X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Функція

Завантажити презентацію

Функція

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Функція Функція – залежність змінної у від змінної х, якщо кожному значенню змінної х відповідає єдине значення змінної у.

Слайд 2

Способи задання функції Табличний спосіб Аналітичний спосіб Графічний спосіб Описовий спосіб

Слайд 3

Область визначення і область значення функції Всі значення, яких може набувати незалежна змінна х, утворюють область визначення функції. D(f). Всі значення, яких набуває залежна змінна у, утворюють область значень функції. E(f).

Слайд 4

Y=X Графік – пряма D (y) = R E (y) = R

Слайд 5

Y = X2 Графік – парабола D (y) = R E (y) =[0;+ ∞)

Слайд 6

Графік – гіпербола D (y) = (-∞; 0) U (0; +∞) E (y) = (-∞; 0) U (0; +∞)

Слайд 7

Y=X3 Графік – кубічна парабола D (y) = R E (y) = R

Слайд 8

Графік – вітка параболи D (y) = (-∞; 0) U (0; +∞) E (y) = (-∞; 0) U (0; +∞)

Слайд 9

Y = ІхІ D (y) = R E (y) =[0;+∞) у х

Слайд 10

Властивості функції Нулі функції Координати точок перетину графіка функції з віссю Ох Координати точок перетину графіка функції з віссю Оу Проміжки додатних значень функції Парність функції Непарність функції Проміжки зростання функції Проміжки спадання функції

Слайд 11

Алгоритм знаходження нулів функції, заданої формулою y=f(x) Скласти рівняння, підставивши у формулу замість у нуль (f(x) = 0). Розв’язати одержане рівняння. Корені рівняння – шукані нулі функції. Якщо рівняння не має коренів, то функція не має нулів. Назад

Слайд 12

Алгоритм знаходження координат точок перетину графіка функції y=f(x) з віссю Ох. Знайти нулі функції (розв’язати рівняння f(x) = 0) Записати точки, абсцисами яких є нулі функції, а ординати дорівнюють нулю. Якщо функція не має нулів, то її графік не перетинає вісь Ох. Назад

Слайд 13

Алгоритм знаходження координат точок перетину графіка функції y=f(x) з віссю Оу. У формулу, якою задана функція, замість х підставити нуль. Обчислити значення одержаного числового виразу в порядку, заданому формулою. Записати точку, абсциса якої дорівнює нулю, а ордината – одержаному числу. Назад

Слайд 14

Алгоритм знаходження проміжків додатних (від’ємних) значень функції, заданої формулою y=f(x). Скласти нерівність f(x)>0 (або f(x)0 (або f(x)

Слайд 15

Алгоритм доведення парності функції y=f(x). Знайти область визначення даної функції. Довести, що область визначення симетрична відносно нуля. Довести, що для будь-якого х із області визначення виконується рівність f(-x)=f(x). Назад

Слайд 16

Алгоритм доведення непарності функції y=f(x). Знайти область визначення даної функції. Довести, що область визначення симетрична відносно нуля. Довести, що для будь-якого х із області визначення виконується рівність f(-x)=-f(x). Назад

Слайд 17

Алгоритм доведення зростання функції y=f(x) на області визначення Вибрати два довільних значення х1 і х2 з області визначення, таких, що х2 >х1 (тобто х2 - х1 >0 ). Довести, що виконується нерівність f(х2) > f(х1) (тобто f(х2) - f(х1) > 0). Назад

Слайд 18

Алгоритм доведення спадання функції y=f(x) на області визначення Вибрати два довільні значення х1 і х2 з області визначення, таких, що х2 >х1 (тобто х2 - х1 >0 ). Довести, що виконується нерівність f(х2) < f(х1) (тобто f(х2) - f(х1) < 0). Назад

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Математика