X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Довкілля та здоров’я

Завантажити презентацію

Довкілля та здоров’я

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Харківський національний медичний університет Кафедра гігієни та екології №1 Довкілля та здоров’я

Слайд 2

Довкілля – середовище мешкання – середовище безпосереднього проживання та виробничої діяльності, яке включає до себе елементи природнього та штучного (антропогенного) середовищ

Слайд 3

Фактори довкілля Природні фізичні хімічні біологічні Штучні праця побут соціально-економічні умови

Слайд 4

Вивчення впливу факторів довкілля на здоров’я людини Вивчає зв’язок здоров’я людини з певним фактором довкілля (у тому числі екологічно обумовлені хвороби) Екологія Екологія загальна Екологія медична Вивчає закони взаємодії организму із довкіллям

Слайд 5

Формування здоров’я людини (ВООЗ) залежить: на10% - від якості медичної допомоги на 50% - від способу життя; на 20% - від якості довкілля; на 20% - від генетичних факторів;

Слайд 6

Поняття здоров’я Здоров’я – природний стан организму, при якому усі фізіологічні та психічні функції зрівноважені з оточуючим середовищем; будь-які хворобливі порушення відсутні. Гомеостаз – фізіологічна основа здоров’я. Основна властивість гомеостазу – пластичність, яка забезпечує адаптацію до оточуючого середовища Хвороба – «зрив адаптації»

Слайд 7

Класифікація факторів довкілля (згідно їх впливу на організм людини) Гігієнічний оптимум – найбільш сприятливе для организму сполучення факторів довкілля Характеристики: Відчуття комфорту (суб’єктивне) Відсутність напруження адаптаційних механізмів Оптимальні Допустимі Несприятливі

Слайд 8

Класифікація факторів довкілля Фактор Ризику Небезпечний (патологічний) Етіологічний Вплив факторів довкілля на організм людини гострий підгострий хронічний

Слайд 9

Вплив факторів довкілля на організм людини Роздільний Сполучений Комбінований Комплексний

Слайд 10

Сукупність факторів Довкілля Здорове Нездорове Гігієнічна оцінка Екстремальне

Слайд 11

Джерела забруднення довкілля Промисловість (добувна, переробна); Транспорт (напр., автотранспорт міста є джерелом близько 60-70% забруднення повітря); Сільське господарство (агрохімікати, добрива, різні засоби для боротьби із хворобами рослин, шкідниками, бур’янами); Побутові (тверді та рідкі побутові відходи, продукти горіння, що утворюються в результаті роботи опалювальних систем).

Слайд 12

Види забруднювачів довкілля Довкілля механічні біологічні хімічні фізичні

Слайд 13

Стійкість забруднювачів у довкіллі Стійкі Нестійкі Середньостійкі Забруднювачи Тривалий час не зникають і не знищються в прир. умовах п/е, пластмаси, р/а речовини с ↑ ½ і пр. За відносно короткий час знищуються механіз-мами прир. захисту більша частка побутових відходів, харч. пром. Займають проміжне положення

Слайд 14

Механізм впливу забруднювачів Забруднення оточуючого середовища змінює його якості, в результаті чого воно негативно впливає на екологічні системи в цілому і, зокрема, здоров’я людини

Слайд 15

Види впливу забруднення на організм людини Прямий є безпосередньою причиною розвитку захворювання Непрямий виражається в погіршенні загально- гігієнічних умов життя населення (людини)

Слайд 16

Надходження токсикантів до організму людини (за даними ВООЗ) 70% - з харчовими продуктами; 20% - з атмосферним повітрям; 10% - з водою.

Слайд 17

Профілактичні заходи Обмеження надходження забруднювачів до оточуючого середовища. Державне законодавство про охорону довкілля. Гігієнічне нормування. 4. Суворий контроль за додержанням гігієнічних нормативів щодо вмісту шкідливих речовин в оточуючому середовищi.

Слайд 18

Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина