X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Виконавча влада в Україні

Завантажити презентацію

Виконавча влада в Україні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Виконавча влада в Україні

Слайд 2

Стаття 113. Кабінет  Міністрів  України  є  вищим  органом  у системі органів виконавчої влади.  Кабінет Міністрів України — відповідно до Конституції України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.

Слайд 3

Стаття 113. Кабінет Міністрів України  відповідальний  перед  Президентом України  та підконтрольний і підзвітний Верховній  Раді  України у межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України. Кабінет  Міністрів  України  у  своїй  діяльності   керується Конституцією і законами України, актами Президента України.

Слайд 4

Стаття 114. До складу  Кабінету  Міністрів  України  входять : Прем'єр-міністр України призначається Президентом України  за згодою більше ніж половини від  конституційного  складу  Верховної Ради України.

Слайд 5

Персональний склад Кабінету Міністрів  України  призначається Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр  України  керує  роботою  Кабінету  Міністрів України, спрямовує її на виконання  Програми  діяльності  Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України. Прем'єр-міністр України входить  із  поданням  до  Президента України про утворення, реорганізацію  та  ліквідацію  міністерств, інших  центральних  органів  виконавчої  влади   в  межах  коштів, передбачених Державним бюджетом України на утримання цих органів.

Слайд 6

Стаття 114. До  складу  Кабінету  Міністрів  України  входять Прем'єр-міністр  України,   Перший    віце-прем'єр-міністр,    три віце-прем'єр-міністри, міністри. Прем'єр-міністр України призначається Президентом України  за згодою більше ніж половини від  конституційного  складу  Верховної Ради України. Персональний склад Кабінету Міністрів України  призначається Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр  України  керує  роботою  Кабінету  Міністрів України, спрямовує її на виконання  Програми  діяльності  Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України. Прем'єр-міністр України входить  із  поданням  до  Президента України про утворення, реорганізацію  та  ліквідацію  міністерств, інших  центральних  органів  виконавчої  влади в  межах  коштів, передбачених Державним бюджетом України на утримання цих органів.

Слайд 7

Кабінет  Міністрів  України,   відставку    якого    прийнято Президентом України, за його дорученням продовжує виконувати  свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів. Прем'єр-міністр  України  зобов'язаний  подати   Президентові України  заяву  про відставку Кабінету  Міністрів   України   за рішенням Президента України чи у зв'язку  з  прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри.

Слайд 8

Стаття  117.  Кабінет  Міністрів  України  в   межах    своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які  є  обов'язковими до виконання. Акти  Кабінету  Міністрів  України  підписує  Прем'єр-міністр України. Нормативно-правові  акти    Кабінету    Міністрів    України, міністерств  та  інших  центральних  органів   виконавчої    влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.

Слайд 9

Стаття 118. Виконавчу владу  в  областях  і  районах,  містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Особливості здійснення виконавчої влади  у  містах  Києві  та Севастополі визначаються окремими законами України. Склад  місцевих  державних  адміністрацій  формують    голови місцевих державних адміністрацій. Голови  місцевих  державних  адміністрацій  призначаються  на посаду і звільняються з посади  Президентом  України  за  поданням Кабінету Міністрів України. Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні  своїх повноважень відповідальні перед Президентом  України  і  Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні  органам  виконавчої влади вищого рівня.

Слайд 10

Місцеві  державні  адміністрації  підзвітні  і  підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами. Місцеві  державні  адміністрації  підзвітні  і  підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть  бути  відповідно  до  закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Слайд 11

Обласна  чи  районна  рада  може  висловити  недовіру  голові відповідної місцевої державної  адміністрації,  на  підставі  чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь. Якщо  недовіру  голові  районної  чи    обласної    державної адміністрації  висловили  дві  третини  депутатів    від    складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про  відставку голови місцевої державної адміністрації.

Слайд 12

Слайд 13

Стаття  120.  Члени  Кабінету  Міністрів  України,  керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади  не  мають  права суміщати  свою  службову  діяльність  з  іншою    роботою,    крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий  час,  входити  до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті  одержання  прибутку. Організація,  повноваження  і  порядок  діяльності   Кабінету Міністрів  України,  інших   центральних   та   місцевих   органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України.

Слайд 14

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство