X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І.МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

Завантажити презентацію

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І.МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І.МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА ( узагальнення знань) 8 клас Учитель Кукса Н.М.

Слайд 2

Мета уроку Навчальна: повторити і узагальнити основні поняття з теми, закріпити вміння за електронною формулою атома визначати хімічний символ елементу, положення його в ПСХЕ, закріпити навички розв’язування вправ, підготувати до тематиного оцінювання. Розвиваюча: вдосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, застосовувати теоретичні знання для прогнозування; стимулювати пізнавальну активність учнів, інтерес до предмету; Виховна: формувати здоров’язберігаючу компетентність (раціональне планування часу, розвиток наполегливості та працелюбності, здатності обирати оптимальні рішення)

Слайд 3

Цілі- узагальнити знання за планом: 1. Періодичний закон та періодична система елементів Д.І. Менделєєва 2. Будова атому 3. Електронна конфігурація атому 4. Утворення хімічного зв'язку та його типи 5.Характеристика елементів за будовою атомів та положенням у ПСХЕ

Слайд 4

Заповіт Дмитрія Менделеева « Главный секрет жизни вот какой: один человек – нуль, вместе только люди. Поэтому живите для других, начиная с мамы, друг с друга, брата и сестры… Сами трудясь, вы сделаете всё и для близких, и для себя, а если при труде успеха не будет, будет неудача, не беда, пробуйте ещё, сохраните спокойствие, то внутреннее обладание, которое делает людей с волей, ясных и нужных другим. Иного завета, лучшего дать не могу. С ним живите, его завещайте…»

Слайд 5

Періодичний закон. Періодична система хімічних елементів  «Истина одна, а путей отыскания много» Д.Менделєєв Формулювання Періодичного закону, яке було вперше введене Д. І. Менделєєвим: Фізичні й хімічні властивості елементів, що виявляються у властивостях простих і складних тіл, перебувають у періодичній залежності від їх атомної маси. Графічним зображенням Періодичного закону Д. І. Менделєєва є Періодична система хімічних елементів.

Слайд 6

За якими даними можна знайти хімічний елемент у даній таблиці? Японська ПСХЕ

Слайд 7

Група - вертикальний стовпчик у таблиці Менделєєва, у якому розміщені подібні за властивостями хімічні елементи. У короткоперіодному варіанті Періодичної системи кожна група поділяється на підгрупи — головну (або А) і побічну (Б). До складу головної підгрупи входять елементи великих і малих періодів, а до складу побічних підгруп — тільки великих періодів і лише метали. У групах у головних підгрупах виявляється подібність елементів (наприклад однакова вища валентність) та їхніх сполук (наприклад загальні формули вищих оксидів і водневих сполук). У групах із зростанням порядкового номера металічні властивості елементів посилюються, а неметалічні послаблюються.

Слайд 8

Періоди- горизонтальні ряди в таблиці Менделєєва. Періодів усього сім. Періоди поділяються на малі, що складаються з одного ряду (1—3 періоди), і великі, що складаються з двох рядів (4—7 періоди). У періодах добре помітна періодичність зміни властивостей елементів, простих речовин, утворених цими елементами, та їх сполук. У періодах із зростанням порядкового номера елементів їх металічні властивості слабшають, а неметалічні посилюються.

Слайд 9

Інформацію про будову атома дає:  Порядковий номер елементу  Номер групи  Номер періоду Можна визначити, користуючись таблицею Менделєєва:  Число протонів в атомі  Число нейтронів  Число електронів  Заряд ядра атома  Кількість енергетичних рівнів  Кількість електронів на зовнішньому рівні  

Слайд 10

Теорія будови атома Атом — це електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра, нейтральних часток нейтронів і негативно заряджених електронів. Ядра атомів складаються з елементарних частинок двох видів: протонів (p) і нейтронів (n). Сума протонів і нейтронів у ядрі одного атома називається нуклонним числом де А — нуклонне число, N — число нейтронів, Z — число протонів.

Слайд 11

Маси протона та нейтрона приблизно однакові, їх приймають рівними 1 Атоми з однаковим зарядом ядра складають хімічний елемент. Ізотопи — атоми одного й того ж елемента, які мають різне нуклонне число внаслідок різної кількості нейтронів у ядрі.

Слайд 12

He42 He42 Число позитивно заряджених протонів у ядрі дорівнює числу негативно заряджених електронів, тобто атом у цілому електронейтральний

Слайд 13

Порядковий номер елементу – загальне число електронів у атомі, які утворюють електронну оболонку атома. Порядковий номер елемента – кількість протонів у ядрі та заряд ядра Z Електрони по різному притягуються до атома і утворюють електронні шари або рівні. Номер періоду – кількість електронних шарів - n Кожний електронний шар складається з електронних орбіталей певної форми. Кількість орбіталей визначається n2 А орбіталь позначується клітинкою Не може бути більш ніж 2 електрони на одній орбіталі. Кількість електронів на енергетичному рівні 2 n2

Слайд 14

Число електронів на зовнішньому енергетичному рівні дорівнює номеру групи, в якій розміщений даний елемент. Існують такі форми орбіталей: s-форма: p-форма: d-форма:

Слайд 15

Простір навколо ядра, у якому найімовірніше перебування електрона, називається орбіталлю. Електрон у атомі не рухається за певними траєкторіями, а може перебувати в будь-якій частині навколо ядерного простору, проте ймовірність його перебування в різних частинах цього простору неоднакова і має назву електронна хмара. Принцип найменшої енергії: в атомі кожний електрон розташовується так, щоб його енергія була мінімальною (що відповідає його найбільшому зв’язку з ядром).

Слайд 16

Розподіл електронів по енергетичним рівням Третій період 3 енергетичних рівня n=3 кількість орбіталей n2=9 електронів 2 n2=18 3 S2 3P6 3d10 2 S2 2P6 1 S2 Другий період – 2 енергетичних рівня n=2 кількість орбіталей n2=4 електронів 2 n2=8 2 S22P6 1 S2 Перший період – 1 енергетичний рівень n=1 кількість орбіталей n2=1 електронів 2 n2=2 1S2

Слайд 17

Електрони з однаковою формою електронної хмари утворюють однойменні енергетичні підрівні: s-, p-, d-, f- підрівні. Кількість підрівнів на кожному енергетичному рівні дорівнює номеру цього рівня.

Слайд 18

Слайд 19

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f 145d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6

Слайд 20

Слайд 21

Фізичний зміст Періодичного закону В атомах елементів із зростанням порядкового номера відбувається збільшення кількості протонів у ядрі й електронів, що обертаються навколо ядра. При цьому періодично повторюється будова зовнішнього енергетичного рівня. Оскільки властивості елементів багато в чому залежать від числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні, то й вони періодично повторюються. Сучасне формулювання Періодичного закону: Властивості хімічних елементів, а також форми й властивості сполук елементів перебувають у періодичній залежності від заряду ядер їхніх атомів.

Слайд 22

Подумайте: В ядрі атома 30 протонів та 35 нейтронів. Який порядковий номер та відносна атомна маса елемента?

Слайд 23

Слайд 24

Знайти елементи за будовою їх електронних шарів: a)1S22S2 b)1S22S22P3 c)1S22S22P63S1 d)1S22S22P63S2   а) одного періоду б) однієї групи в) назвати наведені елементи

Слайд 25

Знайти елементи за будовою їх електронних шарів: а) одного періоду другого 1S22S2 1S22S22P3 третього 1S22S22P63S1 1S22S22P63S2   б)однієї групи Першої 1S22S1 1S22S22P63S1 Другої 1S22S2 1S22S22P63S2

Слайд 26

Тема:“Типи хімічного зв’язку» Мета: сформувати уявлення про природу хімічного зв’язку; механізм утворення ковалентного та йонного зв’язку; сформувати навички складання структурних формул та визначати види зв’язку.

Слайд 27

Електронегативність Електронегативність — здатність атома притягати до себе електрони інших атомів Відносна електронегативність відповідає Періодичному закону: у періодах із збільшенням номера елемента вона зростає, у групах — зменшується. Чим більша відносна електронегативність, тим сильніше елемент виявляє неметалічні властивості. Неметали характеризуються великою відносною електронегативністю, а метали — невеликою.

Слайд 28

I. Ковалентний неполярний зв’язок Вариант 1 Структурна формула

Слайд 29

Вариант 1 Структурна формула

Слайд 30

. Вариант 1 Структурна формула

Слайд 31

I. Ковалентний неполярний зв’язок

Слайд 32

IІ. Ковалентний полярний зв’язок Ряд неметаллов электронегативність зменшується Далее

Слайд 33

Ряд неметаллов электронегативність зменшується Схема утворення молекули:

Слайд 34

Ряд неметаллов электронегативність зменшується Схема утворення молекули:

Слайд 35

Ряд неметаллов электронегативність зменшується Схема утворення молекули: + δ - δ + δ + δ

Слайд 36

Слайд 37

Йонний зв’язок

Слайд 38

Слайд 39

Частинка, яка віддає електрони, претворюється на позитивний йон. Частинка, яка приєднує електрони, претворюється на негативний йон.

Слайд 40

IІ. Йонний зв’язок

Слайд 41

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Прочитати §§ 32-35 Виконати завдання №279,287

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія