X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Валовий дохід.

Завантажити презентацію

Валовий дохід.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Валовий дохід. Витрати та прибуток підприємця. АНТОНЕВИЧ КАЗИМИР РАЙМОНДОВИЧ Вчитель географії і економіки Смілянська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 13

Слайд 2

План уроку: 1. Валовий дохід підприємця 2. Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. 3. Прибутковість і дохідність: їх сутність і різниця між ними. 4. Види прибутку. Джерело формування загальної величини прибутку (доходу) підприємства. 5. Ринкова схема використання прибутку (доходу) підприємства. 6. Рентабельність підприємства.

Слайд 3

Валовий дохід (загальний виторг) TR=P x Q Q- обсяг проданої продукції P- ціна одиниці продукції

Слайд 4

Валовий прибуток Валовий прибуток підприємця (чистий продукт) - це виручка від реалізації продукції, за виключенням матеріальних затрат. Він становить грошову форму чистої продукції підприємства. Pr = TR – TC Pr – валовий прибуток TR – валовий дохід TC – загальні витрати на виробництво і реалізацію продукції

Слайд 5

Дохід – це загальна сума коштів, яка поступає підприємству за певний період і за вирахуванням податків може бути використана на інвестування і споживання. Загальна величина доходу підприємства включає : доход від реалізації продукції, робіт, послуг; реалізації матеріальних цінностей і майна; позареалізаційних операцій (пайова участь у спільних підприємствах, здача майна в оренду, цінних паперів, товарного кредиту, надходжень від економічних санкцій).

Слайд 6

Прибуток – це та частина виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. Прибуток : є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, направалений на науково-технічне удосконалення підприємства, його матеріальної бази; є джерелом усіх форм інвестування; служить джерелом сплати податків. Вся діяльність підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання величини прибутку або принаймні стабілізувати її на певному рівні.

Слайд 7

Витрати підприємця Постійні (FC) Змінні (VC) Загальні (TC) TC =FC + VC

Слайд 8

Постійні витрати: Орендна плата; Зарбітна плата управлін- ського апарату; Амортизаційні витрати; Страхові витрати.

Слайд 9

Змінні витрати: Відрядна оплата праці робітників; Витрати на пидбання сировини та комплектуючих; Плата за енергоносії.

Слайд 10

Види прибутку: Загальний (балансовий прибуток)– це весь прибуток від усіх видів діяльності, до його оподаткування і розподілу. Чистий прибуток - прибуток після оподаткування (прибуток, що реально поступає в розпорядження підприємства).

Слайд 11

Формула чистого прибутку NPr = Pr –T NPr – чистий прибуток Pr - валовий прибуток T - податок на прибуток

Слайд 12

Джерела формування прибутку підприємств: продаж (реалізація) продукції; продаж іншого майна; позареалізаційні операції.

Слайд 13

Формула загального прибутку підприємства Пб = Пр + Ппр + Пін Пр - прибуток від реалізації продукції; Ппр – прибуток від позареалізаційних операцій; Пін – прибуток від іншої реалізації.

Слайд 14

Згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку” оподаткований прибуток обчислюється по формулі: T = TR – ( TC +АC) TR – валовий дохід; TC – валові витрати; АC – сума амортизаційних відрахувань.

Слайд 15

Типова схема використання прибутку Із загального прибутку сплачується податок (30%) згідно чинного законодавства. Прибуток, що залишається після оподаткування – чистий прибуток та використовується згідно зі статутом підприємства і ділиться на 2 частини: 1) прибуток, що спрямовується за межі підприємства у вигляді виплат власникам підприємства, персоналу, як заохочувальний засіб, на соціальну підтримку, благодійність; 2) прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства і є фінансовим джерелом його розвитку і спрямовується на розвиток виробництва та інвестиційну діяльність та резервний фонд на компенсацію непередбачених відхилень.

Слайд 16

Закон максимізації прибутку підприємства: Максимального прибутку підприємство досягає за умов, коли граничні витрати дорівнюють граничному виторгу MC =MR Граничні витрати (MC) - витрати пов’язані зі створенням однієї додаткової одиниці продукції Граничний виторг (MR)– дохід, пов’язаний з продажем додаткової одиниці продукції.

Слайд 17

Прибутковість (рентабельність) підприємства Прибутковість підприємства показує, який прибуток одержано на одиницю витрат і розраховується за формулою: Pr’ = Pr : TC x 100% Pr - валовий прибуток; TC – загальні витрати на виробництво та реалізацію продукту

Слайд 18

Практичне завдання по темі: Визначити валовий дохід підприємства “Промінь”, якщо обсяг подукції за рік складає 24000 шт за ціною одиниці продукції 2008.00 грн. Визначити загальні витрати цього підприємства, якщо постійні витрати за рік складають 18000.00тис.грн, а змінні 26000.00 тис грн. Визначити валовий прибуток даного підприємства за рік. Визначити чистий прибуток підприємства “Промінь” за рік, якщо рівень оподаткування доходів складає 30%. Визначити рентабельність підприємства “Промінь” Як підприємство може використати свій чистий дохід?

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка