X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Привабливість інвестиційного клімату для потенційних учасників в Україні

Завантажити презентацію

Привабливість інвестиційного клімату для потенційних учасників в Україні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* Привабливість інвестиційного клімату в Україні Міністерство економіки України Директор департаменту інвестиційної та інноваційної політики Панченко Володимир Григорович

Слайд 2

* Основні поточні показники економічного і соціального розвитку України Прямі іноземні інвестиції в економіку України Двостороннє інвестиційне співробітництво Заходи Уряду щодо покращення інвестиційного клімату План презентації

Слайд 3

* Основні поточні показники економічного і соціального розвитку України Міністерство економіки України

Слайд 4

* Основні макроекономічні показники Джерело: Держкомстат, розрахунки Мінекономіки ВВП збільшилось на ↑ 4,2 відсотка Обсяги промислового виробництва збільшились на ↑ 11,2 відсотка Фінансові результати підприємств від звичайної діяльності до оподаткування становили ↑ 63,3 млрд. грн. Реальна заробітна плата збільшилась на ↑ 10,2 відсотка Скоротились обсяги споживчого кредитування на ↓ 13,1 відсотка Міністерство економіки України

Слайд 5

Iндекс реального ВВП ВВП, у фактичних цінах (млрд.грн.) (зміна індексу до попереднього року,%) * - за попередньою оцінкою (у постійних цінах 2007 року) Міністерство економіки України 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 І кв. 2010 IІ кв. 2010 IIІ кв. 2010 204,2 225,8 267,3 345,1 441,5 544,2 720,7 948,1 913,3 218,1 262,4 303,7

Слайд 6

Динаміка промислового виробництва Січень 2010 р. Січень 2011 р. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у січні 2011 р. склав 78,6 млрд. грн. (зміна індексу до відповідного періоду попереднього року, %) Переробна промисловість 14,8% 14,4% Добувна промисловість 6,8% 7,0% Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 13,5% 2,9% Міністерство економіки України

Слайд 7

Ринок праці (на кінець періоду) Міністерство економіки України

Слайд 8

Заробітна плата та стан її виплати Середня номінальна заробітна плата штатного працівника Заборгованість із виплати заробітної плати Економічно активні підприємства 706,2 млн.грн Підприємства-банкрути 539,3 млн.грн Економічно неактивні підприємства 98,9 млн.грн Міністерство економіки України

Слайд 9

КРЕДИТИ, надані нефінансовим корпораціям За січень 2011 р. зменшились на 0,4 млрд. грн., або на 0,1%; Процентні ставки у січні 2011р. (середньозважені в річному обчисленні): у національній валюті - 12,9% в іноземній валюті - 10,6% (на кінець періоду) (на кінець періоду) На кінець січня 2011 р. вимоги банків за кредитами, наданими в економіку України склали 731,2 млрд. грн. ( ↓ на 0,2% з початку року) КРЕДИТИ, надані домашнім господарствам За січень 2011 р. зменшились на 0,9 млрд. грн., або на 0,4%; Процентні ставки у січні 2011р. (середньозважені в річному обчисленні): у національній валюті - 20,6% в іноземній валюті - 9,5% Кредити, надані банками в економіку України Міністерство економіки України

Слайд 10

* ● Прямі іноземні інвестиції в економіку України Міністерство економіки України

Слайд 11

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ % (млн.дол.США) Міністерство економіки України

Слайд 12

* Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій за урахуванням вилученого капіталу за період млн. дол. США

Слайд 13

* Розподіл прямих іноземних інвестицій за основними видами економічної діяльності, у % до загального обсягу інвестування

Слайд 14

КРАЇНИ - НАЙБІЛЬШІ ІНВЕСТОРИ (у % до загального обсягу інвестування)

Слайд 15

* ● Двостороннє інвестиційне співробітництво Міністерство економіки України

Слайд 16

* Міністерство економіки України Динаміка надходження прямих інвестицій з Австрії в економіку України за 2003 –2010 рр. (млн. дол. США)   01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 Обсяг прямих інвестицій 252,43 361,1 1439,45 1633,8 2067,4 2443,8 2605,2 2658,2 Динаміка 38,16 108,67 1078,35 194,4 433,6 376,4 161,4 53 У % до загального обсягу 0,7 4 8,5 7,6 7 6,9 6,5 5,9

Слайд 17

* Міністерство економіки України Прямі інвестицій з Австрії в економіку України за сферами економічної діяльності

Слайд 18

* Міністерство економіки України Динаміка надходження прямих інвестицій з України в економіку Австрії за 2003 –2010 рр. (тис. дол. США)   01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 Обсяг прямих інвестицій 773,87 973,67 2964,53 4583,56 1943 2167,1 2726,6 5072,7 4679,9 Динаміка 115,07 199,8 1990,86 1619,03 -2640,6 224,1 559,5 2346,1 -392,8 У % до загального обсягу 0.5 0,6 1,7 2,1 0,8 - - 0,1 0,1

Слайд 19

* Міністерство економіки України МЕТА СТВОРЕННЯ: взаємний обмін інформацією про інвестиційний клімат в Україні та Австрії; розробка пропозицій з удосконалення національного законодавства України у інвестиційній сфері, вивчення методологічних засад державного регулювання інвестиційної діяльності; удосконалення взаємодії держави та приватного бізнесу з питань розвитку інвестиційно-інноваційної моделі економіки; стимулювання залучення інвестицій в економіку України та Австрії. Українсько-австрійська робоча група з питань інноваційного та інвестиційного співробітництва

Слайд 20

* Міністерство економіки України СФЕРИ ІНТЕРЕСІВ: законодавчі та рамкові умови інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні та Австрії; державні та недержавні інструменти підтримки інвестиційної діяльності в обох країнах; інфраструктура підтримки інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні та Австрії; форми взаємодії держави та приватного бізнесу у сфері інвестицій та інновацій; сучасні моделі залучення інвестицій, регіональний та галузевий аспект інвестиційно-інноваційної діяльності. Українсько-австрійська робоча група з питань інноваційного та інвестиційного співробітництва

Слайд 21

* Міністерство економіки України ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ: Організаційні форми діяльності робочої групи; Узгодження перспективного плану роботи; Обговорення сучасного стану та перспектив українсько-австрійського співробітництва у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності. Огляд сучасного законодавчого регулювання інвестиційної діяльності в Україні та Австрії. Залучення консультативної та фінансової допомоги Уряду Австрії для сприяння реалізації інноваційних та інвестиційних проектів в Україні. Аналіз стану та підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань українських та австрійських інвесторів. Українсько-австрійська робоча група з питань інноваційного та інвестиційного співробітництва

Слайд 22

* ● Заходи Уряду щодо покращення інвестиційного клімату Міністерство економіки України

Слайд 23

* Дії Уряду, спрямовані на покращення інвестиційного клімату прийнято основоположні закони, які в основному відповідають європейським принципам регулювання підприємницької діяльності створено Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України з метою супроводження інвестиційних проектів в режимі “єдиного вікна”; прийнято Закон України “Про державно приватне партнерство”, що визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державно-приватного партнерства в Україні; створено Раду вітчизняних та іноземних інвесторів; Верховною Радою України прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо прав концесіонерів) в частині посилення державних гарантій прав концесіонерів; Податковим кодексом України запроваджено ряд стимулюючих преференцій для інвесторів здійснюється виконання заходів Програми економічних реформ “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” прийнято Закон України ““Про регулювання містобудівної діяльності (щодо скорочення дозвільних процедур у будівництві)” Міністерство економіки України

Слайд 24

* Пріоритети інвестиційно-інноваційної діяльності України Міністерство економіки України 1. Енергоефективність, енергозбереження та диверсифікація джерел енергетичних ресурсів: модернізація енергетичної інфраструктури; розробка і виробництво новітніх енергетичних установок, в тому числі тих, що використовують енергію вітру, сонця та інших альтернативних джерел енергії;видобуток нафти, газу та вугілля; модернізація газотранспортної системи. 2. Агропромисловий комплекс: створення нових, модернізація та технічне переобладнання діючих потужностей з виробництва, перероблення та зберігання сільськогосподарської продукції;оновлення парку сільськогосподарської техніки за рахунок продукції вітчизняного виробництва; будівництво комплексів для відгодівлі великої рогатої худоби. 3. Розвиток інфраструктури та житлового будівництва: будівництво і реконструкція доріг загальнодержавного значення в межах міжнародних транспортних коридорів;будівництво і реконструкція міжнародних аеропортів та вокзалів, інших об’єктів інфраструктури, визначених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Євро - 2012; будівництво і реконструкція морських портів; реконструкція систем тепло- , водопостачання та водовідведення житлове будівництво. 4. Машинобудування: атомне машинобудування; авіабудування та ракетно-космічна галузь; суднобудування; виробництво сільськогосподарської техніки, обладнання та комплектуючих виробів для виробництва, перероблення та зберігання сільськогосподарської продукції; виробництво вантажно-підіймальної та дорожньої техніки; виробництво нафтогазопромислового обладнання та бурового інструменту; виробництво гірничошахтного та гірничорудного обладнання.

Слайд 25

* ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Міністерство економіки України

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка