X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Електрохімічні методи аналізу

Завантажити презентацію

Електрохімічні методи аналізу

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Лекція 17 Електрохімічні методи аналізу доц. Л.В. Вронська

Слайд 2

План Класифікація електрохімічних методів аналізу Електрогравіметрія Кондуктометрія Кулонометрія

Слайд 3

Класифікація електрохімічних методів аналізу Електрохімічні методи базуються на вимірюванні електричних параметрів електрохімічних явищ, які виникають в досліджуваному розчині. ЕХМА: методи без накладання ззовні потенціалу (потенціометрія) методи з накладанням потенціалу ззовні, які базуються на вимірюванні різних електричних параметрів (всі інші методи)

Слайд 4

Методи з накладанням потенціалу ззовні базуються на вимірюванні: електропровідності розчинів – кондуктометрія кількості електрики, яка пройшла через розчин – кулонометрія залежності величини струму від накладеного потенціалу – вольтамперометрія часу, необхідного для проходження електрохімічної реакції - хроноелектрохімічні методи (хроновольтамперометрія, хронокондуктометрія) маси речовини, яка виділилася внаслідок проходження певної сили струму через розчин – електрогравіметрія

Слайд 5

ЕХМА за способом застосування

Слайд 6

Слайд 7

Електрохімічна ячейка - посудина з досліджуваним розчином, в який занурені електроди.

Слайд 8

Слайд 9

Електрогравіметрія Електрогравіметричний метод аналізу полягає в кількісному виділенні визначуваної речовини на попередньо зваженому електроді і встановленні вмісту речовини в пробі по зростанню маси електрода

Слайд 10

закони Фарадея: кількість речовини, яка утворюється в результаті катодної або анодної реакції при електролізі, прямо пропорційна кількості електрики Q, яка пройшла через електролізер: m = k Q Q = i t. (Кл = 1А с).

Слайд 11

закони Фарадея: при проходженні через розчин одної і тої ж кількості електрики на електродах виділяється одна і та ж кількість еквівалентів речовини.

Слайд 12

Для електролізу, який проводиться з аналітичною метою, слід забезпечити 100% вихід по струму (ВПС)

Слайд 13

Схема електролізу розплаву натрій хлориду

Слайд 14

Вимоги до осадів осад повинен бути певної кристалічної форми осад повинен бути практично нерозчинним чистота осаду повинна строго витримуватись осад повинен відповідати хімічній формулі (складу)

Слайд 15

Умови проведення електролізу фізичні: напруга сила струму опір розчину густина струму (чим вища, тим швидше проходить осадження, але дуже велика приводить до утворення завеликих або замалих кристалів, нещільних осадів) – оптимальна 0.01-0.1А/см2

Слайд 16

Умови проведення електролізу хімічні: середовище осадження (сульфатнокисле середовище – оптимальне) наявність конкуруючого комплексоутворення для забезпечення „маскування” під низько концентровані розчини (щоб осади були кристалічними, чистими)

Слайд 17

Головні вузли приладу для електрогравіметричного визначення: джерело постійного струму засіб подавання визначеної напруги електролізер: платиновий анод і платиновий катод (сітка) мішалка

Слайд 18

Застосування електрогравіметрії для роздільного визначення металів, яке можливе, якщо: - для однозарядних катіонів різниця в потенціалах виділення становить 0.4 В - для двозарядних катіонів різниця в потенціалах виділення становить 0.2 В

Слайд 19

Кондуктометрія Електропровідністю називають здатність речовини проводити електричний струм під дією зовнішнього електричного поля. Одиницею електропровідності є провідність провідника опором 1 Ом. В СІ ця одиниця отримала назву сіменс (См).

Слайд 20

Питома електропровідність ( ) представляє собою величину, обернену питомому опору: Питома електропровідність відповідає електропровідності 1 см3 розчину, який знаходиться між електродами площею 1 см2, які розміщені на відстані 1 см один від другого = 1/ .

Слайд 21

Еквівалентна електропровідність рівна електропровідності такого об’єму розчину, який поміщається між двома паралельними електродами, розміщеними на відстані 1 см, який містить 1 моль речовини.

Слайд 22

Електропровідність пов’язана з рухливістю іонів: При нескінченно великому розведенні = 1 і еквівалентна електропровідність прямує до найбільшого значення

Слайд 23

Гранична еквівалентна електропровідність рівна сумі граничних еквівалентних електропровідностей іонів або сумі рухливостей іонів при нескінченому розведенні. H+ 349,8 OH- 198,3 NH4+ 73,6 1/2SO42- 80,0 Ag+ 61,9 I- 78,8 Li+ 38,7 NO3- 71,5 F- 55,4 C6H5COO- 32,4

Слайд 24

Фактори впливу на електропровідність електролітів: природа розчинника (в’язкість і діелектрична проникність розчинника) природа електроліту концентрація електроліту

Слайд 25

Еквівалентна електропровідність розчину електроліту залежить від концентрації: чим вища концентрація, тим нижча електропровідність: через посилення міжіонних взаємодій завдяки катофоретичному і релаксаційному ефектам Залежність еквівалентної електропровідності сильного електроліту, який дисоціює всього на два види іонів, від концентрації виражається рівнянням Онзагера: де В – функція, що залежить від: заряду іонів, динамічної в’язкості розчинника, температури, діелектричної проникності розчинника.

Слайд 26

Питома електропровідність розчину також залежить від його концентрації. HCl KOH CH3COOH С, моль/л

Слайд 27

В розведених розчинах сильних і слабких електролітів питома електропровідність розчину може бути розрахована, якщо відомі концентрації іонів і їх еквівалентні електропровідності:

Слайд 28

Залежність електропровідності від температури виражають рівнянням: Підвищення температури на 1 С викликає збільшення електропровідності розчину на 2-2,5%.

Слайд 29

Принципова схема для проведення прямих кондуктометричних вимірювань

Слайд 30

Пряма кондуктометрія Якісний аналіз – наявність будь-яких іонів Кількісний аналіз - визначення концентрації електроліту безпосереднім вимірюванням електропровідності розчину, так як в певних межах існує прямолінійна залежність між концентрацією і електропровідністю.

Слайд 31

Застосування прямої кондуктометрії: для визначення індивідуальних електролітів в розчині для визначення електролітів в сумішах в тих випадках, коли концентрації домішок не змінюються для здійснення неперервного контролю виробництва для контролю процесу очистки води оцінки забруднення стічних вод для визначення загального вмісту солей в мінеральній, морській і річній воді для здійснення контролю операції промивки осадів і регенерації іонітів для визначення чистоти малорозчинних осадів або органічних препаратів для визначення вологості органічних розчинників, газів, твердих солей, текстильних матеріалів, паперу для детектування при хроматографічному розділенні.

Слайд 32

Установка для отримання води очищеної з кондуктометричним датчиком для контролю якості води очищеної

Слайд 33

Кондуктометричне титрування Вимоги до реакцій: як в класичному титриметричному аналізі. Типи реакцій: кислотно-основної взаємодії осадження Комплексоутворення !!! Реакції ox-red практично не застосовуються

Слайд 34

Криві кондуктометричного титрування

Слайд 35

Схема для кондуктометрич- ного титрування

Слайд 36

Кулонометрія Кулонометричний аналіз належить до групи електрохімічних методів і є абсолютним. Він базується на вимірюванні кількості електрики, витраченої на кількісне здійснення даного електрохімічного процесу в даній пробі. Вихід по струму стосовно електрохімічного процесу повинен складати 100%.

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Хімія