підсилення роботи і співробітництва з університетами шляхом створення науково-освітянських центрів на базі існуючих центрів колективного користування приладами лекції для молодих вчених, посилення ролі Ради молодих вчених створення спільної кафедри для підготовки магістрів з новітніх напрямів науки і техніки у Відділенні цільової магістерської підготовки Національного технічного університету України «КПІ» та Національної академії наук України. гуртожиток для аспірантів та інших співробітників (будівництво на паях з сусідами за рахунок аренди ?) поступовий перехід на систему, близьку до західних університетів, коли основну науку робить молодь, студенти і аспіранти. Необхідно підвищити кількість аспірантів до 15 замість 6. Не боятися того, що вони після закінчення аспірантури підуть в промисловість, бізнес , як “постдоки” за кордон

Слайд 15

Кадри співробітники середнього віку програма доступного житла забезпечення однакових умов всім співробітникам ветерани золотий фонд Інституту продовжити існуючу практику залучення наукових пенсіонерів , їх досвіду та знань до наукової роботи у Інституті

Слайд 16

Міжнародне наукове співробітництво рамкова програма FP7 2007-2013 одним із важливих завдань Відділу з питань трансферу технологій інноваційної діяльності та інтелектуальної власності буде робота по сприянню включення інституту в цю програму офіційний статус тривалих закордонних відряджень запрошення закордонних вчених для спільних досліджень в Інституті “гастхауз” (?) фінансування (?) фінансування участі співробітників Інституту в міжнародних конференціях

Слайд 17

Господарчі та інші питання 80-річчя Інституту виконати всі затверджені Вченою радою заходи ремонтні роботи фасад і тильна (!) сторона головного корпусу (2.3 млн. гривень) покрівля другого та четвертого корпусів душові спортивний майданчик оздоровлення, соцстрах, путівки, взаємодія з профкомом колективний договір продовження започаткованої спільно з профкомом практики запрошення музикантів, ансамблів, співаків для святкових концертів

Слайд 18

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука