X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
УЗАГАЛЬНЕННЯ З ТЕМ “Україна на початку XXст.”, “Україна в роки Першої світової війни. Початок української революції”

Завантажити презентацію

УЗАГАЛЬНЕННЯ З ТЕМ “Україна на початку XXст.”, “Україна в роки Першої світової війни. Початок української революції”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

УРОК №12 ТЕМА УЗАГАЛЬНЕННЯ З ТЕМ “Україна на початку XXст.”, “Україна в роки Першої світової війни. Початок української революції”. Творча група вчителів м. Черкас

Слайд 2

I тур “Хто?” 1. Хто очолив УНП? 2. Хто стояв на чолі більшовиків? 3. Хто був останнім російським царем? 4. Хто був головою української парламентської громади у I Державній Думі? 5. Хто написав брошуру «Самостійна Україна»? 6. Хто обґрунтував ідею сепаратизму, як протиставлення ідеї самостійництва у брошурі «Сучасне політичне положення нації і наші завдання»? 7. Хто такі чорносотенці? 8. Хто вперше в історії авіації здійснив «мертву петлю»? 9. Хто автор повісті «Тіні забутих предків» ? 10. Хто започаткував у мистецтві напрямок супрематизму? 11. Хто першим серед єпископів Наддніпрянщини в роки революції 1905-1907рр. перейшов на патріотичні позиції? 12. Хто уперше в світовій практиці відкрив шляхи поширення чуми й запропонував ефективні методи боротьби з нею ? 13. Хто є автором багатотомної фундаментальної праці «Історії України – Русі», обгрунтував ідею тяглості української історії від часів Київської Русі до сучасності? 14. Хто заснував перший стаціонарний український театр у Києві ? 15. Хто був автором творів «Людина», «Царівна», «Земля», а також активним учасником феміністичного руху ?

Слайд 3

Відповіді до I туру “Хто?” 1. Хто очолив УНП? (М.Міхновський) 2. Хто стояв на чолі більшовиків? (В.І.Ленін) 3. Хто був останнім російським царем? (Микола II) 4. Хто був головою української парламентської громади у I Державній Думі? (Ілля Шраг) 5. Хто написав брошуру «Самостійна Україна»? (М.Міхновський) 6. Хто обґрунтував ідею сепаратизму, як протиставлення ідеї самостійництва у брошурі «Сучасне політичне положення нації і наші завдання»? (Дмитро Донцов) 7. Хто такі чорносотенці? (Спільна назва членів крайньо правих організацій в Росії в 1905- 1917рр., які виступали під гаслами монархізму, великодержавного шовінізму та антисемітизму) 8. Хто вперше в історії авіації здійснив «мертву петлю»? (П.Нестеров) 9. Хто автор повісті «Тіні забутих предків» ? (М.Коцюбинський) 10. Хто започаткував у мистецтві напрямок супрематизму? (К.Малевич) 11. Хто першим серед єпископів Наддніпрянщини в роки революції 1905-1907рр. перейшов на патріотичні позиції? (І.Філевський) 12. Хто уперше в світовій практиці відкрив шляхи поширення чуми й запропонував ефективні методи боротьби з нею ? (Данило Заболотний) 13. Хто є автором багатотомної фундаментальної праці «Історії України – Русі», обгрунтував ідею тяглості української історії від часів Київської Русі до сучасності? (М.Грушевський) 14. Хто заснував перший стаціонарний український театр у Києві ? (Микола Садовський) 15. Хто був автором творів «Людина», «Царівна», «Земля», а також активним учасником феміністичного руху ? (О.Кобилянська)

Слайд 4

II тур”Щ о?” 1. Що таке індустріалізація? 2. Що таке губернія? 3. Що таке коронний край? 4. Що таке русифікація? 5. Що таке концентрація виробництва? 6. Що таке монополія? 7. Що таке синдикат? 8. Що таке сервітут? 9. Що таке кооператив? 10. Що таке сепаратизм? 11. Що таке великодержавний шовінізм? 12. Що таке геополітика? 13. Що таке репресії? 14. Що таке депортація? 15. Що таке позиційна війна?

Слайд 5

Відповіді доII туру”Щ о?” 1. Що таке індустріалізація? (Процес створення великого машинного виробництва в усіх галузях народного господарства, і перетворення на цій основі аграрної країни на індустріальну) 2. Що таке губернія? (Основна територіальна-адміністративна одиниця в Росії 18 на початку 20 століття, поділялася на повіти) 3. Що таке коронний край? (Адміністративно0територіальна одиниця Австро-Угорської імперії 18 - на початку 20) 4. Що таке русифікація? (Сукупність дій та заходів царського уряду у Російській імперії, спрямованих на звуження й витіснення на другорядні ролі національних мов, культури, історії, з одночасним висуненням на провідні позиції російської мови, культури, історії) 5. Що таке концентрація виробництва? (Зростання кількості великих підприємств і зосередження на них великої частини засобів виробництва, які має суспільство робочої сили та продукції) 6. Що таке монополія? (Виняткове право приватних осіб, держави, організацій, фірм, тощо в різних сферах діяльності) 7. Що таке синдикат? (Монополістичне об’єднання, характерною рисою якого є розподіл замовлень, закупівлі сировини та реалізація продукції через єдину систему збуту. Члени синдикату зберігають виробничу самостійність, але втрачають комерційну ) 8. Що таке сервітут? (Установлена законом, або звичаєвий правом можливість користуватися чужою власністю. на правах сервітутів селяни разом із поміщиками користувалися лісами, пасовищами, луками, тощо) 9. Що таке кооператив? (Добровільне об’єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності) 10. Що таке сепаратизм? (Прагнення до відокремлення, відособлення від держави, якої-небудь області або регіону) 11. Що таке великодержавний шовінізм? (Одна з агресивних форм націоналізму, що проповідує національну винятковість, зверхність однієї нації над усіма іншими, розпалює національну ворожнечість й нетерпимість) 12. Що таке геополітика? (Політична концепція, за якою зовнішня політика держав визначається географічними чинниками(місцем розташування країни, природними ресурсами, кліматом, тощо) 13. Що таке репресії? (Заходи державного примусу, покарання, у тому числі й за ідейні переконання, нерідко позасудовим шляхом) 14. Що таке депортація? (Примусове, за наказом органів державної влади, виселення осіб або груп населення, а інколи й народів, із місць їх проживання ) 15. Що таке позиційна війна? (Війна, у якій збройна боротьба ведеться переважно на суцільних, відносно стабільних фронтах із добре організованою обороною)

Слайд 6

III тур “Кого?” 1. Кого вважають основоположником української класичної музики?) 2. Кого називають першою жінкою в Україні та Росії, якій Харківський університет присудив учений ступінь почесного доктора історичних наук в 1910 році? 3. Кого було вбито в Сараєво і це вбивство стало приводом до Першої світової війни? 4. Кого вважають теоретиком українського консерватизму? 5. Кого називають в Надніпрянській Україні початку 20 століття артільним батьком? 6. Кого найвимогливіші критики світу називали “незабутньою Аїдою”, “найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан”, “враджаючою Валькірією”? 7. Кого називали ініціатором кооперативного руху на західноукраїнських землях? 8. Кого номіновано галицьким митрополитом на початку 20 століття? 9. Кого заочно було обрано головою Української Центральної Ради? 10. Кого призначено було першим командиром Легіону українських січових стрільців? 11. Кого було обрано головою Головної Української Ради? 12. Кого направив управляти Галицько-Буковинським генерал- губернаторством російський уряд? 13. Кого вважають провідником великодержавного шовінізму і земельної реформи в ході першої російської революції? 14. Кого вважають конструктором багатомоторних літаків і гелікоптерів? 15. Кого описав у своєму творі “Камінний хрест” В.Стефаник?

Слайд 7

Відповіді до III тур “Кого?” 1. Кого вважають основоположником української класичної музики? (Миколу Лисенка) 2. Кого називають першою жінкою в Україні та Росії, якій Харківський університет присудив учений ступінь почесного доктора історичних наук в 1910 році? (Олександрі Єфименко) 3. Кого було вбито в Сараєво і це вбивство стало приводом до Першої світової війни? (Наслідника австрійського престолу Франса Фердинанда і його дружини) 4. Кого вважають теоретиком українського консерватизму? (В.Липинського) 5. Кого називають в Надніпрянській Україні початку 20 століття артільним батьком? (Миколу Левитського) 6. Кого найвимогливіші критики світу називали “незабутньою Аїдою”, “найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан”, “враджаючою Валькірією”? (Соломію Крушельницьку) 7. Кого називали ініціатором кооперативного руху на західноукраїнських землях? (В.Нагірного) 8. Кого номіновано галицьким митрополитом на початку 20 століття? (Андрея Шептицького) 9. Кого заочно було обрано головою Української Центральної Ради? (Михайла Грушевського) 10. Кого призначено було першим командиром Легіону українських січових стрільців? (М.Галущинського) 11. Кого було обрано головою Головної Української Ради? (К.Левицького) 12. Кого направив управляти Галицько-Буковинським генерал- губернаторством російський уряд? (Г.Бобринського) 13. Кого вважають провідником великодержавного шовінізму і земельної реформи в ході першої російської революції? (Петра Столипіна) 14. Кого вважають конструктором багатомоторних літаків і гелікоптерів? (І.Сікорнського) 15. Кого описав у своєму творі “Камінний хрест” В.Стефаник? (Українських емігрантів)

Слайд 8

IV тур “Коли?” 1. Коли почалася Перша світова війна? 2. Коли було створено СВУ? 3. Коли дав згоду австрійський уряд на створення Легіону УСС? 4. Коли відбулася Галицька битва? 5. Коли розпочався “Брусиловський прорив”? 6. Коли була утворена Українська Центральна Рада? 7. Коли створено Товариство українських поступовців? 8. Коли був заснований найбільший у металургії синдикат “Продамет”? 9. Коли виникла економічна криза на початку 20 століття? 10. Коли відбулося повстання на броненосці “Потьомкін”? 11. Коли був виданий указ царського уряду, який започаткував Столипінську земельну реформу? 12. Коли закінчилася перша російська революція? 13. Коли російські війська захопили фортецю Перемишль? 14. Коли Франц - Йосиф проголосив автономію Галичини? 15. Коли був опублікований царський маніфест “Про вдосконалення державного порядку”?

Слайд 9

Відповіді до IV туру “Коли?” 1. Коли почалася Перша світова війна? (1 серпня 1914 року) 2. Коли було створено СВУ? (4 серпня 1914 року) 3. Коли дав згоду австрійський уряд на створення Легіону УСС? (серпень 1914 році) 4. Коли відбулася Галицька битва? (серпень-вересень 1914) 5. Коли розпочався “Брусиловський прорив”? (травень-початок червня 1916 року ) 6. Коли була утворена Українська Центральна Рада? (4 березня 1917 році) 7. Коли створено Товариство українських поступовців? (1908 рік) 8. Коли був заснований найбільший у металургії синдикат “Продамет”? (1902 році) 9. Коли виникла економічна криза на початку 20 століття? (1900-1903 рр) 10. Коли відбулося повстання на броненосці “Потьомкін”? (червень 1905 року) 11. Коли був виданий указ царського уряду, який започаткував Столипінську земельну реформу? (1906 році) 12. Коли закінчилася перша російська революція? (червень 1907 році) 13. Коли російські війська захопили фортецю Перемишль? (1915 році) 14. Коли Франц - Йосиф проголосив автономію Галичини?(5 листопада 1916 року) 15. Коли був опублікований царський маніфест “Про вдосконалення державного порядку”? (17 жовтня 1905 році)

Слайд 10

V тур “Де?” 1. Де існував великий центр металургійної й вугільної промисловості в Україні на початку 20 століття? 2. Де виникла перша політична партія в Україні? 3. Де була створена Головна Українська Рада? 4. Де розпочалася перша російська революція? 5. Де відбулося повстання саперів під командуванням Б.Жаданівського? 6. Де було вбито Петра Столипіна? 7. Де було створено першу політичну партію в Наддніпрянщині? 8. Де відбувся першій бій Легіону УСС? 9. Де проходила ліня фронту в 1915 році для російських військ? 10. Де знаходяться гори Маківка, Лисоня? 11. Де відбувся перший з’їзд РСДРП? 12. Де реформа П.Столипіна мала найбільший успіх? 13. Де знаходився Контрактовий ярмарок? 14. Де була відкрита перша «Просвіта» в Надніпрямській Україні? 15. Де була засновано спортивно-фізкультурну організацію «Сокіл» для виховання молоді на прикінці 90-х років 19ст.?

Слайд 11

Відповіді до V туру “Де?” 1. Де існував великий центр металургійної й вугільної промисловості в Україні на початку 20 століття? (Юзівці) 2. Де виникла перша політична партія в Україні? (Львові) 3. Де була створена Головна Українська Рада? (Львові) 4. Де розпочалася перша російська революція? (Петрограді) 5. Де відбулося повстання саперів під командуванням Б.Жаданівського? (Києві) 6. Де було вбито Петра Столипіна? (Києві) 7. Де було створено першу політичну партію в Наддніпрянщині? (Харкові) 8. Де відбувся першій бій Легіону УСС? (Ужоцькому перевалі) 9. Де проходила ліня фронту в 1915 році для російських військ?() 10. Де знаходяться гори Маківка, Лисоня? (Карпатах) 11. Де відбувся перший з’їзд РСДРП? (Мінську) 12. Де реформа П.Столипіна мала найбільший успіх? (Україні) 13. Де знаходився Контрактовий ярмарок? (на Подолі в Києві) 14. Де була відкрита перша «Просвіта» в Надніпрямській Україні? (в Одессі) 15. Де була засновано спортивно-фізкультурну організацію «Сокіл» для виховання молоді на прикінці 90-х років 19ст.? (у Львові)

Слайд 12

VI тур “Як?” 1.Як називається перша політична партія, створена групою студентської молоді на “раді чотирьох” в Наддніпрянській Україні? 2.Як називались галицькі землі у складі Австрійської імперії? 3.Як називалися два військово-політичні блоки Першої світової війни? 4.Як називалася українська фракція у Першій і Другій Державних думах? 5.Як називається регіон, спеціалізацією якого на початку 20 століття була залізорудна промисловість? 6.Як називається один із видів монополії, особливістю якого укладення угод про спільний збут товарів? 7.Як називається регіон України, який називали “П’ємонт українства”? 8.Як називався вугільний синдикат Донбасу, на який припадало близько 75 % усього видобутку вугілля? 9.Як називається довгострокове вкладення капіталу у промислові, сільськогосподарські, транспортні та інші підприємства з метою отримання прибутку? 10. Як називали один із перших синдикатів, що виник в Україні ще наприкінці 19 століття? 11. Як називається галузь промисловості, яка посіла перше місце в економіці західноукраїнських земель на початку 20 століття? 12. Як називається твір Івана Франка, в якому описано тяжкі соціальні умови в центрі нафтовидобування Бориславі? 13. Як називався друкований орган української думської громади в Першій Державній Думі? 14.Як звали видатних українських режисерів та акторів, що належали до талановитої родини Тобілевичів і які їх театральні псевдоніми? 15. Як називається подія, яка стала приводом до першої російської революції?

Слайд 13

Відповіді до VI туру “Як?” 1.Як називається перша політична партія, створена групою студентської молоді на “раді чотирьох” в Наддніпрянській Україні? (РУП) 2.Як називались галицькі землі у складі Австрійської імперії? (Королівство Галіції і Лодомерії) 3.Як називалися два військово-політичні блоки Першої світової війни? (Антанта, Троїстий Союз) 4.Як називалася українська фракція у Першій і Другій Державних думах? (Українська думська громада) 5.Як називається регіон, спеціалізацією якого на початку 20 століття була залізорудна промисловість? (Кривій Ріг) 6.Як називається один із видів монополії, особливістю якого укладення угод про спільний збут товарів? (Синдикат) 7.Як називається регіон України, який називали “П’ємонт українства”? (Галичина) 8.Як називався вугільний синдикат Донбасу, на який припадало близько 75 % усього видобутку вугілля? (“Продвугілля”) 9.Як називається довгострокове вкладення капіталу у промислові, сільськогосподарські, транспортні та інші підприємства з метою отримання прибутку? (Інвестиція) 10. Як називали один із перших синдикатів, що виник в Україні ще наприкінці 19 століття? (цукровий) 11. Як називається галузь промисловості, яка посіла перше місце в економіці західноукраїнських земель на початку 20 століття? (нафтова) 12. Як називається твір Івана Франка, в якому описано тяжкі соціальні умови в центрі нафтовидобування Бориславі? (Повість “Борислав сміється”) 13. Як називався друкований орган української думської громади в Першій Державній Думі? (“Український вісник”) 14.Як звали видатних українських режисерів та акторів, що належали до талановитої родини Тобілевичів і які їх театральні псевдоніми? (Іван Карпенко-Карий, Микола Садовський, Панас Саксаганський) 15. Як називається подія, яка стала приводом до першої російської революції? (“Кривава неділя”)

Слайд 14

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1.Історія України:підруч. Для 10 кл. загальноосвіт.Навч.закл./О.Реєнт,О.Малій.-К.:Генеза,2010. 2. Історія Україн.10клас/А.І.Мироненко, О.П.Мокрогуз.Х.:Вид.група“Основа”,2011 3.Скирда І.М.Історія України.10клас.-Х.:Вид. “Ранок”,2010. 4.Історія України.10клас.Атлас.-Х.:Вид. “Ранок”, 2010. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України