X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Застосування оксидів неметалів

Завантажити презентацію

Застосування оксидів неметалів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Застосування оксидів неметалів

Слайд 2

Окси д — бінарна сполука, до складу якої входить Оксиген зі ступенем окиснення +2. Оксиди металів являють собою кристалічні речовини. Оксиди неметалів — це, навпаки, переважно леткі речовини і гази. Оксид

Слайд 3

Речовини, які мають здатність швидко випаровуватись. Наприклад, газ виділяється швидко з сирої нафти при її введенні в буровий розчин. При дистилюванні бурових розчинів леткими речовинами стають вода, нафта, газ тощо, тобто ті продукти, які випаровуються, залишаючи тверді речовини як у розчинній формі, так і у формі осаду. Леткі речовини

Слайд 4

 Газоподібні речовини, що виділяються з вугілля викопного при його коксуванні під впливом високих температур. До летких речовин належать: волога, пірогенетична вода, леткі органічні складові частини вугілля, продукти розкладу деяких мінералів. Леткі продукти, одержувані при коксуванні: сирий бензол, аміак, сірководень, двоокис вуглецю, ненасичені вуглеводні. Вихід летких речовин є однією з класифікаційних ознак марки вугілля та характеристикою його технологічної придатності. Вихід летких речовин має найбільшу величину для вугілля бурого (до 50%) і знижується до 2 % для антрацитів. Методи визначення виходу летких речовин регламентовані відповідними стандартами Леткі речовини

Слайд 5

Газ  — один із агрегатних станів речовини, для якого характерні великі відстані між частинками (молекулами, атомами, іонами) порівняно з твердим чи рідинним станами, слабка міжмолекулярна взаємодія, невпорядкованість структури, а середня кінетична енергія хаотичного руху частинок набагато більша за енергією взаємодії між ними. Характеристичною властивістю газу є те, що він здатний вільно поширюватися в усьому доступному для нього просторі, рівномірно заповнюючи його. На відміну від рідини та твердого тіла газ не утворює поверхні. Характерним прикладом газу є повітря. Гази

Слайд 6

Газами називають також хімічні речовини, які перебувають в газоподібному стані за нормальних умов. В цьому сенсі повітря складається з кількох газів — азоту, кисню, діоксиду вуглецю, аргону та інших. Гази

Слайд 7

Азот — газ без кольору, запаху, смаку. Він складається з двоатомних молекул N2. За нормальних умов 1 л азоту важить 1,25046 г. Його критична темперература дорівнює -147,16 °С. Азот малорозчинний у воді. При звичайних умовах азот хімічно малоактивний; при високих температурах і тиску, при наявності каталізаторів азот утворює сполуки з воднем, металами, киснем та ін. Азот

Слайд 8

Оксиге н (О) — хімічний елемент головної підгрупи 6 групи періодичної системи групи з атомним номером 8, простими речовинами якого є гази кисень та озон. Оксиген — «той, що породжує кислоту» (грец.) Кисень — безбарвний газ без запаху і смаку Кисень

Слайд 9

Діокси д вуглецю , оксид карбону (IV), вуглекислий газ, CO2 — тривка хімічна сполука, поширена в природних газах, що містять його в кількості від декількох відсотків до практично чистого вуглекислого газу. Безбарвний, має кислуватий смак і запах. Є кінцевим продуктом окиснення вуглецю, не горить, не підтримує горіння і дихання. Токсична дія вуглекислого газу виявляється при його вмісті в повітрі 3-4% і полягає в подразненні дихальних шляхів, запамороченні, головному болі, шумі у вухах, непритомному стані. Діоксид вуглецю

Слайд 10

Арго н (Ar) — хімічний елемент з атомним номером 18, інертний газ, без кольору і запаху. Вважається, що він не вступає в реакції з іншими елементами, проте недавно встановлено, що він може з'єднуватися з фторидом бору. Міститься в атмосфері землі (1%). Аргон

Слайд 11

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія