X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
“НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ПУНКТ «SSH» в УКРАЇНІ: основні цілі, завдання та перспективні напрямки діяльності ”

Завантажити презентацію

“НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ПУНКТ «SSH» в УКРАЇНІ: основні цілі, завдання та перспективні напрямки діяльності ”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

“НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТАКТНИЙ ПУНКТ «SSH» в УКРАЇНІ: основні цілі, завдання та перспективні напрямки діяльності ” Joint Support Office (JSO) for Enhancing Ukraine’s Integration into the EU Research Area (ERA) EuropeAID/127891/C/SER/UA Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, НКП РП7 “Соціально-економічні та гуманітарні науки” ОЛЬГА КОТ к.е.н., с.н.с. ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України, НКП РП7 ЄС “Соціально-економічні та гуманітарні науки” та "Наука в суспільстві”,

Слайд 2

Слайд 3

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України – базова установа НКП РП7 ЄС “SSH” ЦДПІН НАН України є академічною науковою установою на правах науково-дослідного інституту з 1991 року і діє у складі Відділення інформатики НАН України. Його науковці займаються фундаментальними, теоретико-методичними та прикладними дослідженнями й розробками в галузі наукознавства та історії природознавства і техніки. Основні напрямки науково-дослідної, прогнозно-аналітичної та навчально-методичної діяльності: Соціологічний моніторинг інноваційних можливостей інститутів НАН України. Теоретико-методичні засади формування науково-технічного потенціалу України, що відповідає умовам знаннєвого суспільства. Дослідження проблем комерціалізації результатів науково-технічної діяльності в умовах переходу до економіки, заснованої на знаннях. Розробка організаційно-методичного забезпечення формування та реалізації науково-технологічних та інноваційних пріоритетів.  Узагальнення історичного досвіду, довгострокових тенденцій, закономірностей, методологічних і соціальних проблем розвитку науки України в контексті розвитку світової науки. Удосконалення соціальних, економічних, організаційних і інформаційних механізмів формування та ефективного використання  науково-технологічного та інноваційного потенціалів України, їх взаємодії з науковими потенціалами зарубіжних країн, інтеграції вітчизняної науки в світову та європейську наукову систему. Розроблення науково-технологічних та інноваційних прогнозів. Аналіз досвіду, стану та перспектив розвитку НАН України, а також її ролі в суспільстві на етапі трансформації.     На Центр покладено завдання координації теоретико-методичних та прикладних досліджень і розробок у галузі наукознавства та історії науки й техніки, які виконуються в установах НАН України.

Слайд 4

Основні завдання НКП “SSH”: 1. Сприяння участі у проектах РП 7. 2. Інформування громадськості щодо програм Європейської Комісії, в тому числі щодо поточних та наступних конкурсів, умов участі, а також можливостей та умов подачі пропозицій. 3. Підвищення обізнаності громадськості з цілями Європейської спільноти щодо активізації участі у Рамкових Програмах малих та середніх підприємств (МСП), а також жінок та молоді. 4. Організація та проведення спільно зі службами Єврокомісії заходів з промоції тематичного напряму “Соціально-економічні та гуманітарні науки”.

Слайд 5

Основні завдання НКП “SSH” (закінчення): 5. Надання допомоги та консультацій щодо пошуку партнерів, вибору варіантів фінансування, організації належного управління, правових та фінансових аспектів тощо у поточних проектах, що реалізуються за участю українських учасників. 6. Організація навчальних семінарів для цільових груп (наукових установ, навчальних закладів, МСП, професійних та промислових організацій, жінок зі сфери науки тощо) стосовно актуальних питань РП 7. 7. Підтримка постійного зв’язку з іншими НКП в Україні та НКП відповідного тематичного напряму інших країн. 8. Моніторинг участі українських учасників в РП 7 та інших європейських програмах; підготовка та надання органам державної влади аналітичних довідок та пропозицій з питань участі в європейських науково-технічних програмах і програмах у галузі досліджень й інновацій

Слайд 6

Напрямки розвитку потенціалу SSH НКП з метою підвищення рівня участі українських ораганізацій у PП7: 1. Тренінговий семінар «Можливості України брати участь у Програмі Марі Кюрі» організованому ДАНІІ, НІП України, Виконавчою Агенцією з досліджень при ЄК: 19-20 травня, 2011, Київ 2. Tренінг для тренерів, організований проектом ЄС JSO-ERA та представлений консалтинговою компанією TETALAP, Угорська фундація з науки та технологій: 24-25 травня та 29-30 серпня 2011,

Слайд 7

Інформування 1. Тематичні ІнфоДні, семінари та інші заходи: Семінар «PП7: можливості для розвитку наукової кар’єри та підвищення мобільності науковців», організований за ініціативи Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАНУ (NMP NCP), ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАНУ (SSH NCP) у співпраці з НІП України, 14 квітня, 2011, Київ

Слайд 8

Інформаційний день та партнерська зустріч “Роль 7-ї Рамкової програми у підвищенні міжнародної мобільності дослідників у сфері «Соціально-економічні та гуманітарні науки”, проведений в рамках Міжнародного Симпозіуму «Переміщення центрів науково-технологічної активності на європейському просторі та міжнародна мобільність вчених і фахівців: сучасні тенденції» 21 жовтня, 2011 р. у Києві. Були представлені нові конкурси та робочі програми 2012р. по темі SSH та програмі PEOPLE більш, ніж 100 учасникам з 11 країн світу.

Слайд 9

Семінар «7-а Рамкова Програма ЄС з досліджень і технологічного розвитку – можливості для участі», організований Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова , Національні контактні пункти РП7 в Україні «Наука в суспільстві» та «Дослідницькі інфраструктури», 12 грудня, 2011 р. у Миколаїві

Слайд 10

Семінар «Інструменти підтримки інновацій у науково-технологічних програмах ЄС», організований Ужгородським національним університетом та НДО "Агенція європейських інновацій“ за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”, 26-27 квітня, 2012 р. у м. Ужгороді

Слайд 11

Семінар «ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ І ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ», організований Донецьким національним університетом та НДО "Агенція європейських інновацій“ за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”, 29 травня, 2012р. у м. Донецьку

Слайд 12

Консультування 2. Індивідуальні консультації: Щочетверга в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАНУ надаються консультації SSH NCP усім заківаленим в участі у PП7 за напрямками “Соціально-економічні та гуманітарні науки” і “Наука в суспільстві”. Часи прийому: з 14:00 до 18:00 за адресою: Київ, бульвар Шевченка, 60, кімн. 911, 9-й поверх. 3. Розповсбдження інформації через: SSH NCP web-page http://stepsfp7.ho.ua/ Інформаційні листи та бюлетні Цільові публікації (брошури, статті та ін.)

Слайд 13

Брошура про тематику SSH у РП7

Слайд 14

Перспективи: Координація діяльності з системою NCP в Україні, ДАНІІ та НІП України Формування та підтримка комунікації з мережею NCPs за тематикою SSH (NET4SOCIETY) Оновлення бази даних українських організацій Підготовка інформаційних бюлетенів та цільових заїходів

Слайд 15

Успішні проекти у галузі SSH за участю українських організацій http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html Assessment of patient payment policies and projection of their efficiency, equity and quality effects. The case of Central and Eastern Europe (ASSPRO CEE 2007), Start Date: 2008-03-01, Duration: 60 months, Project Cost: 1.78 million euro, Contract Type: Small or medium-scale focused research project, Project Funding: 1.45 million euro, SHKOLA OHORONY ZDOROVIA, National University of “Kyiv-Mohyla Academy” – Києво-Могилянська академія - http://ukma.kiev.ua/ Interplay of European, national and regional identities: nations between states along the new eastern borders of the European Union (ENRI-EAST), Start Date: 2008-04-01, Duration: 42 months, Project Cost: 1.72 million euro, Contract Type: Small or medium-scale focused research project, End Date: 2011-09-30, Project Funding: 1.5 million euro, East-Ukrainian Foundation for Social Research - Cоціологічний факультет Харківський національний університет ім. Каразіна - http://www.sociology.kharkov.ua/index.html The EU and sub-regional multilateralism in Europe's sea basins: neighbourhood, enlargement and multilateral cooperation (EU4SEAS), Start Date: 2009-01-01, Duration: 36 months, Project Cost: 1.51 million euro, Contract Type: Small or medium-scale focused research project, End Date: 2011-12-31, Project Funding: 1.17 million euro, International Centre for Policy Studies - Міжнародних центр перспективних досліджень http://www.icps.kiev.ua

Слайд 16

Успішні проекти у галузі SSH за участю українських організацій (продовження) http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html 4. Fostering regional innovation and development through anchors and networks: a cross regional comparison in an evolving international context (FRIDA), Start Date: 2009-01-01, Duration: 27 months, Project Cost: 1.58 million euro, Contract Type: Small or medium-scale focused research project, End Date: 2011-03-31, Project Funding: 1.27 million euro, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" – КПІ - http://www.ntu-kpi.kiev.ua/en/about, 5. Governance of shrinkage within a European context (SHRINK SMART), Start Date: 2009-05-01, Duration: 36 months, Project Cost: 1.99 million euro, Contract Type: Small or medium-scale focused research project, End Date: 2012-04-30, Project Funding: 1.5 million euro, Industrial Economics Institute, National Academy of Sciences of Ukraine (Donetsk) 6. Imagining Europe from the outside. On the role of democracy and human rights perceptions in constructing migration aspirations and decision towards Europe (EUMAGINE), Start Date: 2010-02-01, Duration: 36 months, Project Cost: 2.42 million euro, Contract Type: Small or medium-scale focused research project, End Date: 2013-01-31, Project Funding: 1.85 million euro, Центр соціологічних досліджень (Тернопіль) - http://www.csr.co.ua/index.html 7. Bordering, Political Landscapes and Social Arenas: Potentials and Challenges of Evolving Border Concepts in a post-Cold War World (EUBORDERSCAPES), From 2012-06-01 to 2016-05-31, Total cost: EUR 8 989 945, EU contribution: EUR 6 982 429, Large-scale integrating project, V. N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY, http://www.uef.fi/uef/home

Слайд 17

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Ольга Кот Olga.Kot.JSO@gmail.com

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка