X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Як пов’язані між собою дохід, витрати та прибуток підприємця

Завантажити презентацію

Як пов’язані між собою дохід, витрати та прибуток підприємця

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Як пов’язані між собою дохід, витрати та прибуток підприємця

Слайд 2

Дохід є спонукальним мотивом і джерелом діяльності підприємства. Підприємство  приводить у рух усі виробничі фактори - капітал, працю, природні ресурси - для створення продукту, його наступної реалізації та утворення доходу.

Слайд 3

У процесі підприємництва формуються два види доходу: Q (Quanting) – обсяг проданої продукції, Р  (Price) – ціна одиниці продукції. Валовий дохід або загальний виторг Прибуток підприємця TR (Total Revenue) = PQ Pr = PQ - TC= =TR - TC Pr – прибуток підприємця TC – загальні витрати на в-во та реалізацію продукції

Слайд 4

Види доходу: Валовий Чистий Прибуток після оподаткування NPr = Pr – T NPr – чистий прибуток, T – податок на прибуток  грошова виручка від реалізації продукту зменшена на суму постійних витрат підприємства

Слайд 5

Поняття "дохід" ширше поняття "прибуток". Прибуток підприємства є складовою частиною доходу підприємства. Прибуток - це частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. 

Слайд 6

Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного вдосконалення його матеріальної бази і продукції всіх форм інвестування. Він є джерелом оплати податків і з урахуванням значення прибутку вся діяльність підприємства спрямована на його зростання. 

Слайд 7

Витрати виробництва – це витрати людської праці, це грошовий вираз використання виробничих ресурсів для виробництва та реалізації життєвих благ. 

Слайд 8

Витрати TC = FC + VC Постійні Змінні Загальні

Слайд 9

Постійні (витрати підприємства, що не залежать від обсягу випуску продукції): • зарплата адміністрацій • оренда • плата за кредит • витрати енергії на невиробничі цілі. 

Слайд 10

Змінні ( залежать від обсягу випуску продукції): • зарплата найманим робітникам • вартість сировини • оплата транспортного обладнання. 

Слайд 11

Продукція Витрати Постійні витрати Змінні витрати Загальні витрати

Слайд 12

Закон максимізації прибутку Орієнтуючись при виборі рішення на мінімально можливий рівень витрат, фірма, як правило, розглядає цю задачу не як самоціль, а як засіб розв'язання загальнішої задачі — максимізації прибутку. Ця мета є головною для будь-якої фірми, навіть якщо вона не формулюється у вигляді провідного мотиву її діяльності. 

Слайд 13

Максимального прибутку підприємство досягає за певних оптимальних обсягів виробництва, а саме тоді. Коли додержується тотожність: MC = MR Граничні витрати Граничний виторг Витрати, пов'язані зі створенням однієї додаткової одиниці продукції Дохід, пов’язаний із продажем додаткової одиниці продукції

Слайд 14

Можна сформулювати загальне правило максимізації прибутку: фірма буде збільшувати випуск доти, доки додаткові витрати на виробництво додаткової одиниці продукції не зрівняються з граничним доходом від її продажу. 

Слайд 15

Дані свідчать, що максимум загального прибутку припадає на випуск четвертої та п'ятої одиниць продукту. Випуск вище і нижче цього рівня однаково призводить до втрати прибутку. 

Слайд 16

Крім абсолютного показника прибутку (поданого у грошовому вимірі) для оцінки діяльності підприємств використовують і відносний показник прибутковості, або рентабельності. Це співвідношення прибутку і витрат:

Слайд 17

Прибутковість(рентабельність) показує, який прибуток одержано на одиницю витрат.

Слайд 18

Підприємець може впливати на прибуток і на прибутковість (рентабельність), не тільки знаходячи оптимальні обсяги випуску, але й використовуючи інші можливості: ефективне використання всіх виробничих ресурсів; вища технічна озброєність праці; реалізація технічних та організаційних нововведень; більш досконале знання ринку.

Слайд 19

Домашнє завдання: Обчисліть валовий прибуток фірми,якщо постійні витрати становлять 16 тис. грн., змінні – 4 тис. грн. за кожну одиницю товару. Ціна одиниці товару -100 грн., обсяг продажу – 800 одиниць

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка