X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КАРАНТИНУ РОСЛИН ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Завантажити презентацію

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КАРАНТИНУ РОСЛИН ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КАРАНТИНУ РОСЛИН ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Донецьк 2011 р 1.Фітосанітарний стан Донецької області 2.Порядок реєстрації суб’єктів господарювання 3.Порядок вивезення об’єктів регулювання з зони карантинного режиму, ввезення та експорту (Підготовила провідний спеціаліст, державний інспектор з карантину рослин по Донецькій області Галкіна В.Ф)

Слайд 2

У порівнянні з 2009 роком, площа під карантинним режимом в області Фітосанітарний стан Донецької області на 01.01.2011р. У порівнянні з 2009 роком, площа під карантинним режимом в області змінилась по наступним карантинним організмам, збільшилась: по амброзії полинолистій: на 92667,3 га. Зменшилась: по американському білому метелику - на 5862,9 га;. по раку картоплі - на 1 га; по гірчаку повзучому - на 0,3 га; по пасліну колючому - на 207 га; по повитиці польовій - на 2529,77 га. Проведеними в 2010 році обстеженнями в Амвросіївському районі вперше в області виявлено вогнище карантинної хвороби шарки слив на площі 9,2 га.

Слайд 3

Фітосанітарний стан Донецької області на 01.01.2011р. У порівнянні з 2009 роком, площа під карантинним режимом в області змінилась по наступним карантинним організмам, збільшилась: по амброзії полинолистій: на 92667,3 га. Зменшилась: по американському білому метелику - на 5862,9 га;. по раку картоплі - на 1 га; по гірчаку повзучому - на 0,3 га; по пасліну колючому - на 207 га; по повитиці польовій - на 2529,77 га. Проведеними в 2010 році обстеженнями в Амвросіївському районі вперше в області виявлено вогнище карантинної хвороби шарки слив на площі 9,2 га. Карантинні організми, які розповсюджені на території Донецької області: Потівірус шарки сливи Plum pox potivirus 9.2 га Американський бiлий метелик Hyphantria cunea Drury 165 га Картопляна мiль Phthorimaea operculella Zell. 915,72 га Рак картоплi Synchytrium endobioticum 0,06 га Амброзiя полинолиста Ambrosia artemisiifolia L. 1180501,49 га Гiрчак повзучий (степовий) Acroptilon repens 153 га Паслiн колючий Solanum rostratum Dunal. 0,2 га Повитиця польова Cuscuta campestris Yunck. 48,23 га

Слайд 4

Американський білий метелик (Hyphantria cunea Drury) метелик /імаго/ гусіннь у павутинному гнізді характерні пошкодження на деревах - павутинні гнізда

Слайд 5

Картопляна міль (Phthorimaea operculella Zell.) імаго гусінь і лялечка характерні пошкодження - міни в листі тютюну уражені бульби картоплі

Слайд 6

Шарка (віспа) слив (Plum pox potyvirus) Пошкоджені плоди Пошкоджене листя

Слайд 7

Рак картоплі (Synchytrium endobioticum Perc.) Пошкоджені бульби картоплі

Слайд 8

ПАСЛЬОН КОЛЮЧИЙ (Solanum rostratum Dun.) загальний вигляд рослини плід насіння

Слайд 9

ПОВИТИЦЯ ПОЛЬОВА (Сuscuta campestris Junck.) загальний вигляд рослини квіти насіння

Слайд 10

ГІРЧАК ПОВЗУЧИЙ (РОЖЕВИЙ) доросла рослина квітка насіння

Слайд 11

Порядок реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання. Одним з завдань державної служби з карантину рослин згідно статті 6 З А К О Ну У К Р А Ї Н И „Про карантин рослин” є реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання. Статтею 27 вказаного закону визначено, що реєстрації підлягають особи, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з: виробництвом насіннєвого та садивного матеріалу ; обігом об'єктів регулювання у карантинних зонах; зберіганням та переробкою зерна. Реєстрація осіб проводиться на підставі результатів перевірки об'єктів регулювання державними інспекторами з карантину рослин. Плата за реєстрацію не стягується. Порядок реєстрації затверджений Наказом Міністерства аграрної політики України від 21 листопада 2006 року N 690 „Про затвердження Порядку реєстрації осіб...,”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7.12. 2006 р. за N 1286/13160. Порядок реєстрації обов'язковий для виконання державними інспекторами з карантину рослин та особами. Для реєстрації особи подають державному інспектору з карантину рослин у зоні обслуговування заяву про проведення перевірки з метою реєстрації наступного зразку:

Слайд 12

Заявник__________________________________________________________           (для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника; _________________________________________________________________ _________________________________________________________________, для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) номер телефону ______________________________, організаційно-правова форма _________________________________________________________________, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (за їх наявності) __________________________________________ _________________________________________________________________, форма власності _________________________________________________________________, просить провести перевірку виконання фітосанітарних заходів щодо: обігу об'єктів регулювання у карантинній та регульованій зонах; виробництва насіннєвого та садивного матеріалів; здійснення біологічного контролю з використання біологічних контрольних організмів; здійснення зберігання та переробки зерна.           (необхідне підкреслити)  Підпис заявника ___________________________ ___________________________ "___" ____________ 20__ р. М. П.   ЗАЯВА про проведення перевірки та реєстрацію особи До заяви додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців наступного зразку.

Слайд 13

Слайд 14

Виписка дійсна протягом місяця.

Слайд 15

Державний інспектор з карантину рослин протягом 5 робочих днів з моменту надходження заяви про проведення перевірки та реєстрацію особи здійснює перевірку об'єктів регулювання шляхом інспектування, огляду, обстеження, відбору зразків для аналізу та фітосанітарної експертизи об'єктів регулювання в процесі їх виробництва, зберігання, переробки та транспортування. За результатами перевірки складається акт перевірки особи, яка підлягає реєстрації наступного зразку. АКТ N _______ перевірки особи, яка підлягає реєстрації ___ ____________ 20__ року Мною, державним інспектором з карантину рослин ____________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________,                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові) на підставі Закону України "Про карантин рослин" у присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої особи ___________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ проведено перевірку виконання фітосанітарних заходів особою ________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                      (назва суб'єкта господарювання) _____________________ області, _____________________ району, _______________ міста, селища тощо Перевіркою встановлено: __________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Висновки: _______________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Акт складено у двох примірниках, один з яких одержав__________________________ керівник суб'єкта господарювання або уповноважена особа ________________________________________________________________________                                                                    (прізвище, ім'я по батькові) М. П.                                 (підпис) Державний інспектор з карантину рослин __________________________________________________ М. П.                                 (підпис) 

Слайд 16

Державна інспекція з карантину рослин зобов'язана прийняти рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації особи протягом 10 робочих днів. Підставами для прийняття рішення про відмову у реєстрації особи може бути: -невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку; -виявлення зараження об'єктів регулювання, потужностей (об'єктів) виробництва та обігу об'єктів регулювання регульованими шкідливими організмами; -відсутність в особи можливостей та потужностей для виконання фітосанітарних заходів, а також виявлення недостовірної інформації, зазначеної в заяві, про що зазначається в акті перевірки. Рішення про відмову у реєстрації надсилається особі у письмовій формі протягом п'яти днів після прийняття такого рішення. Підставами для прийняття рішення про скасування реєстрації можуть бути: -скасування державної реєстрації особи, як юридичної особи; -неповідомлення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у встановлений термін; -систематичні порушення вимог щодо боротьби з карантинними організмами та невиконання розпоряджень державного інспектора з карантину рослин щодо вжиття особою фітосанітарних заходів, які виявлені під час проведення планових перевірок; -виявлення неодноразових порушень вимог, зазначених у карантинному дозволі та карантинному сертифікаті, щодо інспектування, огляду, нагляду та фітосанітарної експертизи об'єктів регулювання, що ввозяться особою, під час проведення планових перевірок.

Слайд 17

У разі прийняття рішення про скасування реєстрації, рішення про повторну реєстрацію може бути прийняте на підставі повторного подання особою заяви, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та перевірки. У разі внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо місцезнаходження або місце проживання, організаційно-правової форми, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (за їх наявності) та форми власності особа зобов'язана подати протягом 10 робочих днів Державній інспекції з карантину рослин відповідну інформацію у письмовій формі. Ведення загальнодержавного реєстру осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання Загальнодержавний реєстр осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання (далі - Реєстр осіб), затверджує та веде Головна державна інспекція з карантину рослин України (далі - Укрголовдержкарантин). Уключення до Реєстру осіб проводиться на підставі подання від Державних інспекцій з карантину рослин про реєстрацію особи. Укрголовдержкарантин щоквартально переглядає та вносить зміни до Реєстру осіб.

Слайд 18

Порядок вивезення об’єктів регулювання з зони карантинного режиму, ввезення та експорту Відповідно до статей 29, 46 закону України „Про карантин рослин” об'єкти регулювання переміщуються територією України за наявності карантинного сертифіката у випадках вивезення та/або ввезення об'єктів регулювання у зону карантинного режиму, експортуються або реекспортуються у супроводі фітосанітарних та фітосанітарних сертифікатів на реекспорт. Карантинний, фітосанітарний або фітосанітарний на реекспорт сертифікати видаються державними інспекторами з карантину рослин не раніше, ніж за 14 діб до дати переміщення об'єктів регулювання територією України або експорту на підставі проведених фітосанітарних процедур. Державний інспектор з карантину рослин зобов'язаний прийняти рішення про видачу або відмову у видачі відповідних сертифікатів протягом 5 діб. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі сертифікатів є: невідповідність об'єктів регулювання вимогам фітосанітарних заходів; виявлення зараження об'єктів регулювання регульованими шкідливими організмами; відсутність реєстрації особи, передбаченої статтею 27 цього Закону; невиконання розпоряджень державного інспектора з карантину рослин щодо застосування фітосанітарних заходів; відсутність оплати за видачу сертифікатів. Підставами для анулювання карантинних та фітосанітарних сертифікатів є: порушення особами вимог фітосанітарних заходів, які визначені у карантинному сертифікаті; повідомлення особи про втрату сертифікатів; пошкодження сертифікатів; підробка сертифікатів. Плата за видачу карантинних, фітосанітарних та фітосанітарних на реєкспорт сертифікатів справляється у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 р №578.

Слайд 19

„_____” ______________200 __ р. ЗАЯВА на оформлення карантинного (фітосанітарного) сертифіката 1. Відправник (експортер) та його адреса: ___________________________ _________________________________________________________________ 2. Отримувач (імпортер) та його адреса:_____________________________ _________________________________________________________________ 3. Місце (регіон) походження та місце зберігання: ____________________ _________________________________________________________________ 4. Спосіб транспортування та номер транспортного засобу____________ _________________________________________________________________ 5. Пункт ввезення до країни-імпортера______________________________ 6. Кількість (об’єм або вага) об’єкту регулювання ____________________ _________________________________________________________________ 7. Назва об’єкту регулювання та маркування________________________ _________________________________________________________________ 8. Пункт або станція відправлення: _________________________________ 9. Пункт або станція призначення: __________________________________ 10. Додаткова декларація або інформація, що надається заявником, _________________________________________________________________ 11. Вимоги з карантину рослин до об’єкту регулювання та транспортного засобу, що повинні бути виконані при оформленні сертифікату,_____________________________________________________ Дата подання заяви: ______________________200___року Відправник (експортер)___________________________________________ (прізвище і підпис) До заяви додаються: документ, що підтверджує внесення плати за проведення фітосанітарних процедур і видачу сертифікатів; копія контракту /при оформленні фітосанітарних сертифікатів/, відповідно до якого здійснюється експорт з України об'єктів регулювання; копії документів, що посвідчують особу та її право представляти заявника та пред'являються державному інспектору з карантину рослин партії призначених для переміщення об'єктів регулювання для проведення фітосанітарних процедур. На підставі поданих документів державний інспектор з карантину рослин протягом п'яти календарних днів проводить необхідні фітосанітарні процедури, за результатами яких видає виключно заявнику або уповноваженій ним особі відповідний сертифікат затвердженого зразку або надсилає обґрунтовану відмову. Порядок оформлення сертифікатів визначається постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р №705 зі змінами, які внесені постановою КМУ від 01.03.2010 р № 236. Відповідно до існуючого „Порядку” фітосанітарні та карантинні сертифікати видаються за результатами проведення огляду вантажів, фітосанітарної експертизи, при необхідності - знезараження. Для отримання сертифікатів за 5 діб до переміщення об’єктів регулювання, відповідному органу Державної служби з карантину рослин подається заява на ім’я начальника інспекції за формою:

Слайд 20

Слайд 21

Сертифікати оформлюються на кожну партію об'єктів регулювання, що перевозиться у транспортному засобі, із зазначенням для морських перевезень - назви судна, баржі; для залізничних - номеру вагону; для автомобільних - номеру автотранспортного засобу. Сертифікати підписуються державним інспектором з карантину рослин і скріплюється печатками встановленого зразкку. Строк дії карантинного, фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт становить 14 діб. Фітосанітарний сертифікат та фітосанітарний сертифікат на реекспорт оформлюється у двох примірниках: перший примірник видається заявнику, другий - залишається в органі Державної служби з карантину рослин. У фітосанітарному та фітосанітарному сертифікатах на реекспорт зазначається: пункт карантину рослин на державному кордоні, через який буде вивозитися за межі митної території України об'єкт регулювання; опис упаковки; маркування вантажу або відмітка про його відсутність; найменування об'єктів регулювання та їх кількість; код об'єкта регулювання згідно з УКТЗЕД ботанічна назва рослини (латинською мовою). Карантинний сертифікат оформлюється у трьох примірниках: перший примірник отримує заявник; другий - надсилається до органу Державної служби з карантину рослин, куди перевозяться об'єкти регулювання; третій - залишається в органі Державної служби з карантину рослин, який видав сертифікат. У карантинному сертифікаті зазначаються: інформація про фітосанітарний стан об'єктів регулювання і проведення фітосанітарних процедур; умови, що встановлюються у разі відвантаження, транспортування, приймання та використання об'єктів регулювання;

Слайд 22

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне