X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Виникнення українського козацтва та Запорiзької Сiчi

Завантажити презентацію

Виникнення українського козацтва та Запорiзької Сiчi

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

ПЛАН 1)Запорiзька Сiч - козацька республiка 2)Побут, звичаї козацького товариства 3)Козацькi клейноди 4)Вiйськова майстернiсть козакiв

Слайд 3

КАРТА ДИКОГО ПОЛЯ Дике Поле — ІСТОРИЧНА НАЗВА НЕРОЗМЕЖОВАНИХ І СЛАБО ЗАСЕЛЕНИХ ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ СТЕПІВ

Слайд 4

Уходники, люди різних станів - селяни, міщани, і навіть маґнати, якi ходили у XIV-XVI ст. на «уходи» в степ на полювання, рибальство, збирання меду. ДИКЕ ПОЛЕ (ВЕЛИКИЙ ЛУГ)

Слайд 5

КОЗА К - вільна озброєна людина (першi вiдомостi про козакiв у писемних джерелах датуються 1489р.)

Слайд 6

Слайд 7

ДМИТРО (БАЙДА) ВИШНЕВЕЦЬКИЙ Шляхтич, волинський магнат. Збудований ним замок на острові Мала Хортиця вважається прототипом Запорозької Січі

Слайд 8

Запорiзька Сiч вперше була заснована на островi Мала Хортиця у 1556р.

Слайд 9

ЗАПОРIЗЬКА СIЧ

Слайд 10

38 кам’яних хрестів, на яких викарбувано назви всіх тридцяти восьми куренів Війська Запорозького Низового. КОЗАЦЬКI ХРЕСТИ

Слайд 11

Слайд 12

Загальні козацькі збори, орган козацького управління в Україні в 16 -18ст. На козацькій раді обговорювали та вирішували питання внутрішньої і зовнішньої політики, адміністративні, судові, військові справи, обирали та скидали гетьманів та козацьку старшину. КОЗА ЦЬКА РА ДА, ВІЙСЬКОВА РАДА

Слайд 13

Гетьманував у 10-20-х роках XVIIст. (Доба героїчних походiв). ГЕТЬМАН ПЕТРО КОНАШЕВИЧ - САГАЙДАЧНИЙ

Слайд 14

Лiдер нацiонально-визвольної вiйни (1648-1657рр.) українського народу проти польського панування ГЕТЬМАН БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (1648-1657 рр.)

Слайд 15

Намагався продовжити справу Б.Хмельницького ГЕТЬМАН ПЕТРО ДОРОШЕНКО (1665-1676рр.)

Слайд 16

Намагався здiйснити нову спробу здобути волю й вiдновити державну самостiйнiсть нашої держави ГЕТЬМАН IВАН МАЗЕПА(1687-1709рр.)

Слайд 17

Гетьман у вигнаннi, автор « Конституцiї прав i свобод Вiйська Запорiзького» ГЕТЬМАН ПИЛИП ОРЛИК ( 1710-1742 рр.)

Слайд 18

Наказний гетьман, який готував прохання «чолобитну» -полiпшити становище україн цiв та вiдновити гетьманство ГЕТЬМАН ПАВЛО ПОЛУБОТОК (1722-1724 рр.)

Слайд 19

Останнiй гетьман України ГЕТЬМАН КИРИЛО РОЗУМОВСЬКИЙ (1750-1764рр.)

Слайд 20

Відзнаки, атрибути і символи військової та цивільної влади в Україні у XV-XVIII ст. КЛЕЙНО ДИ

Слайд 21

Iмовiрно, від праслов'янського korggy — прапор КОРО ГВА, ХОРУ ГВА

Слайд 22

Слайд 23

Cимвол влади гетьмана України; символ влади кошового отамана Запорiзької Січі. БУЛАВА

Слайд 24

Держак із золотою кулею, під якою підвішено кінське волосся, — символ гетьманської влади.(Використовувався вбiльшостi у вiйськових походах.) БУНЧУК

Слайд 25

Символ влади судді. Нею скріплювались всі документи Війська Запорізького. На печатці був зображений герб — постать козака з мушкетом і шаблею. ВIЙСЬКОВА ПЕЧАТКА

Слайд 26

Відзнакою довбиша були литаври (музичний iнструмент). Без ударів в литаври не могла розпочатись січова рада. ЛИТАВРИ

Слайд 27

Безпалубний плоскодонний човен запорізьких козаків XVI-XVII ст. Довжина – 15,5 -21,5 м, ширина й висота бортів - до 4 м. Вмiщала до 70 козакiв. ЧАЙКА (ЧОВЕН)

Слайд 28

Слайд 29

Бесіда за запитаннями. 1)Чому виникло українське козацтво? 2)Що, на вашу думку, було головним у побуті та звичаях запорожців? 3)Яку роль на Запорiзькій Січі відігравала загальна козацька рада? 4)Назвіть козацькі клейноди. 5) Чому за українськими козаками закріпилася назва «запорожці»? 6) Коли та ким була заснована перша Запорiзька Січ?

Слайд 30

Перші згадки про українських козаків у писемних джерелах з'явилися у 1569 р. Першу Запорозьку Січ на острові Мала Хор тиця заснував православний князь Василь-Костянтин Острозь кий у 1556 р. Козаків називали запорозькими тому, що вони жили перед Дніпровими порогами. На Січі вся влада належала гетьману. Символом влади гетьмана на Січі вважалася шабля. Тільки один клейнод — військова печатка — вважалася символом усього козацького війська. На печатці Війська Запорозького було зображено золотого лева на синьому тлі. Символом влади довбиша був пернач. Коли запорожці обирали суддю, то вруча ли йому литаври.

Слайд 31

Опрацювати матеріал підручника § 13. Виконати письмове завдання на ст.90 § 13. Намалювати малюнок «Козаки в моїй уявi». ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України