X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Перспективи і ризики для України-2013

Завантажити презентацію

Перспективи і ризики для України-2013

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

В.Юрчишин Перспективи і ризики для України-2013 Перспективи і ризики для України-2013 Экономические итоги 2012 года. Перспективы, прогнозы и риски на 2013 год В.Юрчишин Центр Разумкова

Слайд 2

1 В.Юрчишин Перспективи і ризики для України-2013 “Стабільності досягнуто” 2012р.? Падіння показників в головних секторах (січень-жовтень): - промисловості – на 1,5% (січ.-верес. – 1,2%), - аграрного сектору – 5,1% (4,6%). - вантажообороту – 6,9% (7,0%) (у т.ч. обсяг транзитних перевезень – 15%), - будівництва – 12,1% (9,1%) … … які є визначальними у формуванні експортної структури: в металургії – 4,7%, машинобудуванні – 5,1% (виробництві машин та устаткування – 10,5%, електричного та оптичного устаткування – 10,1%).

Слайд 3

2 В.Юрчишин Перспективи і ризики для України-2013 “Стабільності досягнуто” 2012р.? - Рівень інвестицій (частка валового нагромадження основного капіталу у ВВП) у 2012р. впав до кризового рівня – приблизно 18% ВВП; - погіршується структура фінансування капітальних інвестицій: І-ІІІ кв. 2012р. практично дві третини (61,2%) склали власні кошти підприємств, кредити банків – 15,7%, кошти держбюджету – 5,4% (за результатами 2011р. за рахунок власних коштів 58,6%, кредитів банків – 16,3%, держбюджету – 7,1%); - інвестори займають вичікувальну позицію – обсяг інвестицій у 2013р. не перевищить 20% ВВП.

Слайд 4

3 В.Юрчишин Перспективи і ризики для України-2013 “Стабільності досягнуто” 2012р.? Наміри влади підвищити мита, ніби-то для захисту внутрішніх ринків, у дійсності призведуть до погіршення інвестиційної привабливості України, подорожчання імпортних товарів на ринках України, ускладнення доступу до зовнішніх ринків (внаслідок «дзеркальних» протекціоністських обмежень для українського експорту). В умовах слабких структурних змін, які б сприяли підвищенню конкурентоспроможності української економіки, дефіцит рахунку поточних операцій у 2013р. складе $8,5 млрд., а приплив ПІІ не перевищить $5 млрд.

Слайд 5

4 В.Юрчишин Перспективи і ризики для України-2013 “Стабільності досягнуто” 2012р.? НБУ: … відбудеться збільшення пропозиції валюти на внутрішніх ринках України, що дозволить і надалі утримувати фактично фіксований курс (гривні до долара). Однак, … не лише не призведуть до збільшення пропозиції іноземної валюти, але посилять тінізацію і спричинять як скорочення надходжень валютних ресурсів так і подальшу дестабілізацію валютних ринків. Підтримка фіксованого курсу означає, що влада (всупереч власним деклараціям про національного виробника) фактично використовує взаємовиключні інструменти та реалізує суперечливу політику, намагаючись утримати курс та одночасно обмежити імпорт.

Слайд 6

5 В.Юрчишин Макроекономіка і макроекономічна політика Трикутник «неможливості» Незалежна монетарна політика Вільні потоки капіталів Фіксований валютний курс

Слайд 7

6 В.Юрчишин Перспективи і ризики для України-2013 “Стабільності досягнуто” 2012р.? Роздержавлення. Надходження від приватизації не перевищать 6,5 млрд. грн. (у Бюджеті-2012 заплановано 10 млрд. грн.). “Правильна” приватизація: формування ефективного приватного власника, наповнення бюджету, вирішення соціальних проблем (зайнятості) … Особливість сучасного етапу в Україні: відмова від прозорості і повернення некомерційних конкурсів, “адресність” планованих “продажів” на індивідуальних засадах за визначеними (низькими) цінами. «Цільове» роздержавлення досягатиметься через концесію і надалі приватизацію привабливих підприємств (хто стане власником?), раніше внесених до забороненого списку до приватизації (першочергово – концесія всіх морських торговельних портів).

Слайд 8

7 В.Юрчишин Перспективи і ризики для України-2013 … «неприйнятність» відкритості, прозорості та конкуренції… (повтор через 15 років) - незацікавленість у впровадженні заходів з реструктуризації економіки та/ або підвищення енерго- та ресурсозбереження і продуктивності (насамперед, в обробній промисловості, сфері послуг тощо). Найчастіше це відбувається в умовах, коли, по-перше, помилково очікується довгостроковий доступ до відносно дешевих ресурсів (сировини, енергоносіїв, робочої сили), по-друге – вимагається впровадження соціально непопулярних заходів забезпечення економічної ефективності.

Слайд 9

8 В.Юрчишин Перспективи і ризики для України-2013 … «неприйнятність» відкритості, прозорості та конкуренції… нерозуміння чинників і складових сучасної світогосподарської системи, відсутність як досвіду ринкового будівництва, так і сильних соціальних груп, зацікавлених у стрімких і незворотних перетвореннях. Характерним є утворення “замкненого кола” – відсутність реформаторськи налаштованих груп управлінців і бізнесу унеможливлює впровадження глибоких економічних реформ, а відсутність реформування чи його хибне та непослідовне впровадження погіршує можливості створення впливових реформаторських груп і їх сприйняття суспільством. Хто далі працюватиме з МВФ?

Слайд 10

9 В.Юрчишин Перспективи і ризики для України-2013 … «неприйнятність» відкритості, прозорості та конкуренції… Чому не працює ЗВТ СНД ? преференційні умови для країн-партнерів у рамках окремого економічного союзу та водночас збереження протекціоністських бар’єрів для інших, можуть “консервувати” національну систему виробництва, а тому – знизити конкурентоспроможність, уповільнити структурні зміни, стримати входження нових капіталів і менеджменту, що, зрештою, може призвести до погіршення структури зовнішньої торгівлі та економіки загалом.

Слайд 11

10 В.Юрчишин Макроекономіка і макроекономічна політика … «неприйнятність» відкритості, прозорості та конкуренції… Хоча в більшості випадків країни, створюючи РТС, декларують зорієнтованість на спільні економічні пріоритети і принципи невтручання в політичні проблеми країн-партнерів, проте, якщо товари, послуги, капітали, трудові ресурси починають вільно пересуватися в рамках регіону, то внутрішні (макроекономічні, соціальні) проблеми однієї країни будуть з необхідністю відбиватися на її партнерах… і політика однієї (країни-”лідера”) безпосередньо впливати на інші (країни-сателіти).

Слайд 12

11 В.Юрчишин Макроекономіка і макроекономічна політика … «неприйнятність» відкритості, прозорості та конкуренції… При цьому, безпосереднє вироблення спільної політики дедалі більше концентрується у країні-лідері (в умовах відсутності “рівнозначимих” лідерів). Надалі, по-перше, посилення політизації призводить до того, що рішення щодо економічної політики не будуть позначені раціональністю чи ефективністю, по-друге – у випадку слабких громадянських інститутів країни-лідера, політизація призводить до ігнорування потреб країн-сателітів, по-третє – концентрація вирішення всіх питань у центрі (країні-лідері) матиме наслідком послаблення зв’язків між країнами-сателітами.

Слайд 13

12 В.Юрчишин Перспективи і ризики для України-2013 Макроекономічний (оптимістичний) прогноз 2011 2012(п) 2013(п) ВВП, % реального зростання 5,2 0,5 1,5 Інфляція (груд.-груд.) 4,6 1,5 8,0-10,0 Курс: грн./$1 (оф.) (кін. року) 7,99 7,99 8,5-8,7 Сальдо рахунку поточних операцій, $ млрд. - 9,0 - 10,0 - 8,5 Зовнішній борг, % ВВП 76,7 78,0 80-82 Міжнародні валові резерви, $ млрд. (кін. року) 31,9 24,5 21-23

Слайд 14

13 В.Юрчишин Макроекономіка і макроекономічна політика Економічне зростання і баланс поточних операцій та ПІІ

Слайд 15

14 В.Юрчишин Макроекономіка і макроекономічна політика Фактична та потенційна динаміка світового виробництва

Слайд 16

15 В.Юрчишин Макроекономіка і макроекономічна політика Індекс реального ВВП США (квартальна динаміка, кінець 2007 = 100) Джерело: Credit Suisse, 2011.

Слайд 17

16 В.Юрчишин Макроекономіка і макроекономічна політика Активи США за кордоном і активи іноземців у США

Слайд 18

17 В.Юрчишин Макроекономіка і макроекономічна політика Державний борг і внутрішнє кредитування Джерело: Credit Suisse, Dec. 2012.

Слайд 19

18 В.Юрчишин Макроекономіка і макроекономічна політика Зовнішній борг і курс національної валюти Джерело: Credit Suisse, Dec. 2012.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка