X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст

Завантажити презентацію

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. Причини і передумови розгортання Національно-визвольної війни середини XVII ст. Богдан Хмельницький

Слайд 2

Передумови повстання 1. Засилля в Україні польських земле – власників. 2. Формування української нації. 3. Перетворення козацтва на провідну політичну силу українського суспіль – Ства.

Слайд 3

Причини повстання 1. Посилення соціально-економічного визиску селян, міщан, козаків. 2. Загострення релігійних утисків православного населення. 3. Нехтування польською владою станових інте – ресів козацтва.

Слайд 4

Періодизація Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. 1648 – 1649 рр. 1650 – 1653 рр. 1654 – 1655 рр. 1656 – 1657 рр.

Слайд 5

Характер, завдання і рушійні сили війни а) війна як Національно-визвольна, спрямована проти польсько – шляхетського панування, і одночасно антифеодальна, спря - мована проти феодально - кріпосницького ладу; б) селяни вбачали визволення від тяжкого економічного стано - вища; міщани чекали ліквідації сваволі королівських намісників та урядників; козацька старшина, шляхта та православне ду- ховенство вибороти право мати своїх підданих; в) основна сила – українське селянство, козацькі низи, міська біднота, частина нижчого духовенства.

Слайд 6

Ватажок, який очолив визвольну війну Важливим чинником, що впли- вав на виникнення й поширен- ня визвольного руху, стала можливою завдяки появі лю – дини, яка була здатна очоли – ти її. Такою людиною став БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Слайд 7

Соратники Б. Хмельницького

Слайд 8

Життя і діяльність Б. Хмельницького Б. Хмельницький родився 27 грудня 1595 р. на хуторі Суботів. Бог - дан успадкував від своїх батьків гордість і непокору, холодний ро- зум, здатність приймати оптимальні рішення, а ще – великі здібності до навчання. Початкову школу здобув удома та в школі при одному З київських монастирів. У Львівському єзуїтському колегіумі грутов- но вивчив латинську й польську мови. Залишився вірний православ - ній вірі. Після навчання молодий Богдан вступає до Чигиринської ко- зацької сотні. У вересні 1620 року у битві під Цецорою загинув бать- ко, а сам потрапив у полон. Після полону Хмельницький опинився на Запорожжі. Брав участь у повстанні 1625 року. Потім одружився на Ганні Сомко. Користувався великим авторитетом серед козаків. Так поступово сформувався політик і полководець, творець держави.

Слайд 9

Напередодні великого зрушення Свавілля польських магнатів та шляхти наростало. На собі від- чув Б. Хмельницький. Чигиринський підстароста Д. Чаплинсь – кий задумав привласнити собі хутір Суботів, родову маєтність Б. Хмельницького. Наприкінці 1646 р. в одній із сутичок з тата – рами неподалік Чигирина поляки намагалися вбити Б. Хмель – ницького, рубонувши його шаблею, ніби татарина. Чаплинсько- му вдалося привласнити хутір Суботів. Хмельницький марно шукав захисту з боку уряду. На його скаргу король порадив са- мотужки звести рахунки з Чаплинським. Та Б. Хмельницький разом із впливовими козаками вже готував повстання проти польсько-шляхетської сваволі в Україні.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Історія України