X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Обернена функція

Завантажити презентацію

Обернена функція

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Алгебра і початки аналізу. 10 клас (за підручником Мерзляк А. Г.)

Слайд 2

Тема уроку: Обернена функція

Слайд 3

Поняття оберненої функції На рисунках 47, 48 зображено графіки функцій f і g. Будь-яка горизонтальна пряма перетинає графік функції f не більше ніж в одній точці. Це означає, що кожному числу y0 ∈ E (f) відповідає єдине число x0 ∈ D (f) таке, що y0 = f (x0). Функція g такої властивості не має. Справді, з рисунка 48 видно, що значенню y0 відповідають два значення аргументу x1 і x2 такі, що y0 = g (x1) і y0 = g (x2).

Слайд 4

Оборотна функція Означення. Функцію y = f (x) називають оборотною, якщо для будь-якого y0 ∈ E (f) існує єдине x0 ∈ D (f) таке, що y0 = f (x0). Функція f (рис. 47) є оборотною. Функція g (рис. 48) не є оборотною.

Слайд 5

Приклади оборотних функцій Функції є прикладами оборотних функцій (рис. 49). а) б) в) Функція y = x2 не є оборотною. Наприклад, значенню функції, яке дорівнює 4, відповідають два значення аргументу x1 = –2 і x2 = 2.

Слайд 6

Теорема 6.1 Теорема 6.1. Якщо функція є зростаючою (спадною), то вона є оборотною. Доведення. Припустимо, що існує зростаюча функція f, яка не є оборотною. Тоді знайдеться y0 ∈ E (f), для якого існують x1 і x2 (x1 < x2) такі, що f (x1) = f (x2) = y0. Разом з тим функція f — зростаюча, і з нерівності x1 < x2 випливає, що f (x1) < f (x2). Отримали суперечність. Аналогічно розглядається випадок, коли функція f є спадною.

Слайд 7

Розглянемо функцію y = f (x), задану таблично: Функція f є оборотною. Поміняємо рядки таблиці місцями і розглянемо функцію y = g (x), задану отриманою таблицею: Функції f і g зв’язані такими властивостями: Ці рівності означають, що коли f (x0) = y0, то g (y0) = x0. У таких випадках говорять, що функція g є оберненою до функції f, а функція f — оберненою до функції g. Такі функції f і g називають взаємно оберненими.

Слайд 8

Взаємно обернені функції Означення. Функції f і g називають взаємно оберненими, якщо: D (f) = E (g) і E (f) = D (g); для будь-якого x0 ∈ D (f) з рівності f (x0) = y0 випливає, що g (y0) = x0, тобто g (f ( x0)) = x0. Можна показати, що другу умову в означенні можна замінити на таке: для будь-якого x0 ∈ D (g) з рівності g (x0) = y0 випливає, що f (y0) = x0, тобто f (g (x0)) = x0. Коли функція f не є оборотною, то не існує функції, оберненої до неї. Будь-яка оборотна функція має обернену.

Слайд 9

Приклад

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Доведену теорему 6.2 ілюструють графіки взаємно обернених функцій, що розглядалися вище (рис. 51).

Слайд 13

Слайд 14

Первинне закріплення вивченого матеріалу Яку функцію називають оборотною? Сформулюйте теорему про оборотність зростаючої (спадної) функції. Як пов’язані область визначення функції та область значень оберненої до неї функції? Як пов’язані область значень функції та область визначення оберненої до неї функції? Які дві функції називають взаємно оберненими? Як розташовані графіки взаємно обернених функцій? Якою є функція, обернена до зростаючої функції? до спадної функції?

Слайд 15

Тренувальні вправи

Слайд 16

Коментоване виконання вправ

Слайд 17

Напівсамостійне виконання вправ

Слайд 18

Вправи для повторення 195. Через першу трубу басейн можна наповнити водою за 9 год., а через другу — за 12 год. Спочатку 3 год. була відкрита перша труба, потім її закрили, але відкрили другу. За скільки годин було наповнено басейн?

Слайд 19

Домашнє завдання Читати § 6 Вивчити означення та теореми Виконати вправи №№ 182, 185, 187, 189, 191 Прочитати розповідь про львівську математичну школу Розв'язати задачу на повторення № 196

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Математика