X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Предмет та завдання курсу підприємницького права, джерела підприємницького права, суб’єкти підприємництва, організація підприємницької діяльності в Україні

Завантажити презентацію

Предмет та завдання курсу підприємницького права, джерела підприємницького права, суб’єкти підприємництва, організація підприємницької діяльності в Україні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема 1. Предмет та завдання курсу підприємницького права, джерела підприємницького права, суб’єкти підприємництва, організація підприємницької діяльності 02.03.2006 Окунєв О. Й.

Слайд 2

Поняття та предмет підприємницького права Підприємницьке право - це система загальнообов’язкових норм (правил), що регулюють відносини у сфері зайняття підприємницькою діяльністю, встановлюються і охороняються державою Предметом підприємницького права є діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність, яка здійснюється для досягнення економічних та соціальних результатів та з метою одержання прибутку1 ____________________________________________________________ 1 Ст. 3 Господарського кодексу України

Слайд 3

Структура підприємницького права Суб’єкти підприємництва Організація підприємницької діяльності Право власності у підприємницькій діяльності Правове регулювання трудових правовідносин Договірне право (загальні положення та окремі види господарських договорів) Припинення підприємницької діяльності

Слайд 4

Джерела правового регулювання Конституційні Міжнародно-правові Закони, кодекси, документи, що мають силу закону Підзаконні акти Локальні нормативні акти суб’єктів підприємництва

Слайд 5

Конституція України Має найвищу юридичну силу Встановлює загальні принципи здійснення підприємницької діяльності Є актом прямої дії Суди мають оцінювати зміст закону чи іншого нормативного акту з точки зору його відповідності Конституції

Слайд 6

Конституція України Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (ст. 42) Обмеження підприємницької діяльності деяких категорій осіб (депутатів, посадових осіб органів державної влади тощо) (ст. 42) Право на оскарження безпосередньо до суду дій будь-яких посадових осіб (ст. 55, ст. 124)

Слайд 7

Міжнародні джерела (міжнародні договори, згода на обов'язковість яких дана ВРУ) Після ратифікації ВР стають частиною національного законодавства (ст. 9 Конституції України) Якщо міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору (ч. 1 ст. 17 Закону України “Про міжнародні договори України” від 22.12.1993) Можуть бути винятки: укладати міжнародний договір, норми якого суперечать Конституції України, можна тільки після внесення змін до Конституції (ч. 2 ст. 9 Конституції України) деякі суспільні відносини регулюються лише нормами національного законодавства (см., наприклад, п. 11.4. Закону України “Про ПДВ” від 03.04.1997)

Слайд 8

Закони та кодекси Закон - державний нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найбільш важливі суспільні відносини шляхом визначення юридичного статусу і встановлення загальнообов’язкових правил поведінки суб’єктів цих відносин та юридичної відповідальності за їх порушення Кодекс (від лат. codex - книга) - єдиний законодавчий акт, який систематизує певну галузь права. Затверджується законом України Саме законами визначаються основні засади та гарантії підприємництва (п. 8 ч. 1 ст. 92 Конституції України)

Слайд 9

Ієрархія правових актів України Конституція України Міжнародні договори, ратифіковані ВР Закони та кодекси, декрети Кабінету міністрів Укази Президента Нормативні акти Кабінету Міністрів Нормативні акти центральних та місцевих органів державної виконавчої влади Локальні нормативні акти суб’єктів підприємництва

Слайд 10

Основні принципи правозастосування Верховенство закону (підзаконний акт не може суперечити закону) - ч. 4 ст. 4 Цивільного кодексу України Спеціальний нормативний акт має пріоритет над загальним - ст. 9 Цивільного кодексу України Закони та підзаконні акти не мають зворотної сили у часі, крім випадків, коли цивільна відповідальність пом’якшується або скасовується - ст. 5 Цивільного кодексу України Акт, ухвалений пізніше, має пріоритет

Слайд 11

Основні нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність в Україні Цивільний кодекс від 16.01.2003 Господарський кодекс від 16.01.2003 Сімейний кодекс від 10.01.2002 Земельний кодекс від 18.12.1990 Митний кодекс від 12.12.1991 Кодекс торговельного мореплавства від 23.05.1995 Кодекс законів України про працю від 10.12.1971 Закони України: “Про господарські товариства” від 19.09.1991 “Про власність” від 07.02.1991 “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” від 15.05.2003 “Про холдингові компанії в Україні” від 17.01.2006 “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 “Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001 “Про банки та банківську діяльність” від 07.12.2000 “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.1992 “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23.03.1996

Слайд 12

Тема 1. Суб’єкти підприємництва Суб’єкти підприємництва - фізичні особи Питання для обговорення: Правоздатність та дієздатність фізичної особи Визначення фізичної особи, як суб’єкта підприємництва Обмеження для фізичної особи, як суб’єкта підприємництва Характерні риси підприємницької діяльності фізичної особи (майно, розрахунки, оподаткування, трудові відносини)

Слайд 13

Цивільна дієздатність фізичної особи Здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі невиконання Має особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними Обсяг може бути обмежений виключно у випадках та в порядку, встановлених законом 1 __________________________________________ 1 Ст. 30 Цивільного кодексу України

Слайд 14

Повна цивільна дієздатність фізичної особи З моменту досягнення 18 річного віку З моменту реєстрації шлюбу1 Може бути надана за згодою батьків або опікуна (піклувальника) або без такої згоди за рішенням суду2: 16-річній особі, яка працює за трудовим договором особі, яка записана батьком (матір’ю) дитини 16-річній особі, яка бажає (!) займатися підприємницькою діяльністю ___________________________ 1 Ст. 34 Цивільного кодексу України 2 Ст. 35 Цивільного кодексу України

Слайд 15

Обмежена цивільна дієздатність фізичної особи Малолітня особа (до 14 років) – часткова цивільна дієздатність1 Неповнолітня особа (від 14 до 18 років) – неповна дієздатність2 Особа, дієздатність якої обмежена судом3 Особа, визнана судом недієздатною4 _________________________________________ 1 Ст. 31 Цивільного кодексу України 2 Ст. 32 Цивільного кодексу України 3 Ст. 36 Цивільного кодексу України 4 Ст. 39 Цивільного кодексу України

Слайд 16

Здійснення підприємницької діяльності фізичною особою Як приватна особа – на основі цивільно – правових договорів Зареєструвавшись, як приватний підприємець Створивши приватне підприємство Із залученням або без залучення найманої праці Самостійно або спільно з іншими особами (Ст. 128 Господарського кодексу України) Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом (?) (Ст. ст. 128 та 167 Господарського кодексу України)

Слайд 17

Приватний підприємець (Ст. 50 Цивільного кодексу України) Фізична особа, яка є громадянином України, іноземним громадянином, особою без громадянства, що здійснює підприємницьку діяльність, за умови державної реєстрації Право на здійснення підприємницької діяльності має фізична особа з повною цивільною дієздатністю Інформація про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців є відкритою До діяльності застосовуються акти, що регулюють діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин (Ст. 51 Цивільного кодексу України)

Слайд 18

Обмеження на здійснення підприємницької діяльності для фізичних осіб - підприємців Страхова Довірча Банківська Ломбардна З випуску та обігу цінних паперів У сфері організації телебачення і радіомовлення У сфері організації зв’язку Космічна У сфері здійснення операцій з металобрухтом У сфері загальної середньої освіти Концесійна

Слайд 19

Здійснення розрахунків Право відкривати поточні рахунки Право працювати виключно за готівку Що вигідніше?

Слайд 20

Оподаткування Загальна система оподаткування Єдиний податок (Встановлено відповідно до Указу Президента “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 03.07.1998) Вимоги: Обсяг виручки від реалізації не перевищує 500 тис. гривень на рік У трудових відносинах з підприємцем упродовж року перебувало не більше 10 осіб Діяльність не пов’язана із торгівлею лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, а також пально-мастильними матеріалами, гральним бізнесом, лотереями, обміном валюти, дорогоцінними металами та камінням Ставка встановлюється місцевими радами у розмірі від 20 до 200 гривень на місяць + 50% за кожного працівника

Слайд 21

Оподаткування Фіксований податок (Встановлено відповідно до ст. 14 Декрету Кабінету Міністрів “Про прибутковий податок з громадян”) Вимоги: Валовий дохід за 12 місяців, що передують місяцю придбання патенту, не перевищує 7 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян У трудових відносинах з підприємцем упродовж року перебувало не більше 5 осіб Здійснення підприємницької діяльності з продажу товарів та надання супутніх такому продажу послуг на ринках та сплата ринкового збору Діяльність не пов’язана із торгівлею лікеро-горілчаними та тютюновими виробами , а також пально-мастильними матеріалами, гральним бізнесом, лотереями, обміном валюти, дорогоцінними металами та камінням Розміри встановлюються місцевими радами у розмірі від 20 до 100 гривень на місяць + 50% за кожного працівника

Слайд 22

Статус майна підприємця Приватний підприємець: Не передбачається відокремлення майна Відповідає всім належним йому майном Приватне підприємство: Розмежування відповідальності засновника та підприємства Відповідає лише майном, внесеним до статутного капіталу підприємства

Слайд 23

Відповідальність усім своїм майном, на яке може бути звернено стягнення (Ст. 52 Цивільного кодексу України; ч. 2 ст. 128 Господарського кодексу України) часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме йому при поділі (Ст. 52 Цивільного кодексу України) може бути визнаний банкрутом (ч. 7 ст. 128 Господарського кодексу України; ст. 49 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”)

Слайд 24

Плюси та мінуси статусу приватного підприємця + Немає потреби у формуванні статутного та резервного фондів Не потрібно складати установчі документи Спрощений порядок керівництва Спрощена система реєстрації Можливість працювати за готівку Спрощена система оподаткування - Заборона займатися певними видами діяльності Відповідальність всім належним майном Обмежені можливості залучення фінансування

Слайд 25

Тема 1. Суб’єкти підприємництва Суб’єкти підприємництва - юридичні особи Визначення юридичної особи: Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, яка наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю і може бути позивачем та відповідачем у суді1 __________________ 1(ст. 80 Цивільного кодексу України)

Слайд 26

Види юридичних осіб (у залежності від порядку їх створення) 1. Юридичні особи приватного права створюються на підставі установчих документів відповідно до статті 87 Цивільного Кодексу України порядок створення, організаційно-правові форми, правовий статус встановлюються Цивільним Кодексом України 2. Юридичні особи публічного права створюються розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади АРК або органу місцевого самоврядування порядок утворення та правовий статус встановлюються Конституцією України та законом

Слайд 27

Організаційно-правові форми юридичних осіб Цивільний Кодекс України: Товариства Установи Інші форми, встановлені законом Господарський Кодекс України: Юридичні особи, створені відповідно до ЦКУ Підприємства, створені відповідно до ГКУ Інші юридичні особи (?)

Слайд 28

Товариства 1. Підприємницькі: господарські товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) виробничі кооперативи 2. Непідприємницькі: споживчі кооперативи об'єднання громадян тощо (?)

Слайд 29

Виробничий кооператив (Ст. ст. 163 - 166 Цивільного кодексу України; ст.ст. 95 - 110 Господарського кодексу України) Виробничим кооперативом є добровільне об'єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, яка базується на їхній особистій трудовій участі та об'єднанні його членами майнових пайових внесків

Слайд 30

Виробничий кооператив – основні ознаки (Ст. ст. 163 - 166 Цивільного кодексу України; ст.ст. 95 - 110 Господарського кодексу України) Члени кооперативу несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями кооперативу у розмірі, не меншому їх пайового внеску Установчим документом є статут Кількість членів – не менше 3 Члени – громадяни, іноземці та особи без гр-ва, які досягли 16 років, визнають статут, беруть майнову та трудову участь у діяльності кооперативу Припинення членства – добровільне, примусове, у зв'язку із смертю або звільненням Відчуження паю не члену кооперативу можливе за згодою кооперативу. Члени мають переважне право на придбання паю

Слайд 31

Виробничий кооператив – основні ознаки (Ст. ст. 163 - 166 Цивільного кодексу України; ст. ст. 95 - 110 Господарського кодексу України) Майно кооперативу = пайовий + неподільний фонди Пайовий фонд = пайові внески членів (рівні або ні) Неподільний фонд = вступні внески + майно (крім землі) Управління кооперативом: загальні збори членів - голова кооперативу (правління) – спостережна рада - виконавчий директор – ревізійна комісія Кооперативні виплати – частина річного доходу, яка розподіляється між членами пропорційно трудовій участі

Слайд 32

Об'єднання підприємств (Ст. ст. 118 - 126 Господарського кодексу України) Об'єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань

Слайд 33

Об'єднання підприємств – основні ознаки (Ст. ст. 118 - 126 Господарського кодексу України) утворюються підприємствами на добровільних засадах або за рішенням органів, які відповідно до закону мають право утворювати об'єднання підприємств можуть входити підприємства, утворені за законодавством інших держав, а підприємства України можуть входити в об'єднання підприємств, утворені на території інших держав утворюються на невизначений строк або як тимчасові об'єднання є юридичними особами

Слайд 34

Об'єднання підприємств – основні ознаки (Ст. ст. 118 - 126 Господарського кодексу України) державна реєстрація здійснюється на загальних підставах можуть утворюватися як господарські об'єднання або як державні чи комунальні господарські об'єднання господарські об'єднання діють на основі установчого договору та/або статуту, який затверджується їх засновниками державне (комунальне) господарське об'єднання утворюється за рішенням КМУ, міністерств або органів місцевого самоврядування; діє на основі рішення про його утворення та статуту, який затверджується органом, що прийняв рішення про утворення об'єднання

Слайд 35

Об'єднання підприємств – основні ознаки (Ст. ст. 118 - 126 Господарського кодексу України) підприємства - учасники об'єднання підприємств зберігають статус юридичної особи підприємство - учасник господарського об'єднання має право: добровільно вийти з об'єднання; бути членом інших об'єднань; одержувати від господарського об'єднання інформацію, пов'язану з інтересами підприємства; одержувати частину прибутку від діяльності господарського об'єднання відповідно до його статуту інші права, передбачені засновницьким договором чи статутом рішення про утворення об'єднання (установчий договір) та статут погоджуються з АМК України

Слайд 36

Об'єднання підприємств – основні ознаки (Ст. ст. 118 - 126 Господарського кодексу України) органи управління: загальні збори - виконавчі органи здійснення управління поточною діяльністю може бути доручено адміністрації одного з підприємств (головного підприємства об'єднання) на умовах, передбачених установчими документами об'єднання підприємства можуть вносити майнові внески (вступні, членські, цільові тощо) об'єднання не відповідає за зобов'язаннями його учасників, а учасники не відповідають за зобов'язаннями об'єднання, якщо інше не передбачено установчим договором або статутом

Слайд 37

Організаційно - правові форми об'єднань підприємств (Ст. 120 Господарського кодексу України) Асоціація - договірне об'єднання, для постійної координації господарської діяльності підприємств, що об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність учасників. За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами

Слайд 38

Організаційно - правові форми об'єднань підприємств (Ст. 120 Господарського кодексу України) Корпорація - договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації

Слайд 39

Організаційно - правові форми об'єднань підприємств (Ст. 120 Господарського кодексу України) Консорціум - тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність

Слайд 40

Організаційно - правові форми об'єднань підприємств (Ст. 120 Господарського кодексу України) Концерн - статутне об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну

Слайд 41

Організаційно - правові форми об'єднань підприємств (Ст. 125 Господарського кодексу України) Промислово-фінансова група - об'єднання, яке створюється за рішенням КМУ на певний строк з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міжнародними договорами України. У складі групи визначається головне підприємство, яке має виключне право діяти від імені промислово-фінансової групи як учасника господарських відносин. Промислово-фінансова група не є юридичною особою і не підлягає державній реєстрації як суб'єкт господарювання

Слайд 42

Суб’єкти підприємництва Схема 1. Суб’єкти підприємницької діяльності в Україні

Слайд 43

Тема 1. Організація підприємницької діяльності Питання для обговорення: Порядок створення та державної реєстрації суб’єктів підприємництва Засновницькі документи та вимоги до їх змісту Філії та представництва суб’єктів підприємництва, порядок їх створення та функціонування Ліцензування господарської діяльності Патентування підприємницької діяльності

Слайд 44

Створення юридичної особи Шляхом об'єднання осіб та (або) майна (ст. 81 ЦКУ) За рішенням власників майна шляхом заснування нової юридичної особи (ст. 56 ГКУ) За рішенням власників майна шляхом реорганізації діючої юридичної особи (ст. 56 ГКУ) Шляхом примусового поділу (виділу) у випадках, встановлених законом (ст. 105 ЦКУ, ст. 56 ГКУ)

Слайд 45

Установчі документи юридичної особи Рішення про утворення (засновницький договір) або (у випадках, передбачених законом) Статут (положення) або (для установи) індивідуальний або спільний установчий акт

Слайд 46

Обов'язкові вимоги до змісту засновницького договору Ст. 57 ГКУ: зобов'язання утворити суб'єкт господарювання порядок спільної діяльності щодо його утворення умови передачі йому майна порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб'єкта господарювання та участі в ньому засновників порядок вибуття та входження нових засновників порядок реорганізації та ліквідації інші умови діяльності суб'єкта господарювання, які передбачені законом Ст. 88 ЦКУ: зобов'язання учасників створити товариство порядок їх спільної діяльності щодо його створення умови передання товариству майна учасників якщо додаткові вимоги щодо змісту засновницького договору не встановлені ЦК або іншим законом

Слайд 47

Обов'язкові вимоги до змісту засновницьких договорів окремих видів господарських товариств Повне товариство (ст. 120 ЦКУ; ст. 82 ГКУ): відомості, передбачені ст. 88 ЦКУ розмір та склад складеного капіталу розмір та порядок зміни часток кожного з учасників у складеному капіталі розмір, склад та строки внесення вкладів форма участі учасників у справах товариства Командитне товариство (ст. 134 ЦКУ; ст. 82 ГКУ): відомості, передбачені ст. 88 ЦКУ розмір та склад складеного капіталу розмір та порядок зміни часток кожного з повних учасників у складеному капіталі сукупний розмір вкладів вкладників, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів

Слайд 48

Обов’язкові вимоги до змісту статуту суб’єкта підприємництва (ст. 57 ГКУ) найменування і місцезнаходження мета і предмет діяльності розмір і порядок утворення статутного та інших фондів порядок розподілу прибутків і збитків органи управління і контролю та їх компетенція умови реорганізації та ліквідації інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми, передбачені законодавством Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству

Слайд 49

Обов’язкові загальні вимоги до змісту статуту господарського товариства Ст. 82 ГКУ: вид товариства предмет і цілі його діяльності склад засновників та учасників склад і компетенція органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів інші відомості, передбачені статтею 57 ГКУ Ст. 88 ЦКУ: найменування та місцезнаходження, адреса органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень порядок вступу до товариства та виходу з нього додаткові вимоги, встановлені ЦКУ або іншим законом

Слайд 50

Обов’язкові вимоги до змісту статутів окремих видів господарських товариств АТ (ст. 154 ЦКУ; ст. 82 ГКУ): відомості, передбачені ст. 88 ЦКУ розмір статутного капіталу умови про категорії акцій, що випускаються товариством, та їхню номінальну вартість і кількість права акціонерів склад і компетенцію органів управління товариством та порядок ухвалення ними рішень інші відомості, передбачені законом види акцій, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій ТзОВ та ТзДВ (ст. 143 ЦКУ; ст. 82 ГКУ): відомості, передбачені ст. 88 ЦКУ розмір статутного капіталу, з визначенням частки кожного учасника склад та компетенція органів управління і порядок прийняття ними рішень розмір і порядок формування резервного фонду порядок передання (переходу) часток у статутному фонді розмір, склад та порядок внесення вкладів учасниками

Слайд 51

Обов’язкові вимоги до змісту статуту виробничого кооперативу (ст. 164 ЦКУ) відомості, передбачені ст. 88 ЦКУ розмір пайового внеску члена кооперативу склад і порядок внесення пайових внесків членами кооперативу та про їхню відповідальність за порушення зобов'язання щодо внесення пайових внесків характер і порядок трудової участі членів у діяльності кооперативу та їхньої відповідальності за порушення зобов'язань щодо особистої трудової участі порядок розподілу прибутку і збитків розмір і умови субсидіарної відповідальності його членів за зобов'язаннями кооперативу склад і компетенція органів управління кооперативу та порядок ухвалення ними рішень

Слайд 52

Державна реєстрація юридичної особи З 1 липня 2004 року порядок державної реєстрації регулюватиметься відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” від 15.05.2003 р. № 755-IV Діяльність без реєстрації забороняється (усі доходи, одержані незареєстрованим СП, підлягають стягненню до державного бюджету) Реєстрація здійснюється у міськ(рай)виконкомі або у райдержадміністрації за місцезнаходженням СП Перелік документів, що подаються на реєстрацію, є вичерпним Строк здійснення реєстрації - 10 днів Перелік підстав для відмови у реєстрації є вичерпним (порушення встановленого законом порядку створення СП або недостовірність чи невідповідність вимогам законодавства поданих документів)

Слайд 53

Державна реєстрація юридичної особи Відомості щодо державної реєстрації СП підлягають опублікуванню у строк 10 днів Перелік підстав для перереєстрації є вичерпним (зміна форми власності, організаційно-правової форми або назви) Перереєстрація здійснюється у порядку, встановленому для реєстрації Скасування реєстрації здійснюється за заявою СП, а також за рішенням суду (у разі визнання недійсними чи такими, що суперечать законодавству установчих документів або здійснення діяльності, що суперечить закону чи установчим документам, або в інших випадках, передбачених законом) Філії та представництва реєструються шляхом внесення змін до реєстраційної картки підприємства, що їх створює

Слайд 54

Найменування юридичної особи Найменування юридичної особи має містити інформацію про її організаційно-правову форму Найменування установи має містити інформацію про характер її діяльності Підприємницьке товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, зареєстроване у порядку, встановленому законом Можливість попереднього резервування найменування на 2 (для ВАТ - на 9) місяців Найменування повних i командитних товариств мають містити прізвища (найменування) учасників, які несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном

Слайд 55

Найменування юридичної особи Забороняється: використовувати найменування іншої юридичної особи використовувати у найменуванні юридичної особи повного чи скороченого найменування органу державної влади або місцевого самоврядування, похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється КМУ

Слайд 56

Особливості найменування корпорацій у світі

Слайд 57

Особливості найменування корпорацій у світі

Слайд 58

Особливості найменування корпорацій у світі

Слайд 59

Особливості найменування корпорацій у світі

Слайд 60

Особливості найменування корпорацій у світі

Слайд 61

Місцезнаходження юридичної особи Місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу юридичної особи, уповноваженої діяти від її імені без довіреності, за певною адресою, яка вказана засновниками (учасниками) в установчих документах і за якою здійснюється зв’язок з юридичною особою (вимагати будь-які підтвердження під час державної реєстрації забороняється)

Слайд 62

Дочірні підприємства, філії та представництва

Слайд 63

Відповідальність засновника за зобов'язаннями юридичної особи Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за її зобов'язаннями, а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом1 ______________________ Наприклад, відповідно до ч. 7 ст. 126 ГКУ контролююче підприємство нестиме субсидіарну відповідальність перед кредиторами власного дочірнього підприємства у випадку банкрутства останнього з вини контролюючого підприємства

Слайд 64

Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності (ст. 4 Закону України «Про підприємництво») Діяльність, пов'язана з: виробництвом бензинів моторних сумішевих (А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-98Ек) здійснюється нафтопереробними підприємствами, перелік яких визначається КМУ виробництвом зазначених вище високооктанових кисневмісних добавок- здійснюється державними спиртовими заводами, перелік яких визначається КМУ Діяльність, пов'язана з: обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів виготовленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї видобуванням бурштину охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності проведенням криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями, а проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами

Слайд 65

Ліцензування господарської діяльності Регулюється відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775-III  Виключення – окремими законами регулюється ліцензування у сферах: банківської діяльності надання фінансових послуг зовнішньоекономічної діяльності ліцензування каналів мовлення електроенергетики та використання ядерної енергії освіти інтелектуальної власності виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами телекомунікацій

Слайд 66

Ліцензування господарської діяльності Відповідно до Закону підлягають ліцензуванню 59 видів господарської діяльності У деяких випадках ліцензується виключно підприємницька діяльність у тій чи іншій сфері Органи ліцензування – відповідні міністерства та відомства Ліцензійні умови – затверджені органом ліцензування умови провадження певного виду господарської Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку

Слайд 67

Патентування підприємницької діяльності Регулюється Законом України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.1996 № 98/96-ВР Об'єкт правового регулювання: торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними картками) діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг

Слайд 68

Патентування підприємницької діяльності Торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємництва чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися певними видами підприємницької діяльності Не підлягає патентуванню діяльність з продажу низки товарів широкого вжитку та торгова діяльність юридичних осіб, що мають пільги щодо оподаткування Вартість торгового патенту встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу та асортиментного переліку товарів у межах граничних рівнів (від 30 до 320 грн. на місяць) Термін дії торгового патенту становить 1 рік

Слайд 69

Патентування підприємницької діяльності Торговий патент має бути відкритим та доступним для огляду Торговий патент є чинним на території органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта підприємництва чи його структурного (відокремленого) підрозділу Передача торгового патенту іншому суб'єкту не дозволяється Податок на прибуток суб'єкта підприємницької діяльності чи структурного (відокремленого) підрозділу, який підлягає сплаті до бюджету, зменшується на вартість придбаних торгових патентів

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка