X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ВИКОРИСТАННЯ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Завантажити презентацію

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Гавенко Наталія Василівна ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Слайд 2

Одним із пріоритетних напрямів процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація освіти, що потребує оновлення методів, засобів і форм навчання

Слайд 3

Комп'ютерна технологія розвиває ідеї програмованого навчання, відкриває зовсім нові, ще не досліджені технологічні варіанти навчання, що пов'язані з унікальними можливостями сучасних комп'ютерів. Поява комп'ютерів спричинила революцію в технологіях роботи з інформацією та її оформленням. Володіння роботою на комп'ютері (комп'ютерна компетентність) ставиться в один ряд з такими первинними культурними навичками, як грамотність

Слайд 4

до активного словника учнів давно увійшли зовсім інші слова: мультимедійна дошка, монітор, інтерфейс, інтерактивна карта, модем навчання будь-якій шкільній дисципліні має починатися із комп'ютерних технологій виробити звичку звертатися до комп'ютера під час розв'язання завдань із будь-якої галузі знань

Слайд 5

Напрями комп'ютеризації навчання оволодіння комп'ютерною грамотністю, тобто засвоєння знань, умінь і навичок, що дозволяють успішно використовувати комп'ютер під час розв'язання різнобічних завдань; комп'ютерні технології як потужний засіб навчання, що допоможе збільшити його ефективність

Слайд 6

Види комп'ютерних програм

Слайд 7

Навчальні програми, спрямовані переважно на засвоєння нових знань, багато з них працюють у режимі, близькому до програмування. Учителі, що пройшли підготовку за програмою «Інтел», вільно володіють цими знаннями і застосовують на уроках власні презентаційні розробки. До цієї групи також можна віднести і програми для проблемного навчання, де проголошуються проблеми і учні самостійно створюють власну презентацію

Слайд 8

Програми-тренажери, призначені для формування і закріплення вмінь і навичок, а також для самопідготовки учнів, використання цих програм передбачає, що теоретичний матеріал учнями вже засвоєний. Контрольні програми, підготовлені для контролю певного рівня знань і вмінь. Цей тип програм представлений різними перевірочними завданнями, в тому числі тестами

Слайд 9

Демонстраційні програми, підготовлені для наочної демонстрації навчального матеріалу описового характеру та різноманітної наочності: картини, фотографії, відеофрагменти, портрети, схеми, інтерактивні карти тощо. Імітаційні моделювальні програми існують для симуляції об'єктів і явищ, ці програми найбільш цінні для географії, оскільки матеріал, що вивчається, іноді досить складний для сприймання або носить абстрактний характер.

Слайд 10

Інформаційно-довідникові програми існують для виведення необхідної інформації з підключенням до освітніх ресурсів Інтернету. Мультимедіа-підручники — комплексні програми, що поєднують більшість елементів перерахованих програм.

Слайд 11

Основні переваги активізація зацікавленості серед учнів та посилення мотиваційної рефлексії навчання; можливість доступу до великих об'ємів сучасної та неупередженої інформації, розширення можливостей закріплення інформації за рахунок поєднання картинки, кольору, мультиплікації, звуку, динамічних моделей тощо; організацію пізнавальної діяльності учнів у межах особистісно зорієнтованої моделі з урахуванням індивідуальних темпів засвоєння знань, умінь і навичок, а також рівнів складності, інтересів і мотивів; економія часу; можливість комплексної перевірки знань учнів; можливість для учнів обирати власний темп і стиль роботи.

Слайд 12

Електронні засоби навчання навчальні диски, електронні підручники, посібники.

Слайд 13

Використання комп'ютерних технологій у системі навчання географії на сьогодні вже не є інновацією, але незважаючи на існуючі публікації з питань комп'ютерних технологій проблема остаточно не розв'язана і питання дослідження ефективності електронних продуктів у навчально-виховному процесі й досі залишається актуальним.

Слайд 14

Нажаль Найменш розробленою є методика складання навчальних програм різного типу з курсу географії Існує як позитивний, так і негативний досвід створення таких програм Добре створені програми часто не відповідають вимогам освіти на сучасному етапі Вчитель знов і знов повертається до традиційного друкованого засобу навчання

Слайд 15

Що робити, якщо підручника нема його підмінюють численні газетні публікації, брошури, журнали, підручники іноземних авторів (часто-густо російських), електронні диски сумнівного походження

Слайд 16

Саме ці проблеми плюс інтерес до національного компоненту стандарту освіти примусили замислитися над цими питаннями і запропонувати вихід з цієї ситуації: альтернативні навчальні електронні засоби.

Слайд 17

Переваги роботи з навчальною програмою електронного засобу відбувається занурення у віртуальне середовище, здійснюється знайомство з територією, ландшафтами, країнами тощо, чого немає у друкованих засобах навчання, в наявності є функція контролю і самоконтролю, завдяки чому можна перевірити себе.

Слайд 18

Первинні висновки: учнівські презентації, презентації вчителів або спільна робота над презентацією із застосуванням електронного засобу навчання привчають до відповідальності та ретельності, іноді презентаційні роботи виконані на аматорському рівні, в деяких відсутня мета, десь презентація подана заради презентації, інші не систематизовані, але загальна тенденція цілком позитивна.

Слайд 19

Цікаво та естетично оформлена електронна інформація виконує функцію інтелектуального самовчителя, привчаючи учнів до відповідного смаку, культури слова, малюнка тощо. На уроках географії, де вчителі застосовують електронно-комп'ютерну базу школи, учні мають можливість дізнатися про інтернет-ресурси з різних географічних серверів та інформаційних сайтів, а також про інтернет-проекти, телеконференції, тестування оn-lіnе, про існуючі навчальні електронні посібники з географії, довідники й енциклопедії. Таким чином, використання комп'ютерів дозволяє учням не тільки більш глибоко вивчити географію, але і усвідомити, що вміння та навички роботи із цифровою технікою — потреба часу

Слайд 20

Зміст електронних навчальних засобів, їх ілюстрації, методичний апарат відіграють важливу роль у навчальному процесі, але організаційна роль усе ж таки належить учителю і будь-який електронний засіб буде використовуватися за його розсудом

Слайд 21

Підручник має функцію організатора навчально-виховного процесу Зміст електронного програмного засобу навчання можна розширити епізодичними завданнями, запитаннями, що спрямовані на організацію практично-дослідної діяльності школярів, урізноманітнити спілкування між однолітками та дітей з батьками (елементи роздумів, спостережень, теми дискусій тощо)

Слайд 22

Таким чином: Покращення традиційних та створення сучасних (цифрових) шкільних засобів навчання для вивчення географії на нинішньому етапі реформування освітньої системи в Україні здійснюються за різними напрямами, але визначальним має залишитись функціональний розвиток, що є адекватним вимогам особистісно орієнтованої парадигми навчання.

Слайд 23

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Географія