X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Вписані та описані чотирикутники. Центральні та вписані кути

Завантажити презентацію

Вписані та описані чотирикутники. Центральні та вписані кути

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Урок- екскурсія: «По Первомайську на геометричному трамвайчику»

Слайд 2

Слайд 3

ДЕВІЗ УРОКУ: КОНФУЦІЙ « Від того настрою, з яким ви вступаєте в день,  або в якусь справу залежать ваші успіхи, а можливо, і невдачі».

Слайд 4

Тема. Вписані й описані чотирикутники. Центральні та вписані кути. Середня лінія трикутника і трапеції.

Слайд 5

Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів по вивчених темах; формувати вміння застосовувати набуті знання під час розв’язування задач; розвивати навички колективної роботи в поєднанні з самостійністю учнів; виховувати інтерес до вивчення математики, любов до рідного краю, шанування національних святинь.

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

: Вписані й описані чотирикутники

Слайд 13

Вписаний та описаний чотирикутники Чотирикутник називається вписаним у коло, якщо всі його вершини лежать на цьому колі. Чотирикутник називається описаним навколо кола, якщо всі його сторони дотикаються до цього кола

Слайд 14

Вписаний та описаний чотирикутники AB+CD=BC+AD (суми довжин протилежних сторін рівні) Якщо суми довжин протилежних сторін випуклого чотирикутника рівні, то в нього можна вписати коло Якщо сума протилежних кутів чотирикутника дорівнює 180°, то навколо нього можна описати коло

Слайд 15

Прямокутник 1. Якщо паралелограм вписано в коло, то він прямокутник. 2. Центр кола, описаного навколо прямокутника, — точка перетину діагоналей

Слайд 16

Трапеція і квадрат Якщо ABCD — вписана трапеція, то AB=CD

Слайд 17

Ромб і квадрат

Слайд 18

м е і д а т р и с а о п и с н а е 1 р а і у 2 с д а б і с е к т р и с 3 4 о л о 5 в п и с а н е 6

Слайд 19

Чи можна описати коло, навколо чотирикутника ABCD , кути якого A, B, C, D відповідно пропорційні до чисел 3, 7, 6, 2 Задача №1 Дано:

Слайд 20

Задача №2 Дано: АВСD – рівнобічна трапеція, описана навколо кола, ВK ┴ АD, СМ ┴ AD, AD= 3BC. Так як трапеція описана навколо кола, то АВ+СD=BC+AD, тобто 2АВ=4ВС, АВ=2ВС, або АВ=2АК (ВС=АК). Отже, гіпотенуза АВ удвічі більша за катет АК. Звідси, < АВК=30°, тоді < ВАК=60°. Знайти : < ВАК - ? Розв’язання: ∆ АВК = ∆ DCM (за гіпотенузою і катетом), тоді АК=МD. Оскільки АD=3BC, BC=KM, то звідси випливає, що АК=КМ=MD=BC. А D В С K М

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

Слайд 27

Вписані та центральні кути

Слайд 28

Центральний та вписаний кути Центральним кутом у колі називається плоский кут з вершиною в центрі кола Вписаним кутом називається кут, вершина якого лежить на колі, а сторони перетинають це коло. L

Слайд 29

Центральний кут вимірюється дугою, на яку він спирається Кути в колі Вписаний кут вимірюється половиною дуги, на яку він спирається, і дорівнює половині центрального кута, що спирається на ту саму дугу — вписаний кут, — центральний кут,

Слайд 30

Наслідки Вписані кути, які спираються на одну й ту саму дугу, рівні між собою Вписаний кут, який спирається на діаметр, дорівнює 90°

Слайд 31

MA — дотична, MB — січна AB і CD — хорди

Слайд 32

Задачі за готовими рисунками Перша група Друга група Третя група к

Слайд 33

ПЕРЕВІР СЕБЕ! I – група: 1) 60° ; 2) 140° II – група: 1) 80° ; 2) 125° III – група: 1) 90° ; 2) 160°

Слайд 34

Задача 1 Точки А, В,С і D поділяють коло на 4 дуги так, що υАВ : υВС : υСD : υАD=3 : 5 : 7 : 9. Знайти кути чотирикутника АВСD А В С D

Слайд 35

Задача 2. Довести, що гострий кут між хордою кола та дотичною до кола у кінці хорди дорівнює половині кута між радіусами проведеними до кінців хорди. Дано: АС – дотична, АВ – хорда, АО=ОВ=R. α Нехай < АОВ=α, тоді

Слайд 36

Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Слайд 40

Слайд 41

Слайд 42

Слайд 43

Слайд 44

Слайд 45

Середня лінія трикутника і трапеції.

Слайд 46

Теорема Фалеса Якщо паралельні прямі, що перетинають дві задані прямі а і b, відтинають на одній прямій рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки і на другій прямій:

Слайд 47

В одному з міст, у Мілеті, жив Фалес (близько 640—548 pp. до н. в.), якого вважають родоначальником грецької математики. Торговельні спра ви привели Фалеса до Єгипту, де він познайомився з єгипетською наукою. Геометрія зацікавила Фалеса найбільше. Решту життя вій присвятив не лише засвоєнню створеного єгиптянами в галузі геометрії, але і її розробці. Вважають, що Фалесу належить перше доведення теореми про рівність кутів при основі рівнобедреного трикутника, рівность вертикальних кутів і теореми. Історична довідка про Фалеса Мілетського

Слайд 48

Середня лiнiя трикутника Означення. Середньою лiнiєю трикутника називається вiдрiзок, який сполучає середини двох його сторін

Слайд 49

1. У будь-якому трикутнику можна провести 3 середнiх лiнiї. N — середина BC), то MN||AC, 3. Периметр трикутника, утвореного всiма середнiми лiнiями трикутника, дорiвнює половинi периметра даного 4. Три середнi лiнiї трикутника дiлять його на чотири рiвних трикутники Властивостi 2. Якщо MN — середня лiнiя (M — середина AB, трикутника

Слайд 50

Середня лiнiя трапецiї Означення. Середньою лiнiєю трапеції називається вiдрiзок, що сполучає середини бiчних сторiн трапецiї.

Слайд 51

1. Якщо MN — середня лiнiя трапеції ABCD (BC||AD), то: Властивостi 2. Якщо ABCD — трапецiя (BC||AD), O — точка перетину дiагоналей, MN — середня лiнiя, то P i Q — середини дiагоналей AC i BD:

Слайд 52

Тестові завдання: 1). MN – середня лінія трикутника АВС. Знайти довжину сторони АСIIMN, якщо MN=6см. А) 3см; Б) 18см; В) 12см; Г) 15см. 2). Середня лінія трапеції 12см, одна з основ трапеції – 8см. Знайти довжину іншої основи. А) 16см; Б) 10см; В) 8см; Г) 20см. 3). Чому дорівнює периметр рівностороннього трикутника, середня лінія якого дорівнює 4см? А) 8см; Б) 12см; В) 24см; Г) 4см. 4). Сторони трикутника дорівнюють 5см, 6см, 9см. Знайти периметр трикутника, вершинами якого є середини сторін даного трикутника. А) 10см; Б) 19см; В) 6см; Г) 20см.

Слайд 53

ПЕРЕВІР СЕБЕ! 1). В; 2). А ; 3). В; 4). А.

Слайд 54

Задача. У рівнобічній трапеції діагональ ділить гострий кут навпіл. Периметр трапеції дорівнює 132 см. Знайти середню лінію трапеції, якщо основи відносяться як 2:5. А В С Дано: АВ=СD, < 1= < 2 (АС - бісектриса), ВС: АD= 2:5, ВС=2х, АD= 5х, P= 132 см. Розв’язання:

Слайд 55

ПЕРВОМАЙСЬК

Слайд 56

Слайд 57

Слайд 58

Слайд 59

Слайд 60

Слайд 61

Слайд 62

Слайд 63

Слайд 64

Слайд 65

Слайд 66

Слайд 67

Слайд 68

Слайд 69

Слайд 70

Слайд 71

Слайд 72

Слайд 73

Слайд 74

100 РОКІВ років

Слайд 75

ДОМАШНЯ РОБОТА Задачі для підготовки до контрольної роботи. № 1-4 на сторінці 87.

Слайд 76

ГРА: « ВІРИШ, НЕ ВІРИШ».

Слайд 77

Дякую за урок!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Геометрія