X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Класифікація інформаційного забезпечення науково-дослідного процесу

Завантажити презентацію

Класифікація інформаційного забезпечення науково-дослідного процесу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Доповідь на тему: «Класифікація інформаційного забезпечення науково-дослідного процесу. » Підготував: Студент групи МБС -212 Даниленко Олександр

Слайд 2

Основою будь-якого наукового дослідження є інформація - сукупність відомостей (повідомлень, даних), яка визначає міру наших знань про ті чи інші явища, події та їх взаємозв´язки. У вузькому розумінні інформація - це відомості, які є об´єктом обробки, передачі і зберігання. Інформація є основним поняттям кібернетики - науки про загальні закономірності в процесі управління та передачі інформації.

Слайд 3

Якість та ефективність інформації у науковому дослідженні визначається за такими критеріями: цілеспрямованість, цінність, своєчасність, достовірність, достатність і комплексність (повнота), швидкодійність, дискретність, неперервність, періодичність надходження, детермінований характер, доступність (зрозумілість), спосіб і форма подання.

Слайд 4

Перш за все, дослідник повинен встановити цільове призначення інформації, оскільки одна і та ж інформація може використовуватися для різних цілей: створення нових концепцій, встановлення і вирішення проблем пошуку тощо. Цінність інформації визначається економічним ефектом, який дає її використання. Практичним завданням, що стоїть перед дослідником, є визначення того, яка інформація йому необхідна. Разом з тим, потрібно виключити надлишкову інформацію, яка не має прямого відношення до об´єкту дослідження.

Слайд 5

Інформацію класифікують за різними ознаками: За ступенем наукової новизни розрізняють: а) нову інформацію, що відображає новизну запропонованого рішення теоретичного або практичного завдання; б) релевантну, яка раніше містилась в аналогах (наприклад, в методичних вказівках). За призначенням виділяють: а) повідомлювальну інформацію, що отримана в процесі дослідження; б) управлінську інформацію, яка необхідна для прийняття управлінських рішень.

Слайд 6

За тривалістю періоду, протягом якого інформація зберігає свою актуальність і використовується для прийняття рішень, інформацію класифікують на: теоретична (наукова) інформацію - це результати фундаментальних чи прикладних наукових досліджень в різних областях, які широко використовуються у виробництві та управлінні; стратегічна - інформація, що зберігає актуальність протягом тривалих періодів (10-15 років): довготривалі плани і прогнози, дані про повільно змінювані об´єкти, проектно-конструкторська документація; тактична(кон´юнктурну) - інформація з періодом актуальності 2-3 роки і менше; Оперативна - інформація, що актуальна в межах одного циклу оперативного управління

Слайд 7

Залежно від того, що в об´єкті відображається, інформація буває наступних видів: законодавчі акти, документи уряду, положення, інструкції різних органів управління; дані демографічних та соціологічних досліджень; матеріали економічних теорій; дані про рівень розвитку техніки, технології і тенденції їх розвитку; інформація про господарські зв´язки; інформація про процеси виробництва; інформація про фактори виробництва;

Слайд 8

Залежно від об´єкту, який відображає інформацію, вона буває: природньонаукова - характеризує зв´язки між природними об´єктами; техніко-технологічна - відображає взаємозв´язки між предметами природи, які стосуються технології та технічних засобів; економічна - розкриває відносини між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання; соціально-політична - інформація про соціальні, політичні, ідеологічні відносини між людьми.

Слайд 9

Зв´язки дослідницької інформаційної діяльності :

Слайд 10

Основна роль інформації в дослідженнях полягає в тому, щоб виключити суб´єктивні висновки, дати можливість отримати оптимальне рішення проблеми. Рівень наукових досліджень залежить від достовірності, ступеня використання інформації і здатності дослідника переробити отриману інформацію.

Слайд 11

Всі функції інформації взаємопов´язані і в поєднанні сприяють розвитку творчості у дослідній діяльності.

Слайд 12

Дякую за увагу ! =)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Наука