X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Упровадження нового змісту навчання математики в 1-му класі

Завантажити презентацію

Упровадження нового змісту навчання математики в 1-му класі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

УПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ЗМІСТУ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В 1-му КЛАСІ Оксана Володимирівна Онопрієнко, завідувач лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України

Слайд 2

Оксана попросила своїх однокласників записати на листку, скільки у кожного із них братів і сестер. Вона зібрала їхні записи і почала складати наступну таблицю. Навпроти цифри 0 вона поставила дві позначки. Закінчи таблицю Оксани. Кількість братів і сестер Позначки 0 // 1 2 3 4

Слайд 3

Мета навчання математики: формування в учнів предметної математичної і ключових компетентностей, необхідних для їхньої самореалізації у швидкозмінному світі.

Слайд 4

Предметні компетенції – це соціально закріплений результат навчання певного предмета

Слайд 5

Компетентність – це володіння учнем компетенцією, що поєднується з його особистісним ставленням до предмета діяльності.

Слайд 6

Предметна математична компетентність – здатність учня актуалізувати, інтегрувати і застосувати у конкретній життєвій ситуації навчальний досвід.

Слайд 7

Процес навчання зорієнтовано на формування в учня: досвіду пізнавальної діяльності; досвіду виконання способів діяльності; досвіду творчої діяльності; досвіду емоційно-ціннісного ставлення.

Слайд 8

Ознаки математичної компетентності цілісне сприйняття світу, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності; розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням математичних методів; здатність розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом, обґрунтовувати свої дії; уміння користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією; уміння орієнтуватися на площині та у просторі; здатність застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин у практичних ситуаціях.

Слайд 9

У результаті засвоєння змісту математики учні зможуть: сприймати та визначати мету навчальної діяльності; зосереджуватися на предметі діяльності; організовувати свою діяльність для досягнення суб’єктно чи суспільно значущого результату; відбирати й застосовувати потрібні знання і способи діяльності для розв’язування навчальної задачі; використовувати здобутий досвід в конкретній навчальній або життєвій ситуації; висловлювати ціннісні ставлення щодо результату й процесу власної діяльності; усвідомлювати, аналізувати, оцінювати, коригувати результати своєї діяльності.

Слайд 10

Показники логіко-математичного розвитку (за програмою “ Впевнений старт ”) Уміє лічити в межах першого десятка різними способами (лічба кількісна, порядкова, пряма та зворотна, від заданого числа); Знає цифри у межах 0 – 9, утворює числа 1 – 10 з одиниць та двох менших чисел. Установлює числову рівність, нерівність, визначає відношення “ на скільки більше?”, “ на скільки менше?”, “ порівну ”, “ стільки ж”.

Слайд 11

Розв'язує прості арифметичні та логічні задачі і приклади, виконує дії додавання і віднімання, використовує знаки плюс (+), мінус (-), дорівнює (=), вміє їх записувати. Володіє знаннями про основні одиниці вимірювання різних величин ( см, м), маси (кг), об'єму (л); має навички вимірювання умовною міркою. Розпізнає геометричні фігури, знає їхні назви, властивості ( площинні: круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, багатокутник; об'ємні: куля, куб, циліндр, конус)…

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Дякуємо за увагу!

Слайд 28

ДЛЯ КОНТАКТІВ: Лабораторія початкової освіти, Інститут педагогіки НАПН України м. Київ, вул. Артема, 52-Д, к. 305, 309. тел.: (044) 481 37 75; 481 37 45; ел. адреса: poth_osvit@mail.ru адреса сайту: abc-lab.ucoz.ua

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Математика