X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Зменшення корисності активів

Завантажити презентацію

Зменшення корисності активів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

МСБО 36 Зменшення корисності активів

Слайд 2

Застосування Застосовується до річних періодів, починаючи з або після 1 липня 1999 Перспективне застосування *

Слайд 3

Основні моменти Стандарт слід застосовувати для обліку зменшення корисності всіх активів, за винятком Запасів; активів, які виникають від будівельних контрактів; відстрочених податкових активів; фінансових активів та активів, які виникають від виплат працівникам Зменшення корисності активу відбувається коли: балансова вартість > суми очікуваного відшкодування Підприємству слід оцінювати на кожну дату балансу, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитись *

Слайд 4

Основні моменти Сума відшкодування є більшою з : чистої ціни реалізації вартості використання Слід застосовувати дисконтування Збиток від зменшення корисності активу може бути сторнований Вимоги до розкриття інформації *

Слайд 5

Ознаки зменшення корисності активу Зовнішні джерела інформації значне зменшення ринкової вартості технологічне, ринкове, економічне, правове довкілля зміни ставки відсотка або ставки доходу від інвестицій низький рівень ринкової капіталізації Внутрішні джерела інформації свідчення старіння або фізичного пошкодження активу плани щодо припинення, реалізації чи реструктуризації господарської одиниці економічна ефективність активу погіршується, або очікується, що вона має погіршитись Частота перевірки зменшення корисності активу коли з’являється ознака зменшення корисності окремі правила для нематеріальних активів та гудвілу *

Слайд 6

Частота перевірки зменшення корисності активу Гудвіл коли з’являється ознака зменшення корисності щороку, якщо строк амортизації більший, ніж 20 років Нематеріальні активи коли з’являється ознака зменшення корисності щороку для будь-яких нематеріальних активів, що не є наявними для використання (витрати на розробки) щороку для будь-яких нематеріальних активів, якщо строк їх амортизації більший, ніж 20 років *

Слайд 7

Сума очікуваного відшкодування є більшою з... Вартості використання теперішня вартість очікуваних грошових потоків від безперервного використання та остаточної реалізації Чистої ціни продажу сума, яку можна отримати від продажу активу за мінусом вартості реалізації *

Слайд 8

Чиста ціна продажу Зобов'язуюча угода про продаж Активний ринок Поточна ціна покупця За відсутності активного ринку Найкраща наявна інформація Витрати на вибуття, за виключенням: витрат, пов'язаних із реорганізацією витрат, вже визнаних як зобов'язання *

Слайд 9

Вартість використання Притоки та відтоки грошових коштів специфіка підприємства Ставка дисконту з точки зору ринку *

Слайд 10

Вартість використання – потоки грошових коштів Короткострокові прогнози – 5 років Перспективні оцінки: основані на бюджетах/ прогнозах застосовується постійний або зменшуваний темп зростання темп зростання не повинен перевищувати середній довгостроковий темп зростання Структура майбутніх грошових коштів від безперервного використання активу, включаючи реалізацію від активу у його поточному стані (без врахування капітальних витрат на ремонт та інших витрат, які ще не визнані в балансі) не слід брати до уваги грошові потоки від фінансової діяльності та оподаткування *

Слайд 11

Вартість використання – дисконтування Поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризиків, характерні для активу Ставка дисконту має бути ставкою до оподаткування За відсутності такої ставки слід застосовувати середньозважену вартість капіталу підприємства Ставка дисконту не повинна відображати ризики, на які були скориговані оцінки майбутніх потоків грошових коштів *

Слайд 12

Вартість використання – розрахунок Балансова вартість = Потоки грошових коштів Ставка дисконту *

Слайд 13

Одиниця, яка генерує грошові кошти (ОГГК) Слід визначити суми очікуваного відшкодування для: окремого активу, або якщо це неможливо, ОГГК активу Принцип ОГГК слід застосовувати, коли актив не генерує потоки грошових коштів, які є незалежними від інших активів Найменша ідентифікована група активів, що генерує потоки грошових коштів від безперервного використання, які є незалежними від інших активів або груп активів *

Слайд 14

Трансфертне ціноутворення Підрозділ A Підрозділ B USD 50 USD 70 Відкритий ринок *

Слайд 15

Гудвіл та корпоративні активи Включають зокрема гудвіл будівлі головного офісу дослідний центр Не генерують незалежних потоків грошових коштів Слід використовувати перевірку “знизу вверх” або “зверху вниз” *

Слайд 16

Гудвіл та корпоративні активи Підрозділ A Підрозділ B Неможливо розподілити Підлягає розподіленню Гудвіл *

Слайд 17

Перевірка знизу вверх Слід визначити чи балансова вартість гудвілу може бути розподілена на обґрунтованій та послідовній основі на ОГГК Слід порівняти суму очікуваного відшкодування ОГГК до балансової вартості (включаючи розподілений гудвіл) та визнати втрати від зменшення вартості активу, якщо вони мають місце *

Слайд 18

Перевірка зверху вниз Застосовується лише, коли неможливо розподілити вартість гудвілу на ОГГК Слід визначити найменші групи ОГГК, на яких може бути розподілений гудвіл Слід визначити забезпечення зменшення вартості більшої ОГГК *

Слайд 19

Порівняння яблук з яблуками – невірне Балансова вартість Вартість використання Чиста ціна продажу зобов'язання *

Слайд 20

Порівняння яблук з яблуками – вірне Балансова вартість Вартість використання Чиста ціна продажу зобов'язання зобов'язання зобов'язання *

Слайд 21

Розподіл збитку від зменшення корисності Спершу на гудвіл, розподілений на ОГГК Потім на інші активи на пропорційній основі Але не слід робити вартість окремого активу нижчою від найвищого з: суми очікуваного відшкодування нуль натомість розподілити на пропорційній основі на інші активи одиниці *

Слайд 22

Сторнування збитку від зменшення корисності Підприємству слід оцінювати активи щороку незалежно від наявності будь-яких ознак того, що збитку вже не існує або він зменшився Слід сторнувати, якщо змінилися попередні оцінки – не лише з причини збільшення теперішньої вартості потоків грошових коштів Збільшена балансова вартість не повинна перевищувати балансову вартість активу, яка б мала місце за невизнання зменшення вартості активу *

Слайд 23

Сторнування збитку від зменшення корисності Слід розподіляти сторнування ОГГК: по-перше пропорційно до активів, за виключенням гудвілу по-друге до гудвіла, розподіленого до ОГГК тобто у зворотному порядку, який був застосований до розподілення збитку Але збиток від зменшення корисності гудвіла не сторнується, якщо: збиток не спричинений конкретною зовнішньою подією: виняткового характеру, повторення якої не очікується не відбулися подальші зовнішні події, які б змінили вплив цієї події на протилежний *

Слайд 24

Визнання зменшення корисності активів Переоцінений актив тим же шляхом, що й переоцінка В іншому разі – у звіті про прибутки та збитки *

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка