X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Числові функції та їх властивості

Завантажити презентацію

Числові функції та їх властивості

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Числові функції та їх властивості Поняття функціональної залежності є основне поняття всієї вищої математики. о.я. Хінчин

Слайд 2

Числові функції Якщо кожному значенню змінної Х з деякої множини D відповідає єдине значення змінної У, то таку відповідність називають функцією. При цьому Х називають незалежною змінною, або аргументом, У – залежною змінною, або функцією.

Слайд 3

Аналітичний або за допомогою формули y = x – 2; y = (x + 10)/x. За таблицею Графіком Словесний спосіб Способи задання функції Х 1 2 4 У -1 1 3

Слайд 4

Дослідження функції Дослідити функцію – це означає виявити її найважливіші властивості: 1) вказати область визначення; 2) вказати область значень; 3) з'ясувати, чи є дана функція парною або непарною; 4) знайти точку перетину графіка функції з віссю У; 5) знайти нулі функції та проміжки знакосталості; 6) визначити проміжки зростання чи спадання функції. Узагальнивши все, слід побудувати графік функції.

Слайд 5

Властивості функції Усі значення, які може набувати аргумент функції, називають областю визначення даної функції і позначають літерою D. Множину всіх значень у, яких може набувати функція, називають її областю значень і позначають літерою Е.

Слайд 6

Види функцій, їх області визначення та множини значень

Слайд 7

Парність Функція y = f (x) називається парною, якщо її область визначення симетрична відносно нуля і для кожного значення х з області визначення f(-x) = f(x). Графік парної функції симетричний відносно осі У. Функція y = f (x) називається непарною, якщо її область визначення симетрична відносно нуля і для кожного значення х із області визначення f(-x) = - f(x). Графік непарної функції симетричний відносно початку координат.

Слайд 8

Нулі функції та проміжки знакосталості Значення аргументу, при яких значення функції дорівнює нулю, називають нулями функції. Щоб знайти нулі функції y = f (x), потрібно розв'язати рівняння f (x) = 0. Проміжки області визначення функції, на яких функція не змінює знака (тобто має тільки додатні або тільки від'ємні значення), називають проміжками знакосталості. Щоб знайти проміжки знакосталості, потрібно розв'язати нерівності f (x)>0 і f (x)0 – це значення аргументу, при яких функція набуває додатних значень.

Слайд 9

Монотонність Функцію називають зростаючою на деякому проміжку, якщо кожному більшому значенню аргументу із цього проміжку відповідає більше значення функції. Функцію називають спадною на деякому проміжку, якщо кожному більшому значенню аргументу із цього проміжку відповідає менше значення функції. Якщо функція на всій області визначення зростає або на всій області визначення спадає, її називають монотонною.

Слайд 10

Неперервність Якщо графіком функції є неперервна лінія (її можна провести, не відриваючи олівець від паперу), то таку функцію називають неперервною функцією.

Слайд 11

Графіки функцій

Слайд 12

Завдання №1

Слайд 13

Завдання №2 Встановіть відповідність між функцією та її графіком:

Слайд 14

Завдання №3

Слайд 15

Завдання №4 Визначте, які з функцій, графіки яких зображені на рисунках, є парними, а які – непарними.

Слайд 16

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Математика