X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Загальна цитологія

Завантажити презентацію

Загальна цитологія

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Загальна цитологія Предметом дослідження є ультраструктура клітин Світлова мікроскопія Просвічуюча електронна мікроскопія

Слайд 2

Завдання цитології В и в ч и т и: Морфологію клітин (форма та розмір) Ультраструктуру клітин (будова органел) Функції клітин Механізми регенерації клітин (відновлення) Клітинний цикл Розмноження клітин Диференціацію клітин Структурні зміни порівняно з нормою

Слайд 3

Електронна мікроскопія Існує просвічуюча та скануюча електронна мікроскопія. Завдяки цим методом вивчено ультраструктуру органел та з'ясовані їхні функції. Детально проаналізовані процеси реплікації, транскрипції та трансляції. Скануюча електронна мікроскопія дозволяє отримати об'ємне зображення клітин. Скануюча електронна мікроскопія

Слайд 4

Електронограма інтерфазного ядра (зроблена на просвічуючому електронному мікроскопі)

Слайд 5

ЦИТОАНАЛІЗАТОРИ Завдяки використанню цитоана-лізаторів і ПК удосконалено прове-дення складних морфометричних вимірювань у клітини: розмірів ядер і самої клітини, визначення ядерно-цитоплазматичного співвідношення тощо Цитологія є сучасною наукою, що ба-зується на даних морфометрії, мате-матичного і статистичного аналізу. Одержані цитологічні дані свідчать про функціональні зміни у клітині, зокрема посилення або пригнічення синтетичної активності тощо

Слайд 6

Найбільші підсистеми, що прийнято виділяти у клітині: поверхневий апарат, цитоплазма, ядро I. Поверхневий апарат є рецепторно-бар’єрно-транспортною системою клітини: надмембранний комплекс (у тварин – глікокалікс; у рослин – клітинна стінка); плазмолема; під(суб)мембранний комплекс. II. Цитоплазма : цитозоль – внутрішнє середовище клітини та система проміжного обміну; цитоскелет – опорно-рухова система клітини; складається з мікротрубочок, мікрофіламентів, проміжних філаментів; органели – обов’язкові структури цитоплазми, що виконують визначені функції. Органели, які мають вигляд пухирців, вакуолей, оточених одною мембраною, об’єднують у систему одномембранних органел – так звана вакуолярна система клітини. Це система синтезу, сегрегації та внутрішньо- клітинного транспорту біополімерів (за винятком нуклеїнових кислот). До неї належать такі органели: ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі, мікропухирці. Пероксисома– одномембранна органела .

Слайд 7

Двомембранні органели клітини – мітохондрії (система енергозабезпечен- ня) та пластиди (система фотосинтезу). Включення (білкові, ліпідні, вуглеводні) – непостійні структури, є продуктами метаболізму клітини III. Ядро- система забезпечення, реалізації та передачі генетичної інформації : поверхневий апарат; каріоплазма; матрикс (ядерний скелет); хроматин; рибонуклеопротеазні (РНП) комплекси.

Слайд 8

Рідинно-мозаїчна модель будови мембрани (Сенгер, Нікольсон; 1972)

Слайд 9

Активний транспорт Іонні канали

Слайд 10

ВКЛЮЧЕННЯ ГЛІКОГЕНУ В ГЕПАТОЦИТАХ ПЕЧІНКИ АКСОЛОТЛЯ Забарвлення ШІК

Слайд 11

Елементи цитоскелету в люмінісцентному мікроскопі

Слайд 12

Ультраструктура ендоплазматичної сітки Гранулярна ендоплаз- матична сітка Агранулярна ендоплаз- матична сітка (1)

Слайд 13

Електронограма апарата Гольджі

Слайд 14

ВИДИ ЛІЗОСОМ 1 – первинні лізосоми мають гомогенний вміст; 2 – вторинні лізосоми мають щільні включення; 3 – мітохондрії; 4 – мультивезиткулярні тільця

Слайд 15

ПЕРОКСИСОМИ Це невеликі кулеподібні одномембранні органе- ли, які мають вигляд мембранних пухирців діаметром до 0,5 мкм. Характерною особливіс- тю є наявність нуклеоїду –електронощільної кристалічної структури всередині органели. Утворюються шляхом поділу. Кристалічна серцевина – нуклеоїд, який утворений ферментом уратоксидазою і МТ Нуклеоїд

Слайд 16

Електронограма (ліворуч) та схема будови мітохондрії (праворуч) Товщина 10-20 нм Товщина 5-7 нм Товщина 7-10 нм

Слайд 17

Зміна форми ядер

Слайд 18

Рибосома складається з двох субодиниць Рибосоми складаються з довгих ланцюгів РНК (зелені) і білків (червоні) Мала субодиниця Велика субодиниця

Слайд 19

М І Т О З у рослинній клітині Зелена стрілочка – метафаза Червона стрілочка –телофаза

Слайд 20

Зв'язок цитології з патологією клітин Термін патологія клітин існує більше 150 років. Він був запропонований нім. патологоанатомом Р.Вірховим, якому належить вислів „Кожна клітина від клітини”. Р.Вірхов вперше висловив думку про те, що в основі багатьох патологічних процесів лежать зміни в морфології клітини, а не зміни у крові та лімфі, як вважали представники панівного тоді гуморального напряму в медицині. Іншими словами, він вважав, що будь-яка патологія є патологією клітини. Р.Вірхов назвав свою теорію “клітинною патологією”. Клітинна патологія привернула увагу лікірів до пошуку морфологічного субстрату хвороби. Завдяки Р.Вірхову у клінічній медицині опис органів за зовнішнім виглядом, кольором, консистенцією був доповнений досліджен-нями за допомогою мікроскопа.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина