X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Методи побудови перерізів многогранників"

Завантажити презентацію

"Методи побудови перерізів многогранників"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Якщо жодна з двох точок не належить площині, а відрізок, що їх сполучає, має з цією площиною спільну точку, то кажуть, що дані точки лежать по різні боки від площини. А якщо принаймні дві точки многогранника лежать по різні боки від площини, кажуть, що площина перетинає многогранник. У цьому разі її називають січною площиною. Фігура, яка складається з усіх точок, спільних для многогранника і січної площини, називається перерізом многогранника даною площиною. Що таке переріз многогранника?

Слайд 3

Методи побудови перерізів многогранників. Метод слідів Метод внутрішнього проектування Комбінований метод

Слайд 4

Якщо площина α перетинає площину β по прямій т, то пряму т називають слідом площини α на площину β. α β т

Слайд 5

Метод слідів включає три важливих пункти: Будується лінія перетину (слід) січної площини з площиною основи многогранника. знаходимо точки перетину січної площини з ребром многогранника. Будуємо і заштриховуємо переріз. М К Р

Слайд 6

Задачі на побудову 1. Побудувати переріз паралелепіпеда площиною, що проходить через точки А, В, С. А С В

Слайд 7

2. Побудуйте переріз піраміди АВСD площиною, що проходить через внутрішні точки M, N, P ребер AD, AB, DC відповідно, при умові, що MN не паралельна DP. A P C N M D B

Слайд 8

A P C N M D B О К 6) Чотирикутник MNKP – шуканий переріз

Слайд 9

3. Побудувати переріз куба АВСDА1В1С1D1 площиною, що проходить через внутрішні точки M, N, K ребер BB1, CC1, A1D1 відповідно А C B D А1 D1 C1 B1 K N M

Слайд 10

А C B D А1 D1 C1 B1 K N M Е

Слайд 11

F

Слайд 12

G H

Слайд 13

F G H Многокутник KFNMH – шуканий переріз.

Слайд 14

M N K Розглянемо більш складні приклади.

Слайд 15

M N K Пам'ятаємо про те, що вершина піраміди – спільна точка для всіх бічних граней Розглянемо більш складні приклади.

Слайд 16

K M N Розглянемо більш складні приклади.

Слайд 17

M Метод внутрішнього проектування X Y A A1 N M1 N1 T D1=T1 B C D E E1 C1 B1 Це метод використовується при побудові перерізів в тих випадках, коли незручно знаходити слід січної площини, наприклад, слід знаходиться дуже далеко від заданої фігури

Слайд 18

Побудова перерізу п'ятикутної призми площиною, що проходить через точки M, N, K, які належать відповідно граням АА1В1, ЕDD1, CDD1. A C B M D E A1 C1 B1 D1 E1 K N M1 N1 K1 A2

Слайд 19

Комбінований метод. При побудові перерізу цим методом на яких етапах побудови використовуються прийоми методу слідів або метода внутрішнього проектування, а на інших етапах використовуються теореми вивченні ще раніше.

Слайд 20

Побудувати переріз паралелепіпеда площиною, що проходить через точку S паралельно площині PQR. P належить А1В1, Q належить(DCC1), R належить (АDD1) Q P R S

Слайд 21

1. Через три точки P, Q, R проводимо площину α. Побудуємо цю площину використовуючи метод слідів. Q P R S 2. Використовуючи властивості і ознаки паралельності площин будуємо шуканий переріз. V T U 3. Чотирикутник SUTV – шуканий переріз.

Слайд 22

Довідковий матеріал. Аксіома 1. Через будь-які три точки, що не лежать на одній прямій можна провести площину і до того ж тільки одну; Аксіома 2. Якщо дві точки прямої належать площині, то всі точки даної прямої належать площині; Аксіома 3. Якщо дві площини мають спільну точку, то вони мають спільну пряму на якій лежать спільні точки цих площин; Наслідки з аксіом: Через пряму і точку, що не належить даній прямій можна провести площину і до того ж тільки одну; Через дві прямі, що перетинаються можна провести площину і до того ж тільки одну. Теорема (ознака паралельності двох площин). Якщо дві прямі, що перетинаються однієї площини відповідно паралельні двом прямим, що перетинаються іншої площини, то ці площини паралельні; Теорема (властивість паралельних площин). Якщо дві паралельні площини перетнуто третьою, то лінії їх перетину паралельні; Теорема (ознака паралельності прямої і площини). Якщо пряма, що не належить даній площині, паралельна будь-які прямій цієї площини, то вона паралельна і даній площині.

Слайд 23

Література. Е.К.Лейнартас “Математика. Перерізи многогранників”, Красноярск, 2006 Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова, В. М. Владіміров “Геометрія. Профільний рівень”, Київ 2010 http://www.freeware.ru/program_prog_id_1536.html (програма, для побудови перерізів основних просторових фігур) http://mail.spb.fio.ru/archive/group14/c4wu5/tityl.html

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Геометрія