X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Графічне зображення статистичних даних

Завантажити презентацію

Графічне зображення статистичних даних

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема 5 Елементи прикладної математики Математичне моделювання Відсоткові розрахунки. Поняття про теорію імовірностей. Основні поняття теорії імовірностей. Ймовірність випадкової події Початкові відомості про математичну статистику. Статистичні дані. Способи подання даних Середнє значення. Розв'язування вправ

Слайд 2

Пункт 9.2. Полігон частот Статистичні дані можна подавати не тільки у вигляді статистичного ряду та статистичної таблиці, а й графічним способом. Якщо на осі абсцис прямокутної системи координат розмістити варіанти хі, а на осі ординат – відповідні їм частоти nі, то можна побудувати ряд точок з координатами (хі; nі). З'єднавши послідовно побудовані точки відрізками, отримаємо ламану лінію, яку називають полігон частот. Графічне зображення статистичних даних

Слайд 3

Слайд 4

Пункт 9.2. Полігон частот Аналіз тарифних розрядів працівників одного з цехів заводу. Графічне зображення статистичних даних Тарифний розряд,хі 2 3 4 5 6 Кількість робітників,nі 3 5 6 5 1

Слайд 5

Гістограма Статистичний розподіл вибірки може задаватися у вигляді послідовності інтервалів значень варіант хі та їх частот nі і графічно зображатися східчастою фігурою, яка складається з прямокутників, побудованих на інтервалах, як на основах, з висотами, пропорційними частотам інтервалів. Таке зображення називається гістограмою. Графічне зображення статистичних даних

Слайд 6

Гістограма Приклад . Побудуємо гістограму за зведеними результатами бігу 24 учнів 9-го класу. На осі абсцис відкладаємо інтервали Над кожним з них будуємо прямокутник з висотою, яка дорівнює відповідній частоті. Графічне зображення статистичних даних Час в секундах, затрачений на 100 м,хі (12,0 – 12,5 ) (12,5 – 13,0) (13,0 – 13,5) (13,5 – 14,0) (14,0 – 14,5) (14,5 – 15,0) Кількість учнів,nі 2 3 8 6 4 1

Слайд 7

407. Побудувати полігон частот та гістограму для даного статистичного розподілу вибірки: Розмір взуття,хі 38 39 40 41 42 43 44 Кількість взуття,nі 2 6 18 16 10 5 3

Слайд 8

409. За даними про врожайність пшениці на різних ділянках посівної площі побудуйте гістограму Врожайність, ц/га [20 - 25) [25 - 30) [30 - 35) [35 - 40) [40 - 45) [45 - 50] Плащаділянки, га 5 10 15 20 15 5

Слайд 9

Назвіть відомі вам способи графічного подання статистичних даних. Що таке гістограма? Наведіть приклад. Що таке полігон частот? Наведіть приклад. В яких випадках доцільніше вдаватися до полігону частот як способу подання статистичних даних? Запитання для самоперевірки

Слайд 10

Побудувати полігон частот та гістограму для даного статистичного розподілу вибірки

Слайд 11

За даними про вражайність пшениці на різних ділянках посівної площі побудуйте гістограму

Слайд 12

Запитання для самоперевірки 1. Назвіть відомі вам способи графічного подання статистичних даних. 2. Що таке гістограма? Наведіть приклад. 3. Що таку полігон частот? Наведіть приклад. 4. В яких випадках доцільніше вдаватися до полігону частот як способу подання статистичних даних?

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Математика