X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Косигінські реформи"

Завантажити презентацію

"Косигінські реформи"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Косигінські реформи Виконала учениця 11-А класу Очеретяна Каріна

Слайд 2

План Косигін Олексій Миколайович Необхідність і цілі реформ. Реформи в сільському господарстві. Реформи в промисловості.  Причини краху реформ.  Наслідки реформ для України.

Слайд 3

Косигін Олексій Миколайович   Радянський державний і партійний діяч, голова радянського уряду протягом 16 років. Двічі Герой Соціалістичної Праці (1964, 1974). Член Компартії СРСР з 1927 року, член ЦК (з 1939 року), член Політбюро (Президіуму) ЦК у 1948—52 і 1960—80 роки. Депутат Верховної Ради СРСР з 1946 року.

Слайд 4

Необхідність і цілі реформ Шляхи подолання кризи:  радикальні реформи (тобто такі, що стосуються основ соціалістичного ладу, його характерних принципів); часткові реформи (які не стосувалися основ соціалістичного ладу і спрямовувалися на пом'якшення економічної кризи, але не були здатні подолати її в цілому).

Слайд 5

Пріоритет в ініціюванні, розробленні та проведенні реформ належав голові Ради міністрів СРСР О. Косигіну.

Слайд 6

Необхідність і цілі реформ Недоліки радянської економіки: поглиблення диспропорцій у розвитку галузей господарства; збільшення капіталовкладень при їхній низькій віддачі; неефективне використання виробничих фондів; наявність великої кількості незавершених об'єктів у промисловому і цивільному будівництві; низька ефективність сільськогосподарського виробництва, значне відставання за темпами розвитку від промисловості всього аграрного сектору; невідповідність між зростанням зарплати і продуктивності праці; " масовий випуск товарів, що не знаходили збуту; відсутність діючих матеріальних стимулів для підвищення продуктивності праці та якості продукції, що випускається.

Слайд 7

Слайд 8

Реформи в сільському господарстві Основні положення аграрної реформи були прийняті в березні 1965 р. на пленумі ЦК КПРС: збільшення капітальних вкладень у сільське господарство; розвиток матеріальної та соціальної бази села; зменшення планів з обов'язкового постачання основних видів сільськогосподарської продукції; підвищення закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію; уведення надбавок до> цін на надпланову продукцію; уведення гарантованої оплати праці колгоспників; скасування обмежень стосовно особистих підсобних господарств.

Слайд 9

Перші кроки щодо здійснення реформи дали позитивні результати: живилося сільськогосподарське виробництво, збільшилися постачання продовольства в міста, у селах з'явилося більше техніки, досить швидкими темпами будувалося житло й об'єкти соціально-культурного призначення.

Слайд 10

Негативні наслідки Але з другого боку: збереглося централізоване планування і регламентація сільськогосподарського виробництва; не діяли економічні стимули для підвищення продуктивності праці та якості продукції, що випускалася; продовжувалося адміністрування і некомпетентне втручання партійного керівництва у справи колгоспів і радгоспів. збільшувався апарат управління сільським господарством. He виправдалися надії на кооперування і спеціалізацію господарств. Хімізація і меліорація не дали очікуваних результатів.

Слайд 11

Реформи в промисловості У вересні 1965 р. (також на пленумі ЦК КПРС) були прийняті основні документи, спрямовані на реформування промисловості. Основні положення реформ у промисловості зводилися до такого: оцінка діяльності промислових підприємств повинна була здійснюватися не за валовими показниками зробленої продукції, а за її реалізацією; скорочення обов'язкових планових показників, що доводилися до підприємств із центру, зміцнення їхнього госпрозрахунку, підвищення самостійності, збереження в розпорядженні підприємств більшої частини прибутку; ліквідація раднаргоспів і здійснення переходу від територіальної системи керівництва до галузевої (відновлення міністерств і відомств); реформи спрямовувалися на посилення економічного стимулювання і підвищення матеріальної зацікавленості трудових колективів у цілому й окремих трудящих.

Слайд 12

Негативні результати На 1968 р. у СРСР на нові економічні умови діяльності перейшло близько 27 тис. підприємств. Намітилося зростання продуктивності праці. Збільшувалися фонди суспільного споживання, почали вирішуватися деякі соціальні проблеми. ! Однак уже в 70-ті pp. реформи в промисловості пішли на спад; сповільнилися темпи економічного росту, розвиток промисловості продовжував здійснюватися на екстенсивній основі .

Слайд 13

Причини краху реформ Здійснювані реформи не торкалися відносин власності і проводилися строго в рамках командно-адміністративної системи; економічні реформи не були доповнені реформами політичної системи, а навпаки, проводилися в умовах згортання демократизації, що намітилася в другій половині 1950-х pp.; реформи проводилися партійно-господарським апаратом, сформованим ще в сталінську епоху, на основі характерних для нього адміністративно-командних методів керування; найважливіші задачі економічного розвитку вирішувалися переважно на екстенсивній, а не на інтенсивній основі;  мілітаризація економіки і величезні потреби військово-промислового комплексу в умовах наростання на міжнародній арені гонки озброєнь відволікали величезні ресурси (фінансові, трудові ті ін.), катастрофічно відбивалися на реформаторській політиці й у підсумку зводили її нанівець. Керівництвом партії та країни одне за одним ухвалювалися постанови, але вони не давали відчутних результатів.

Слайд 14

Наслідки реформ для України Уже на початку 70-х рр. все чіткіше виявлялися негативні тенденції в економіці. Для України наслідки краху економічних реформ посилювалися насамперед тим, що республіка займала лідируючі позиції в СРСР за виробництвом промислової та сільськогосподарської продукції: в УРСР знаходилася одна з найпотужніших виробничих і матеріально-технічних баз країни, тут були зосереджені найбільші в СРСР підприємства військово-промислового комплексу (ВПК).

Слайд 15

Наслідки реформ для України Елементи госпрозрахунку в УРСР, як і в усій країні, жорстко придушувалися плановою економікою. Чим краще були результати роботи підприємств у поточному році, тим вищі планові показники ставилися йому в майбутньому. Економіка України продовжувала розвиватися екстенсивним шляхом за рахунок залучення нових джерел сировини і робочої сили. Швидко застарівали основні виробничі фонди. В умовах світової енергетичної кризи (1973-1975 pp.), коли значно збільшився експорт енергоресурсів із СРСР, левина частка всіх капіталовкладень стала направлятися на освоєння нових родовищ нафти і газу в Сибіру і на Крайній Півночі, а не на модернізацію виробництва. Зростала собівартість виробленої продукції, що призводило до значного зниження її конкурентоздатності на світовому ринку. 70-ті - 80-ті pp. були відзначені подальшим наступом центру на національні інтереси союзних республік. Союзні міністерства і відомства на свій розсуд використовували природні багатства і трудові ресурси України, монопольно вирішували питання капітального будівництва, асортименту продукції, що випускалася.

Слайд 16

Наслідки реформ для України В Україні споруджувалися нові гірничо-збагачувальні, трубні, металургійні заводи та іншіпромислові гіганти. Нерідко вони будувалися за застарілими проектами і технологіями, що призводило до забруднення навколишнього середовища. У Донбасі та Придніпров'ї (особливо в Кривому Розі, Запоріжжі, Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Донецьку, Жданові) рівень забруднення повітря набагато перевищував загальносоюзні показники. Інтенсивне будівництво хімічних комбінатів в Україні ще більш загострювали ці та інші проблеми. «Штучні моря» (Київське, Кременчуцьке та інші водоймища) поглинули близько 1 млн гектарів родючих земель. Протягом короткого часу без серйозних економічних обґрунтувань на основі застарілих технологій в УРСР було побудовано кілька атомних електростанцій, у тому числі в безпосередній близькості від великих міст (Київ, Запоріжжя та ін.).

Слайд 17

Висновки Реформа повинна була забезпечити подолання таких негативних явищ економіки, як збільшення потреби у капіталовкладеннях, незавершеність будівництва, масовий випуск товарів, що не мали збуту, диспропорція розвитку галузей господарства. Для досягнення такої мети передбачалося: скоротити планові показники для підприємств, створити на підприємствах фонди матеріального стимулювання; фінансувати промислове будівництво шляхом кредитування, а не дотацій; ліквідувати раднаргоспи і відновити галузеву систему управління; підвищити закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію; перерозподілити долю національного прибутку на користь аграрного сектора. Перші кроки реформи принесли позитивні результати: пожвавилось сільськогосподарське виробництво, покращилось постачання міст продовольством, зросла продуктивність праці. Але вже на початку 70-их рр. темпи реформи почали знижуватися. І радянське керівництво поступово відмовилося від будь-яких реформ. Наступили «золоті роки стабільності». Причини невдачі економічних реформ 50-60-их років лежать в основі тоталітарне керованої економіки, якою й була економіка радянська. Економічне реформування не могло принести успіху без політичних змін, демократизації і без реального суверенітету республік.

Слайд 18

Кінець

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України