X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Французька Конституція та державна служба: важливість статей 1, 13, 20 та 74

Завантажити презентацію

Французька Конституція та державна служба: важливість статей 1, 13, 20 та 74

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Французька Конституція та державна служба: важливість статей 1, 13, 20 та 74 Анн Азам-Прадей Міністерство внутрішніх справ, Франція Національна академія державного управління при Президентові України NAPA, Ukraine

Слайд 2

ФРАНЦІЯ, Конституція від 4 жовтня 1958 року Цей переклад (на англійську мову) був підготовлений за спільної відповідальності управління з комунікацій, інформації та роботи з пресою Міністерства закордонних справ та департаменту європейських відносин Національної Асамблеї. Французький оригінал є єдиним автентичним текстом. (опубліковано 21 грудня 2007 року) http://www.assemblee-nationale.fr/english/8ab.asp NAPA, Ukraine

Слайд 3

Конституція від 4 жовтня 1958 року, стаття 1 Art. 1. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Стаття 1 Франція є неділимою, світською, демократичною та соціальною Республікою. Вона забезпечує рівність перед законом усіх громадян незалежно від походження, раси або релігії. Вона поважає усі віросповідання. Її устрій є децентралізованим. NAPA, Ukraine

Слайд 4

Франція має децентралізований устрій (2003 р.) Значний вплив на державну службу мали: 1982-1986 : “децентралізаційні” законодавчі акти; 1985: Хартія локальної автономії Ради Європи. Створення NUTS 1 областей з виборними радами, виборними президентами, власними державними службовцями та з фінансовою та податково-бюджетною автономією. Створення трьох державних служб: Обласна державна служба центральної та децентралізованих адміністрацій (2,5 M). Територіальна децентралізована державна служба самоуправління (26 областей, 100 департаментів та 36000 муніципалітетів) (1,7 M). Державна служба охорони здоров’я (0,9 M). Створення INET (Національний інститут територіальних студій)// ENA (Національна школа управління) та ENACT (Національна школа територіальних кадрів)// IRA (Регіональний інститут державного управління) для підготовки державних службовців. NAPA, Ukraine

Слайд 5

Конституція від 4 жовтня 1958 року, стаття 13 Стаття 13 Президент Республіки підписує укази та декрети, розглянуті Радою міністрів. Він призначає на громадянські та військові державні посади. Державні радники, великий канцлер Почесного легіону, посли, надзвичайні посланці, старші радники Рахункової палати, префекти, представники держави у заморських територіях, регульованих статтею 74, та у Новій Каледонії, генерали, ректори академій, директори центральних відомств призначаються Радою міністрів. Основний закон визначає інші посади, призначення на які робиться Радою міністрів, а також умови, на основі яких право призначення, що належить Президентові Республіки, може делегуватися ним для здійснення від його імені. NAPA, Ukraine

Слайд 6

Президент Республіки призначає на найвищі державні посади державних службовців за поданням Прем’єр-міністра та міністра, який має відношення до призначення Важливо підкреслити різницю між: “Незалежними” посадами, їх менше 1000 в усій державній службі Франції (5 мільйонів державних службовців). Управлінськими посадами. АЛЕ, для обох типів, відбір висококваліфікованих професіоналів відбувається з випускників ENA або “Вищих шкіл”. На підготовку кваліфікованого префекта або посла потрібно біля 20 років. Французька державна служба – це професійна державна служба. SGG (термін служби) та Кабінет Прем’єр міністра (розподіл державних посад). NAPA, Ukraine

Слайд 7

Конституція від 4 жовтня 1958 року, стаття 20 Art. 20. - Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. Стаття 20 Уряд визначає та проводить політику нації. У його розпорядженні знаходиться державна служба та збройні сили. Він відповідає перед Парламентом у відповідності до умов та процедур, передбачених статтями 49 та 50. NAPA, Ukraine

Слайд 8

Уряд має у своєму розпорядженні державну службу Чому державну службу? Дві головні цілі: Дати можливість Уряду для розробки та впровадження своїх стратегій у найбільш ефективний та економічний спосіб. Надавати громадянам послуги найвищої якості, на які вони мають право. Громадяни обирають своїх представників до Парламенту, який формує Уряд, що готує та впроваджує законодавчі акти, проголосовані Парламентом, для добра нації та досягнення успіху громадянами. Таким чином, державні службовці відповідають перед Урядом та громадянами та є основними учасниками демократичного врядування. NAPA, Ukraine

Слайд 9

Конституція від 4 жовтня 1958 року, стаття 72 (1/2) Територіальними одиницями Республіки є комуни, департаменти, області, райони з особливим статусом та заморські території, регульовані статтею 74. Будь-яка інша територіальна одиниця встановлюється законом, у відповідних випадках, замість однієї чи декількох територіальних одиниць, вказаних у цьому абзаці. Територіальні одиниці можуть приймати рішення з усіх питань, що можуть реалізовуватись найкращим чином на їх рівні. У спосіб, передбачений законом, ці одиниці автономно управляються виборними радами та мають владу для виконання регулятивних повноважень. NAPA, Ukraine

Слайд 10

Стаття 72 (2/2) У спосіб, передбачений інституційним законом […], територіальні одиниці та їх об’єднання можуть […] відступати, у якості експерименту, по окремих намірах на обмежений строк від законодавчих чи регулятивних норм, що регулюють здійснення ними своїх повноважень. Жодна територіальна одиниця не має права застосовувати владу стосовно іншої. Однак, у випадках, коли здійснення будь-якого повноваження потребує участі декількох територіальних одиниць, законом може дозволятися одній з них або одному з їх об’єднань організувати порядок їх спільної діяльності. У територіальних одиницях Республіки на представника держави, хто представляє кожного з членів уряду, покладається забезпечення національних інтересів, адміністративного контролю та дотримання законності. NAPA, Ukraine

Слайд 11

Стаття 72 включає 2 дуже важливі концепції: 1. Концепція самоврядування включає 4 типи автономії: Інституційна Правова Фінансова Кадрова (HR) 2. У контексті децентралізації для збереження єдності країни та забезпечення збалансованої економічної, соціальної та територіальної узгодженості є необхідність у наступному: Рівень децентралізації Центральної державної адміністрації контролюється адміністративними або бюджетними законами/ рішеннями щодо самоврядування. Центральна адміністрація зберігає владу забезпечуючи солідарність територій завдяки інструментам рівноваги. NAPA, Ukraine

Слайд 12

Висновки: “Біблією” французької державної служби залишається загальне положення, проголосоване парламентом в офіційному законі 1945 року та поновлене після 1982 року, коли державна служба була поділена на 3 гілки, маючи такі ж самі права та обов’язки (книга 1) та окремі методики управління (закони 1984 та 1986 рр.). А іншим офіційним законом 1945 року створено ENA, орган державних управлінців, DGAFP (Головне управління адміністрації та державної служби Міністерства державної служби) та Вищу раду державної служби. Французька Конституція не присвячує назву, главу чи навіть статтю державній службі як такій, АЛЕ завдяки статтям 1, 13, 20 та 72 Конституція Франції чітко встановлює тип державної служби, потрібний для впровадження урядових стратегій для добра нації та її громадян. NAPA, Ukraine

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне