X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Використання інтерактивних методів навчання на уроках фізики в умовах модульно- розвиваючого навчання

Завантажити презентацію

Використання інтерактивних методів навчання на уроках фізики в умовах модульно- розвиваючого навчання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Використання інтерактивних методів навчання на уроках фізики в умовах модульно-розвиваючого навчання. Артемівська загальноосвітня школа №5 1-111 ступенів з профільним навчанням Гозбенко Олена Іванеівна

Слайд 2

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ «С начала нашей эры первое удвоение знаний в обществе произошло к 1750 году. Второе удвоение – к началу XX века, третье – к 1950 году. С этого момента объём знаний у человечества удваивался каждые 10 лет, с 1970 года – каждые 5 лет, а с 1997 года – ежегодно. Полагают, что объём знаний в мире к началу XXI века увеличился более чем в 250 тыс. раз» А. Еляков

Слайд 3

Актуальність інновацій у житті суспільства Соціальні інститути реагують на зміну цивілізації з різною швидкістю Б і з н е с 100 км/год Суспільство (погляди, норми поводження) 90 км/год Родина 60 км/год Школа освіта 10 км/год Політика закон дуже повільно

Слайд 4

ОСВІТА НЕ ТІЛЬКИ ВИКОНУЄ СОЦІАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА, АЛЕ ПОКЛИКАНА ВИПЕРЕДЖАТИ ІНШІ СФЕРИ СУСПІЛЬСТВА... Освіта повинна бути… фактором розвитку суспільства!!! Впровадження розвиваючих технологій Зміна технологій - зміна цільових настанов, ціннісних ориентаций Готовність і вміння вчителя перебудовувати професійну діяльність Ідеологія розвитку – саморозвитку (Н.Г. Разова, Е.Н. Денисова «Профессиональные компетенции»)

Слайд 5

Сучасна модель професійного росту вчителя В умовах швидкої зміни різних технологій припускає усвідомлення розуміння, оцінювання власного педагогічного досвіду; здатність побачити свою професійну працю в цілому; швидко й конструктивно приводити свою діяльність у відповідність з новими ціннісними орієнтаціями - опановувати новими технологіями.

Слайд 6

Інновація педагогічна: цілеспрямована зміна, що вносить в освітнє середовище стабільні елементи (нововведення), що поліпшують характеристики окремих частин, компонентів і самої освітньої системи в цілому; процес освоєння нововведення (нового засобу, методу, методики, технології, програми); пошук ідеальних методик і програм, їхнє впровадження в освітній процес і їхнє творче переосмислення.

Слайд 7

Педагогические технологии Технология – это способ организации педагогического процесса посредством разумно подготовленного инструментария (план, учебник, программа, серия упражнений, действий, операций).

Слайд 8

Особенности деятельностных педтехнологий Традиционные технологии Позиция ученика: Пассивность Отсутствие интереса Отсутствие мотивации к личностному росту Деятельностные технологии Позиция ученика: Активность Наличие интереса к деятельности Наличие мотива к самосовершенствованию

Слайд 9

Способствовать формированию научного мировоззрения ученика. Применять дифференцированный подход в обучении. Создавать ситуацию успеха. Применять проблемно-поисковые методы в работе. Создавать условия для развития личностных качеств ученика. Способствовать становлению активной, позитивно настроенной личности.

Слайд 10

Интерактивное обучение – обучение во взаимодействии, переход на субъект-субъектные отношения в процессе обучения. Формы организации учебной деятельности: индивидуальная работа (учитель – ученик) работа в парах (ученик – ученик) групповая работа (ученик – ученики) работа групп во взаимодействии (группа – группа)

Слайд 11

Главные преимущества: Активная познавательная деятельность каждого ученика в меру его способностей Чувство защищенности и комфорта для ученика Ученик сам руководит своей деятельностью Возможность осуществления компетентностного подхода в обучении

Слайд 12

Главные недостатки Большие затраты времени Объективность оценивания Сложность управления процессом со стороны учителя Неприменимы при изучении сложных тем

Слайд 13

Слайд 14

Установочно-мотивационный мини- модуль. Мои задачи Формировать положительную мотивацию учащихся Формировать умение планировать свою учебную деятельность Основные приемы Постановка проблемы « Таблица понятий» Лист рефлексии Исторический экскурс

Слайд 15

Содержательно-поисковый мини-модуль Пирамида

Слайд 16

Контрольно-смысловой мини - модуль. Самоконтроль Взаимоконтроль Самооценка Взаимооценка Коррекция

Слайд 17

Адаптивно – преобразующий мини-модуль Основные принципы: Активная познавательная деятельность ученика Практическая направленность Самоанализ, самооценка

Слайд 18

Консультирует, советует, направляет, наталкивает на возможные выводы задаёт вопросы, советуется СОтрудничество СОавторство СОтворчество

Слайд 19

Системно- обобщающий мини-модуль Удачные приемы ! Что они дают? Развивают мышление. Снимают стресс. Создают ситуацию успеха. Развивают умение презентовать себя Мастер шпаргалки Реклама задач Черновик контрольной работы

Слайд 20

Контрольно – рефлексивный мини - модуль Чего хочу я? Проверить уровень сформированности умений и навыков Объективно оценить ученика Провести коррекционную деятельность Чего хочет ученик? Показать свои знания и умения Получить высокую оценку Выявит пробелы в своих знаниях и ликвидировать их Формы работы: Контрольные работы Тесты Зачеты Обязательные условия: Разноуровневые задания Анализ работ Работа через учеников-консультантов Ситуация успеха

Слайд 21

Слайд 22

2006 год Конкурс «Лучший работник года» в номинации «Учитель-исследователь» - призер. 2008 год Конкурс «Учитель года» – член жюри. Участие в методических мероприятиях. Презентация опыта работы школы по модульно-развивающему обучению в рамках фестиваля педагогических идей г.Донецк 2008г. Участие в работе школы молодого управленца 2007г. Участие в семинаре директоров школ 2009г. Участие в технопарке 2008г.

Слайд 23

Цель Деятельность Способствовать усовершенствованию педагогического мастерства учителей школы Изучение литературы по описанию ППД Составление рекомендаций для практического применения учителями школы Подготовка материалов к пед. советам

Слайд 24

Учитель – это тот же ученый, но в своей особенной лаборатории, где он, всесторонне изучая учеников, непрерывно творит, ежедневно ведет поиск наиболее совершенных методов проектирования судеб и людских душ Б. Патон

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Фізика