X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Поняття, класифікація та структура персоналу. Кадрова політика підприємства на сучасному етапі

Завантажити презентацію

Поняття, класифікація та структура персоналу. Кадрова політика підприємства на сучасному етапі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема уроку: “Поняття, класифікація та структура персоналу. Кадрова політика підприємства на сучасному етапі”.

Слайд 2

Мета уроку: Формування знання про ринок праці Надання знань про якісні та кількісні характеристики персоналу підприємства Ознайомлення з сучасною кадровою політикою підприємства Формування навиків аналізу забезпеченності і використання персоналу Виховання активної життєвої позиції Підвищення загальноосвітнього та культурного ріня

Слайд 3

Питання уроку: Значення праці в житті людини Поняття, пов’язані з “людиною – носієм праці” Зайнятість та безробіття на сучасному етапі Нормативно-правові документи в сфері правових відносин Ринок праці Центр зайнятості, його діяльність Людський капітал Поради при працевлаштуванні Персонал, його класифікація та структура Показники використання персоналу Кадрова політика

Слайд 4

Людина з її робочою силою є головною продуктивною силою суспільства. «Кожен має право на працю, заробляти собі на життя, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується» Конституція України ст. 43 Зайнятість – це трудова діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, що суперечить законодавству і, як правило, приносить заробіток (трудовий дохід). Теоретичний матеріал уроку Праця – продуктивна цілеспрямована діяльність людини задля створення корисних продуктів з метою задоволення своїх людських потреб. Праця Предмети праці Засоби праці Люди

Слайд 5

робоча сила працездатне населення трудові ресурси людський капітал трудовий потенціал Людина – носій праці

Слайд 6

Тести Поняття Зміст поняття Робоча сила Працездатне населення Трудові ресурси Людський капітал Трудовий потенціал Ринок праці Зайнятість Безробіття Економічне активне, працездатне населення. Наявні та перспективні можливості (держави, регіону, підприємства). Працездатні чоловіки від 18 до 60 років, жінки від 18 до 55 років. Сукупність фізичних і духовних здібностей людини до праці. Накопичений людиною запас здоров’я, знань, навичок, здібностей. Явище, коли частина працездатного населення не може знайти роботу. Трудова діяльність громадян, що приносить дохід. Система відносин з приводу куплі-продажу трудових послуг.

Слайд 7

Увага! Правильні відповіді. Робоча сила – сукупність фізичних і духовних здібностей людини до праці. Працездатне населення - чоловіки від 18 до 60 років, - жінки від 18 до 55 років. Трудові ресурси – економічно-активне, працездатне населення. Людський капітал – це сформований, або розвинений у результаті інвестицій і накопичений людиною (певний запас здоров’я, знань, навичок, здібностей). Трудовий потенціал – наявні та перспективні можливості (держави, регіону, підприємства). Якісна інформація Кількість економічно активного населення в Україні на 1 січня 2011 р. становить – 26893,2 млн. осіб.

Слайд 8

Особистий й головний чинник виробництва – люди. Все населення України, 100% Поділ за методикою МОП Економічно активне населення (всі, хто працює або активно шукає роботу) Економічно неактивне населенняя Населення молодше 15 і старше 70 років Зайняті Безробітні Поділ за традиційною методикою Трудові ресурси (працездатне населення в працездатному віці + працюючі підлітки + працюючі інваліди + працюючі пенсіонери – непрацюючі пільгові пенсіонери) Населення, що не належить до трудових ресурсів (діти та непрацюючі пенсіонери, в тому числі пільгові, підлітки, інваліди)

Слайд 9

Безробіття – соціально-економічне явище, коли частина працездатного населення може знайти роботу, поповнюючи резервну армію праці. Причини Наслідки Шляхи подолання

Слайд 10

Корисна інформація по закону Оукена якщо фактичний рівень безробіття перевищує природний рівень на 1%, тоді зниження ВВП складає 2,5 %. за даними МОП в Україні безробіття досягає приблизно 10%. за 2010 рік рівень безробіття в Україні знизився на 1,2%: зниження рівня безробіття спостерігалось в 14 районах. Найбільший рівень безробіття в Житомирській, Полтавській та Чернігівській областях. А найнижчий – Київській, Севастопільській та Одеській областях.

Слайд 11

Перелік нормативно-правових документів. Назва нормативно-правового документа Сутність документа Кодекс законів про працю Від 20.03.91 871-ХІІ Кодекс визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці. Закон України «Про зайнятість населення» Від 01.03.91 804- ХІІ Цей закон визначає правові економічні та організаційні основи зайнятості населення і його захисту від безробіття, а також соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю. Закон України «Про колективні договори і угоди» Від 01.07.93 3356-ХІІ У цьому законі зазначені правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» Від 18.02.92 2134-ХІІ Закон визначає правові і організаційні засади по вирішенню колективних трудових суперечок. Закон України «Про оплату праці» Від 20.04-95 144/95-вр Цей закон визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах. Закон України «Про охорону праці» Від 15.12.93 3694-ХІІ Закон містить основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їхнього життя і здоров’я в процесі трудової діяльності. Інструкція зі статистики заробітної плати. Затв. Мін. статистики України Від 11.12.95 323 Згідно цієї інструкції знати розмір і структуру заробітної плати. Колективний договір В цьому договорі описують питання щодо змін в організації виробництва і праці. Посадові інструкції Інструкції регламентують діяльність посадових осіб і містять дані про їхні завдання та обов’язки, права, відповідальність, вимоги до знань, умінь, майстерності, кваліфікаційні вимоги.

Слайд 12

Ринок робочої сили – це система економічних відносин між його суб’єктами з приводу куплі-продажу трудових послуг. Біржа праці – це установа, що здійснює посередництво між працівником і підприємцем при укладанні угоди куплі-продажу робочої сили. Функції біржі праці в Україні покладено на державну службу зайнятості, до складу якої входять Державний центр зайнятості Міністерства праці України. Вид ринку Товар, який купується або продається Хто виходить з попитом Хто виходить з пропозицією Ціна Ринок праці (ринок робочої сили) Пропонуються послуги у вигляді праці Виробники Власники праці (робочої сили) Заробітна плата.

Слайд 13

Корисна інформація за 2010 рік Діаграма з інформацією, де в Україні найвигідніше працювати

Слайд 14

Очікування ринку праці в Україні на 2011 рік Попит на професії: спеціалісти за продажем; маркетологи; спеціалісти банківської сфери; спеціалісти комп’ютерних технологій; адміністративний персонал; бухгалтера; будівельники; спеціалісти сфери послуг.

Слайд 15

Корисна інформація Всього в Європі працює 214 млн. осіб «заробітчан». Тільки з Європи вони вивозять 414 млрд. дол. Українські мігранти складають 7 млн. осіб. Щорічно українські мігранти привозять до країни від 5 до 8 млрд. дол., що складає 25% ВВП. 80% українців працюють нелегально. Середня заробітна плата українських заробітчан 800 дол.

Слайд 16

Працевлаштування Інтернет-портал - www.dcz.gov.ua Мобільний сервіс 730 Державна служба зайнятості 0-800-50-50-60

Слайд 17

Тема: “Поняття, класифікація та структура персоналу. Кадрова політика підприємства на сучасному етапі” Сутність термінів, характеризують всю сукупність працівників підприємства: Персонал (трудові ресурси) підприємства – це сукупність постійних працівників, які мають необхідну професійну підготовку і досвід практичної роботи(діяльності). Кадри – найчастіше це певна сукупність працівників даного підприємства, які мають достатньо високий рівень кваліфікації і значний стаж роботи. Трудовий потенціал – потенціал(можливість діяльності) усієї сукупності працівників з урахуванням не тільки кількісних, а й якісних характеристик, тобто рівня освіти, ділових якостей тощо. Професія – вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідного комплексу спеціальних знань і практичних навичок. Спеціальність – більш чи менш вузький різновид трудової діяльності в межах професії. Спеціалізація – це вузько диференційована область трудових функцій. Посада – це конкретний трудовий пост на підприємстві. Кваліфікація – сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності.

Слайд 18

Цікава інформація В міжнародному стандарті класифікації професій існує 9333 професій. Тарифно-кваліфікаційний довідник України – 7000 професій. А у США - 21741 професія.

Слайд 19

Класифікація всього персоналу, спеціалістів і робітників підприємства Ознака Категорія персоналу Участь у виробничій діяльності Характер виконуваних функцій Кваліфікаційний рівень Ступінь участі у виробництві Рівень кваліфікації Увесь персонал Персонал, зайнятий в основній діяльності (виробничий персонал) Персонал, зайнятий в неосновній діяльності(невиробничий персонал) Керівники Спеціалісти Службовці Робітники Спеціалісти Спеціалісти найвищої кваліфікації Спеціалісти вищої кваліфікації Спеціалісти середньої кваліфікації Спеціалісти-практики Робітники Основні робітники Допоміжні робітники Робітники високої кваліфікації Кваліфіковані робітники Робітники низької кваліфікації Некваліфіковані робітники.

Слайд 20

Показники, що характеризують стан персоналу на підприємстві. Стан персоналу на підприємстві може бути визначений за допомогою таких показників: коефіцієнт вибуття персоналу – визначається співвідношенням кількості працівників, звільнених з різних причин протягом даного періоду та середньооблікової чисельності працівників за цей же період; коефіцієнт найму персоналу – розраховують як співвідношення кількості працівників, прийнятих на роботу за даний період та середньооблікової чисельності працівників за той же період; коефіцієнт стабільності персоналу – використовують при оцінці рівня організації управління виробництвом у цілому на підприємстві та в окремих підрозділах; коефіцієнт плинності персоналу - розраховують діленням чисельності працівників підприємства, цеху, дільниці, вибулих або звільнених за даний період на середньооблікової чисельності працівників за цей же період.

Слайд 21

Основні елементи кадрової політики підприємства. Кадрова політика має на меті забезпечити тепер і в майбутньому кожне робоче місце, посаду персоналом відповідної кваліфікації, тому її реалізація передбачає: - набір персоналу (відбір, орієнтація, наймання, адаптація); - підготовку персоналу (учнівство, загальна підготовка, підвищення кваліфікації, просування по службі); - оцінку персоналу (контроль відповідності потребам, висування, кар’єра, службові переміщення); - мотивацію додержання дисципліни (регламентація, санкції); - контроль правил гігієни та безпеки (медицина, безпека); - забезпечення зв’язків керівництва і трудового колективу; - реалізацію соціальних функцій (житло, харчування, спорт). Найважливішими вузловими моментами є: процедури оцінки і самооцінки персоналу, укладання колективного договору між керівництвом і колективом, індивідуальних угод (контрактів).

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка