X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Артеріальна гіпертензія: державна стратегія профілактики, лікування і упередження ускладнень

Завантажити презентацію

Артеріальна гіпертензія: державна стратегія профілактики, лікування і упередження ускладнень

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Р.В.Богатирьова Член-кореспондент НАМН України, професор Віце-прем’єр-міністр України Міністр охорони здоров’я України Артеріальна гіпертензія: державна стратегія профілактики, лікування і упередження ускладнень

Слайд 2

Нарада Організації Об’єднаних Націй «Профілактика неінфекційних захворювань та боротьба з ними» Місце проведення: Нью-Йорк, США Дати проведення: 19-20 вересня 2011р.

Слайд 3

Структура смертності в Україні в 2011* * - попередні данні Державна служба статистики, 2012 http://www.ukrstat.gov.ua/

Слайд 4

Динаміка смертності від хвороб системи кровообігу в Україні (на 100 тис. населення) Коментар: В Україні смертність від серцево-судинних хвороб більша, ніж в 2 рази ніж в розвинених країнах Країни ЄС < 400 США = 251

Слайд 5

Поширеність провідних хвороб системи кровообігу серед дорослого населення в Україні (2010 рік) Хвороби Поширеність Абсолютна кількість На 100 000 населення Хвороби системи кровообігу 25 896 126 68 687,3 Гіпертонічна хвороба 12 122 512 32 154,0 Ішемічна хвороба серця 8 843 165 23 455,8 Гострий інфаркт міокарда 50 004 132,6 Цереброваскулярні хвороби 3 198 061 8 482,6 Інсульт 106 427 282,3

Слайд 6

Поширеність АГ Кожний третій дорослий має підвищений АТ 30-35%

Слайд 7

Принципи проведення лікувально-профілактичних заходів щодо АГ Освіта населення через засоби масової інформації Освіта хворих на артеріальну гіпертензію: Засоби масової інформації Спеціальна література Індивідуальна робота лікарів та середнього медперсоналу з хворими Освіта лікарів та середнього медперсоналу Диспансеризація хворих на АГ Забезпечення фармацевтичними препаратами

Слайд 8

Проект “Північна Карелія” (Фінляндія) Вплив на АГ, ГХС і куріння протягом 30 р. зменшив смертність від ІХС на 82 % Puska P., 2004 Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention Ефективні заходи по боротьбі з факторами ризику можуть спричинити зниження частоти ІХС до 86 % Levington S., 2003 В США за рахунок зниження рівнів АТ, ХС і куріння протягом 10 р. смертність від ІХС зменшилась на 40 % Goldman L., 1984 Популяційні стратегії боротьби з серцево-судинними хворобами

Слайд 9

Люксембурзька декларація здорового серця (2005) Утримування від споживання тютюну (О) Підтримання адекватної фізичної активності (мінімум 30 хвилин щоденно) Споживання здорової їжі Запобігання надмірній масі тіла Контроль рівня загального холестерину крові (< 5 ммоль/л) Контроль артеріального тиску (нижчве 140/90 мм рт.ст.) Європейські рекомендації

Слайд 10

Поширеність АГ серед населення України різних вікових груп (%) чоловіки жінки міська популяція сільська популяція Коментар: В старших вікових групах поширеність АГ досягає 80%

Слайд 11

Динаміка поширеності факторів ризику серед населення України з АГ (%) ННЦ “Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска” (2010)

Слайд 12

Відносний ризик загальної смертності у осіб з АГ в залежності від кількості факторів ризику

Слайд 13

* Реалії первинної профілактики в Україні ННЦ “Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска” (2010)

Слайд 14

Стратегія антигіпертензивної терапії на основі доказової медицини (рекомендації Європейського товариства кардіологів - 2011)* Бета-блокатори Тіазидні діуретики іАПФ Блокатори рецепторів ангіотензина Антагоністи кальцію ± Антигіпертензивні препарати другого ряду * визначені згідно постанови КМ України від 25.04.2012 №340 та наказу МОЗ України від 28.04.2012 №321

Слайд 15

Ефективний контроль АТ зменшує частоту серцево-судинних ускладнень Розвиток ускладнень (%) 50%

Слайд 16

Стандартизовані за віком показники контролю АГ в Україні (%) Показники Міська популяція Сільська популяція чол. жін. обидві статі чол. жін. обидві статі Поширеність АГ 30 29 30 38 35 36 Обізнаність про наявність АГ 60 68 63 56 87 68 Охоплення медикаментозним лікуванням 27 54 38 23 56 38 Ефективність лікування 10 25 14 3 15 8

Слайд 17

“ПРИХИЛЬНІСТЬ ДО ЛІКУВАННЯ” – визначення (from compliance to adherence) “Це міра, до якої поведінка пацієнта (прийом медикаментів, слідування дієті та/або виконання призначених змін способу життя) відповідає призначеним медичним рекомендаціям” (WHO, 2003, Adherence to long-term therapy: evidence of action) Основний чинник зменшення ускладнень АГ (інфаркт, інсульт, висока смертність)

Слайд 18

Шляхи покращення прихильності до лікування АТ

Слайд 19

Показники лікування АГ в міській популяції України (%) ННЦ “Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска” (2010)

Слайд 20

Динаміка показників при цереброваскулярних хворобах (на 100 тис. населення України) у зв’язку з втіленням Програми профілактики і лікування АГ Показники Роки ∆, % 1999 2009 Поширеність ЦВХ з АГ 8887,3 5370,9 - 35,1 Поширеність МІ, в т.ч. серед працездатного віку 327,9 117,1 280,2 97,9 - 14,5 - 16,4 Поширеність МІ з АГ 316,6 157,2 - 50,3 Смертність від ЦВХ, в т.ч. серед працездатного віку 231,8 38,6 218,6 33,0 - 5,7 - 14,5

Слайд 21

Попередні результати виконання державних та інших програм в галузі кардіології (2000-2010): стійка позитивна динаміка захворюваності та поширеності цереброваскулярних хвороб: частота мозкового інсульту зменшилась на 14,5 %, а мозкового інсульту з артеріальною гіпертензією – на 50,3 %. Відзначається також зниження смертності від цереброваскулярних хвороб в цілому на 5,7 %, а серед працездатного населення – на 14,5 %. Середня тривалість життя хворих з цереброваскулярними захворюваннями збільшилась на 1,1 роки; зменшення первинної інвалідності дорослого населення від гіпертонічної хвороби в 2,8 разу, а працездатного – в 2,5 разу; зменшення смертності працездатного населення на 18-20% збільшення середньої тривалості життя хворих з серцево-судинними захворюваннями на 1,4 роки, при ішемічній хворобі серця – на 1,4 роки, а при гострому інфаркті міокарда – на 2,2 роки за даними статистичних звітів МОЗ та Держкомстату України.

Слайд 22

Державні напрямки профілактики та лікування АГ в Україні на 2012 та наступні роки: Продовження заходів з активного виявлення та профілактики АГ, запровадження стратифікації ризику Формування комплаєнсу пацієнтів і медичних працівників щодо профілактики і лікування АГ із застосуванням інформаційних технологій Продовжити роботу із забезпечення хворих на АГ сучасними лікувальними технологіями, передбачивши заходи доступності пацієнтів до антигіпертензивної терапії Визначити перелік антигіпертензивних лікарських засобів на основі доказової медицини і забезпечити доступність населення до антигіпертензивної терапії шляхом державного регулювання ціни на лікарські засоби відповідно до постанови КМ України від 25.04.2012 №340 та наказу МОЗ України від 28.04.2012 №321 Забезпечення до 100% диспансерним наглядом хворих на АГ високого ризику Активно втілювати комбіновану антигіпертензивну терапію, корекцію дисліпідемій та антитромбоцитарну терапію у хворих на АГ високого ризику Вдосконалити і проводити роботу на своєчасне виявлення і патогенетичне лікування симптоматичних гіпертензій Удосконалити заходи по активному виявленню атеросклеротичних уражень судин головного мозку шляхом широкого впровадження дуплексного УЗ сканування Забезпечити плідну співпрацю з неврологами та нейрохірургами відносно пацієнтів з високим ризиком геморагічного інсульту (мальформації, аномалії та атеросклеротичне ураження судин мозку, поєднана патологія, тощо)

Слайд 23

Кількісний розподіл хворих на серцево-судинні захворювання відносно профілактично-лікувальних заходів Прогнозоване зниження кількості випадків смерті у разі зниження смертності на 20% залежно від програм кардіологічної допомоги 250 тис. 1,5 млн. ~20 млн. 50 тис. 300 тис. 4 млн. Високоспеціалізоване лікування Спеціалізоване лікування Популяційні профілактично-лікувальні стратегії (програми) Стратегічні напрямки зниження смертності у зв’язку з серцево-судинними хворобами в Україні

Слайд 24

З повагою, надією та оптимізмом!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Медицина