X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Етносоціальні процеси в Україні на сучасному етапі

Завантажити презентацію

Етносоціальні процеси в Україні на сучасному етапі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Етносоціальні процеси в Україні на сучасному етапі. Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

Слайд 2

Завдання уроку Розкрити основний зміст етносоціальних процесів за роки незалежності. Дати оцінку державній політиці в даному питанні. Схарактеризувати стан навколишнього середовища та його вплив на демографічні процеси. Закріплювати навички роботи з несистематизованим історичним матеріалом. Розуміти необхідність неупередженого, толерантного і доброзичливого ставлення до інших людей, народів. Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

Слайд 3

План уроку Демографічні зміни. Соціальна диференціація суспільства. Міжнаціональні відносини Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

Слайд 4

Опорні поняття і дати уроку Опорні поняття: середній клас, маргінальні прошарки суспільства, національні меншини, міжнаціональні відносини. Опорні дати: 1989 р. — Всесоюзний перепис населення; 1 листопада 1991 р. — Верховна Рада прийняла Декларацію прав національностей України; 5—14 грудня 2001 р. — Всеукраїнський перепис населення. Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

Слайд 5

Актуалізація опорних знань 1. Назвіть основні пріоритети економічної політики у другій половині 1990-х років. 2. Яке значення для економіки відіграла стабілізація фінансової системи? 3. Які реформи були проведені в аграрному секторі? Дайте оцінку її ефективності. 4. Схарактеризуйте основні результати економічних реформ другої половини 1990-х років. Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

Слайд 6

Проблемне завдання Визначте основні соціальні проблеми часів незалежності України. Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

Слайд 7

На основі даних діаграм визначте: Яке місце займала Україна серед країн Європи? Визначте динаміку кількісних змін населення України? Які причини зменшення кількості населення в Україні? Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

Слайд 8

Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

Слайд 9

Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

Слайд 10

Дані перепису населення України ( грудень 2001 ) 48 млн 452 тис чол. Міське населення 32 млн 574 тис.чол Сільське населення 15 млн 878 тис чол. 15 млн пенсіонерів 1,3 млн отримують допомогу на дітей і не працюють; 13 млн працюють в народному господарстві На основі даних слайду , проаналізуйте демографічну ситуацію в Україна на момент перепису? Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

Слайд 11

На основі даних діаграм визначте: 1. Якими були темпи депопуляції у 90-х роках? З чим це було зв»язано? 2. Як відбилося це на кількості населення в Україні? Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

Слайд 12

Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

Слайд 13

Фактори, які зумовили зменшення населення Несприятлива економічна ситуація впродовж останніх 10—20 років. Старіння нації. Чверть населення — люди похилого віку. Висока смертність. Перевищення еміграції над іміграцією Погіршення ситуації, пов’язаної з охороною здоров’я. Перехід в Україні до моделі однодітної сім’ї, прийнятої в усіх розвинутих країнах Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

Слайд 14

Соціальне диференціація – розшарування населення, поділ його на заможних, «середній клас» та бідних. 10% найбагатших 10% найбідніших 60 1 0,02% населення 20000 дол 65 дол Мінімальна з/п Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

Слайд 15

На основі даних діаграми визначте зміни в національному складі відбулися між переписами населення. Україна – поліетнічна країна. Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

Слайд 16

Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

Слайд 17

Міжнаціональні відносини в Україні Декларація прав національностей України 01.11.1991 Закон «Про національні меншини в Україні» 1992 Державний комітет у справах національностей і міграції Опрацюйте витяги з Декларації прав національностей України та Закону «Про національні меншини в Україні»( с.284 – 285 підручника ) та визначте: Хто в Україні належить до національних меншин? Які права та обов»язки мають представники національних меншин? Що таке національно – культурна автономія? Чи надає вона національним меншинам всі необхідні для їхнього розвитку права? Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

Слайд 18

Основні соціальні процеси в роки незалежності Поглиблення соціальної поляризації «розмивання» середнього класу Зростання бідності Поява безробітних та незареєстрованої зайнятості Зростання чисельності маргінальних прошарків та їх впливу на суспільство Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

Слайд 19

Закріплення Які соціальні зрушення відбулись в українському суспільстві за роки незалежності? Чим вони були спричинені? Чи відбулися демографічні й етнічні зміни за роки незалежності? Якщо так, то які? Яку національну політику проводить Україна? Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

Слайд 20

Україна — багатонаціональна держава, на її території проживають представники майже 100 націй і народностей. Усім громадянам, незалежно від їх національності, гарантуються рівні права і свободи. Держава забезпечує вільний розвиток етнічної, мовної, культурної та релігійної самобутності усіх корінних народів та національних меншин. Створення цивілізованих міжнаціональних стосун ків є важливим досягненням Української держави. Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

Слайд 21

Домашнє завдання Опрацювати тему 37; Знати опорні поняття і дати; Тарасов В.В., учитель історії Серпневого НВК

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України