X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Предмет та завдання спецсемінару за Кейнсом

Завантажити презентацію

Предмет та завдання спецсемінару за Кейнсом

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Предмет та завдання спецсемінару за Дж. М. Кейнсом МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНАВЕРСИТЕТ Кафедра загальної економічної теорії Одеса 2014

Слайд 2

«Справжній економіст, знавець своєї справи повинен бути наділений різноманітними обдаруваннями – певною мірою він повинен бути математиком, істориком, державним діячем, філософом… Він повинен уміти розмірковувати про часткове в поняттях загального і повертати політ своєї думки однаковою мірою до абстрактного та конкретного. Він повинен вивчати сучасність у світлі минулого – заради майбутнього. Жодна риса людської натури чи створених людиною інституцій не повинна залишатися поза межами його впливу» Джон Мейнард Кейнс

Слайд 3

Зміст: Предмет та завдання спецсемінару. Метод, методологія та особливості їх використання в економічній теорії. Основні етапи розвитку економічної науки та місце в ній кейнсіанства, як одного з магістральних напрямків сучасного етапу розвитку економічної думки. Значення дисципліни для підготовки економістів-теоретиків.

Слайд 4

Предмет та завдання спецсемінару. 1.

Слайд 5

Мета дисципліни:

Слайд 6

Завдання дисципліни:

Слайд 7

Предмет дисципліни: Економічна теорія кейнсіанців в процесі її виникнення Розвиток та зміни системи поглядів авторів ВИРІШЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ПРОБЛЕМ

Слайд 8

Метод, методологія та особливості їх використання в економічній теорії. 2.

Слайд 9

Ключові асппекти

Слайд 10

Метод – це… «усвідомлення форми внутрішнього руху її змісту» Г. В. Ф. Гегель - це засіб розкриття через рух зовнішньої форми схованого за нею змісту, який надає внутрішній формі відповідну їй сутність.

Слайд 11

Методологія – це…

Слайд 12

Методологія

Слайд 13

Методологія науки – це… вчення про принципи побудови, форми та способи «наукового пізнання»

Слайд 14

Позитивна Нормативна дослідження через опис практичне використання досягнень; пояснення вибору способів побудови теорій

Слайд 15

В рамках філософії економічний аспект об’єкт ґрунтовного аналізу пануванням релігійно-філософського світогляду вузькість розмірів ринку як основи економіки

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Розвиток економічної науки Р. Кантильон Аналітичний метод дослідження

Слайд 19

70-ті рр. ХІХ ст. Проблема практики Завдання: відділити закони природи від законів суспільства уточнити загальні аспекти побудови економічної теорії.

Слайд 20

70-ті рр. ХІХ ст. Маржиналісти першої хвилі відкинули дві основні теорії цінності в праці та корисності взяли за основу цінності рідкість Теорія граничної корисності

Слайд 21

Методологія економічного дослідження Метод аналізу Аналітичний підхід Рух від цілого до послідуючого виокремлення і з’ясування сутності окремих частин Р. Кантільон, А. Сміт, Т. Р. Мальтус, А. Маршалл

Слайд 22

«Велика дипресія» 30-ті рр. ХХ ст. Дж. М. Кейнс макроекономічний підхід аналітичний метод

Слайд 23

математичний апарат методи маржинального аналізу граничних величин функціональний аналіз

Слайд 24

«Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей»

Слайд 25

Досягнення

Слайд 26

Основні етапи розвитку економічної науки та місце в ній кейнсіанства. 3.

Слайд 27

Розвиток економічної думки за Марксом Находження економічної думки в філософії 1

Слайд 28

Розвиток економічної думки за Марксом Розвиток поверхневих (вульгарних) поглядів 2 - виокремлення економічної думки в окрему царину знань.

Слайд 29

Розвиток економічної думки за Марксом 3 Осмислення емпіричного матеріалізму Теорії багатства

Слайд 30

Розвиток економічної думки за Марксом 4 Пояснення законів функціонування суспільства Д. Рікардо Дж. Міль Класики Вульгарні

Слайд 31

Розвиток економічної думки за Марксом 5 Тісний зв’язку результатів науки і практики А. Маршалл ЕКОНОМІКС

Слайд 32

Порівняння підходів Наявності соціальної економічної теорії

Слайд 33

Періодизація за Барром 1. Донаукова фаза 1750 р. виникнення У. Петті Буагільбер Кантильон

Слайд 34

Періодизація за Барром 2. Народження економічної науки 1750 р. 1870 р. А. Сміт Д. Рікардо Ж. Б. Сей Дж. С. Мілль К. Маркс

Слайд 35

Періодизація за Барром 3. Відкриття та розробка основних теоретичних принципів 1930 р. 1870 р.

Слайд 36

Періодизація за Барром 4. Сучасні дослідження 1930 р. сьогодення Дж. М. Кейнс Дж. В. Робінсон Е. Чемберлін

Слайд 37

Маржинальна революція

Слайд 38

Кейнсіанство

Слайд 39

Кейнсіанство

Слайд 40

Значення дисципліни для підготовки економістів-теоретиків. 4.

Слайд 41

Вивчення даного курсу дає можливість: поглибити теоретичні й практичні знання; користуватися економічними поняттями, категоріями; бачити зв'язки між економічними явищами; розуміти закономірності розвитку економічних явищ; розуміти появу тієї чи іншої економічної політики; уміти використовувати набуті теоретичні знання; вирішення практичних завдань.

Слайд 42

Дуже важливим є те, що після оволодіння даним спецкурсом студенти зможуть удосконалити практичні навички при користуванні джерелами та історіографічними напрацюваннями різних форматів, а також, прогнозуванні та моделюванні перспектив економічного розвитку в світі, та безпосередньо в України.

Слайд 43

Дякую за увагу! Підготувала: Ст. 23 групи ФЕУВ Гога В. О.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка