X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Правовий статус та вимушені обов'язки медичних працівників в Україні

Завантажити презентацію

Правовий статус та вимушені обов'язки медичних працівників в Україні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

доктор мед. наук, юрист Лущик Уляна Богданівна,

Слайд 3

Медичний працівник - це спеціаліст, який має відповідну професійну освіту, підготовку та кваліфікацію і, завданням якого є здійснення медичної діяльності

Слайд 4

Медична діяльність Ст. 74 Основ законодавства Медичною і фармацевтичною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Як виняток, за спеціальним дозволом Міністерства охорони здоров'я України або уповноваженого ним органу охорони здоров'я, без спеціальної освіти дозволяється діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини. Хто відповідає за прийом БАДів та втручання фахівців нетрадиційної медицини? Адже факт наявності слідів їх діяльності відсутній?

Слайд 5

Медична діяльність ст. 35 Основ законодавства Лікувально-профілактична допомога Первинна - консультацію лікаря, просту діагностику і лікування основних найпоширеніших захворювань, травм та отруєнь, профілактичні заходи, направлення пацієнта для надання спеціалізованої і високоспеціалізованої допомоги. Де, в яких умовах, за яку плату, робочий час... Спеціалізована (вторинна) лікувально-профілактична допомога надається лікарями, які мають відповідну спеціалізацію і можуть забезпечити більш кваліфіковане консультування, діагностику, профілактику і лікування, ніж лікарі загальної практики. Чим відрізняється оплата спеціаліста, де віддача за його знання? Де межа стандарту? Де інтелектуальна ціна?

Слайд 6

Медична діяльність Високоспеціалізована (третинна) лікувально-профілактична допомога надається лікарем або групою лікарів, які мають відповідну підготовку у галузі складних для діагностики і лікування захворювань, у разі лікування хвороб, що потребують спеціальних методів діагностики та лікування, а також з метою встановлення діагнозу і проведення лікування захворювань, що рідко зустрічаються. Де інтелектуальна ціна? Кожен споживач хоче отримати послугу подешевше, а якість та кінцевий результат максимальний.

Слайд 7

Медичний працівник: типові представники Лікар, який закінчив вищий медичний заклад і отримав диплом державного зразка з відповідної спеціальності Студент вищого або середнього медичного навчального закладу, в особливих передбачених законодавством випадках Особи, які мають незакінчену вищу медичну освіту Середній медичний персонал - особи, які закінчили медичні середні спеціалізовані навчальні заклади і отримали диплом фельдшера або медичної сестри Особи, які отримали медичну підготовку в зарубіжних країнах і отримали дозвіл здійснювати професійну діяльність на території України у встановленому законодавством порядку Особи, які отримали дозвіл здійснювати діяльність цілителя відповідно до законодавства України

Слайд 8

У відносинах з працедавцем У відносинах з пацієнтом та його родичами, законними представниками Права людини Права особистості м. Львів, 2008

Слайд 9

Права медичного працівника ст. 77 Основ законодавства Медичні і фармацевтичні працівники мають право на: а) заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації; Чи не єдина професія, яка потребує щоденного удосконалення!!!! б) належні умови професійної діяльності; при відсутності належних умов для відпочинку в нічний час, обідньої перерви і необхідних засобів виміру показників життєдіяльності (термометри, тонометри і т.д.) в) підвищення кваліфікації, перепідготовку не рідше одного разу на п'ять років у відповідних закладах та установах; Чим більше лікар знає, тим більше йому необхідно підтверджувати кваліфікацію (терапія, кардіологія, гастроентерологія і т.д.) г) вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки і практики; А стандарти, куплені норми фармацевтичного права?

Слайд 10

Права медичного працівника д) безплатне користування соціальною, екологічною та спеціальною медичною інформацією, необхідною для виконання професійних обов'язків; Книги, інтернет, участь у виставках та конференціях – все платне, нові технології – оплата ліцензії на право інтелектуальної власності е) обов'язкове страхування за рахунок власника закладу охорони здоров'я у разі заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю у зв'язку з виконанням професійних обов'язків у випадках, передбачених законодавством; Держава декларує, а власник оплачує медогляд, страхування, закупівлю спецодягу і т.д. Де взяти кошти? є) соціальну допомогу з боку держави у разі захворювання, каліцтва або в інших випадках втрати працездатності, що настала у зв'язку з виконанням професійних обов'язків; Важко довести. Закон захищає пацієнта, навіть всупереч загальному епідоточенню.

Слайд 11

Права медичного працівника ж) встановлення у державних закладах охорони здоров'я середніх ставок і посадових окладів на рівні не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості; Постійна відповідальність та високий рівень ризику професії та низько оплачувана праця. з) скорочений робочий день і додаткову оплачувану відпустку у випадках, встановлених законодавством; Дефіцит середнього медперсоналу в м. Києві – 15 тис. ставок. Хто виконує роботу за штатним розкладом? Як бути з нормами трудового права? и) пільгові умови пенсійного забезпечення; більшість медпрацівників змушені працювати, оскільки з пенсії вони прожити не можуть. і) пільгове надання житла та забезпечення телефоном; Декларації!!!!!!!

Слайд 12

Права медичного працівника ї) безплатне користування квартирою з освітленням і опаленням тим, хто проживає і працює в селах та селищах, а також пенсіонерам, які раніше працювали медичними та фармацевтичними працівниками і проживають у цих населених пунктах, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування, обзаведення господарством і будівництва приватного житла, придбання автомототранспорту; Декларативна норма! й) першочергове одержання лікувально-профілактичної допомоги і забезпечення лікарськими та протезними засобами; залежить лише від ввічливості обслуговуючого медперсоналу к) створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших громадських організацій; низька активність лікарських товарист л) судовий захист професійної честі та гідності; хто реально може захистити лікаря? На практиці – головний лікар звільняє “проблемного” лікаря для захисту власної честі.

Слайд 13

Права медичного працівника ст. 34 Основ законодавства Лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення Будь-яка хвороба – це, як мінімум, дисбаланс в організмі. Жива система людського організму на сьогодні настільки фоново розбалансована, що постійно існує загроза раптового погіршення самопочуття хворого в метро, вдома, в лікарні і т.д. Диспансерні огляди відійшли в минуле?...

Слайд 14

Ст. 78 Основ законодавства Медичні і фармацевтичні працівники зобов'язані: а) сприяти охороні та зміцненню здоров'я людей, запобіганню і лікуванню захворювань, надавати своєчасну та кваліфіковану медичну і лікарську допомогу; Цілодобово в повній бойовій готовності лікар повинен надавати медичну допомогу. б) безкоштовно надавати першу невідкладну медичну допомогу громадянам у разі нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях; Державна служба швидкої медичної та невідкладної допомоги. Як можна надавати невідкладну допомогу підручними засобами? Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги та надання неналежної допомоги. в) поширювати наукові та медичні знання серед населення, пропагувати, в тому числі власним прикладом, здоровий спосіб життя; При відсутності культу здоров’я в державі.

Слайд 15

Ст. 78 Основ законодавства г) дотримувати вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю; Етика- це внутрішня культура д) постійно підвищувати рівень професійних знань та майстерності; В клятві Гіппократа – лікар повинен бути забезпечений матеріальними винагородами мінімального побуту для можливості саморозвиватися. е) надавати консультативну допомогу своїм колегам та іншим працівникам охорони здоров'я. Внутрішня культура особистості та відсутність корпоративної етики серед медпрацівників м. Львів, 2008

Слайд 16

ст. 34 Основ законодавства своєчасні та кваліфіковані обстеження та лікування пацієнта за відсутності чіткої організації системи меддопомоги ст. 37 Основ законодавства Медичні працівники зобов'язані надавати першу невідкладну допомогу при нещасних випадках і гострих захворюваннях ст. 52 Основ законодавства Медичні працівники зобов'язані надавати медичну допомогу у повному обсязі хворому, який знаходиться в критичному для життя стані, яким чином?

Слайд 17

ст.39 Основ законодавства Лікар зобов'язаний пояснити пацієнтові в доступній формі стан його здоров'я, мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі наявності ризику для життя і здоров'я Як це виглядає при критичних станах? ст. 40 Основ законодавства Медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків Гірка правда чи свята брехня?

Слайд 18

Система медичного права сьогодні доконечно потрібна для врегулювання правовідносин між пацієнтом та медичним працівником. Однак однобоке трактування всіх норм права проти професії лікаря зумовлює масовий відтік медичних працівників з вітчизняної системи охорони здоров’я. Для успішного розвитку медичного права необхідне врегулювання прав та обов’язків як з боку пацієнта-споживача, так і медичного працівника – виконавця в поєднанні з відповідальністю пацієнта за стан здоров’я власного організму, доведеного до форс-мажорних обставин. Результат – сьогодні вже важко знайти грамотного та відповідального лікаря! Хто завтра лікуватиме нас? м. Львів, 2008

Слайд 19

Узаконити відповідальність особи за стан збереження власного здоров’я як нематеріального активу Провести правовий всеобуч медичних фахівців В основу застосування медичного права треба поставити критерій надання якісної медичної допомоги, а не позов з метою отримання матеріальної вигоди Ажитація сьогодні юридично невизначеним терміном “лікарська помилка” повинна замінитися фаховістю та відвертістю фахової критики серед медичних працівників.

Слайд 20

Внести в законодавство персональну відповідальність медичного працівника за неякісно та нефахово надану медичну допомогу. Допомогти державі розмежувати соціальні та медичні проблеми нашого суспільства. Медичний працівник не повинен бути розмінною монетою в безпорадному державному менеджменті. Не забувати про золоте правило механіки – якщо виграємо в одному, то втрачаємо в іншому. В усьому повинен бути баланс!!! м. Львів, 2008

Слайд 21

В усьому повинен бути баланс: права пацієнта та права медпрацівника, обов’язки пацієнта та обов’язки лікаря, виконавча (а не деклараційна) та каральна функція держави, етика особистості та порядність юриспруденції партнерська взаємоповага та взаємодовіра. МЕДПРАЦІВНИК ТЕЖ ЛЮДИНА ЗІ СВОЇМИ ПРАВАМИ!

Слайд 22

*

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина