X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Китай-проблема високорозвиненості країни"

Завантажити презентацію

"Китай-проблема високорозвиненості країни"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Китай-проблема високорозвиненості країни Шевченко Вікторії 10 клас LOGO

Слайд 2

Розвинені країни — країни з найбільшим розвитком економіки. На даному етапі розвитку сучасного суспільства, Китай займає велике місце в розвитку світової економіки. Насамперед це тому, що саме з цієї країни експортується основна кількість товарів.

Слайд 3

Існує триєдина концепція стійкого розвитку,в якій найголовніші 3 компоненти: Соціум; Довкілля; Економіка. Завдяки цьому можна створити умови розвитку країни.

Слайд 4

Економічна складова: Економічний підхід до концепції стійкого розвитку заснований на теорії максимального потоку сукупного доходу Хікса-Ліндаля, який може бути зроблений за умови, принаймні, збереження сукупного капіталу, за допомогою якого і здійснюється цей дохід. Ця концепція передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів і використання екологічних — природо-, енерго- і матеріало-зберігаючих технологій, включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію, переробку і знищення відходів. Однак при вирішенні питань про те, який капітал повинен зберігатися (наприклад, фізичний або природний, чи людський капітал) і якою мірою різні види капіталу є взаємозамінними, а також при вартісній оцінці цих активів, особливо екологічних ресурсів, виникають проблеми правильної інтерпретації і розрахунку. З'явилися два види стійкості — слабка, коли мова йде про не зменшуваний в часі природний та виробничий капітал, і сильна — коли повинен не зменшуватися природний капітал (причому частина прибутку від продажу невідновних ресурсів повинна спрямовуватися на збільшення цінності відновлюваного природного капіталу).

Слайд 5

Соціальна складова: Соціальна складова стійкості розвитку орієнтована на людину і спрямована на збереження стабільності соціальних і культурних систем, в тому числі, на скорочення числа руйнівних конфліктів між людьми. Важливим аспектом цього підходу є справедливий розподіл благ. Бажано також збереження культурного капіталу і різноманіття в глобальних масштабах, а також повніше використання практики стійкого розвитку, наявної в не домінуючих культурах. Для досягнення стійкості розвитку, сучасному суспільству доведеться створити ефективнішу систему ухвалення рішень, що враховує історичний досвід і заохочує плюралізм. Важливо досягнення не тільки внутрішньо, а й міжпоколінної справедливості. У рамках концепції людського розвитку людина є не об'єктом, а суб'єктом розвитку. Спираючись на розширення варіантів вибору людини як головну цінність, концепція сталого розвитку передбачає, що людина повинна брати участь у процесах, які формують сферу його життєдіяльності, сприяти прийняттю і реалізації рішень, контролювати їх виконання.

Слайд 6

Екологічна складова: З екологічної точки зору, сталий розвиток має забезпечувати цілісність біологічних і фізичних природних систем. Особливе значення має життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна стабільність всієї біосфери. Більш того, поняття «природних» систем і ареалів проживання можна розуміти широко, включаючи в них створене людиною середовище, таке як, наприклад, міста. Основна увага приділяється збереженню здібностей до самовідновлення і динамічної адаптації таких систем до змін, а не збереження їх у деякому «ідеальному» статичному стані. Деградація природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища і втрата біологічного розмаїття скорочують здатність екологічних систем до самовідновлення.

Слайд 7

Причини високорозвиненості Китаю: Зайнятість населення. Численність населення та високі налоги в казну держави; Розвиненість сільського господарства та торгівлі; Високий прибуток на душу населення; Велика частка експорту товарів;

Слайд 8

Diagram

Слайд 9

Diagram Отже,завдяки всім цім чинникам, Китай досягнув статусу високорозвиненої країни.Адже,він еволюціонував від стародавньої цивілізацїї до найвисокорозвиненішої республіки.

Слайд 10

Слайд 11

Отже,завдяки розумному управлінню ресурсами, Китай став однією із найвисокорозвиненіших країн світу.

Слайд 12

Дякую за увагу! LOGO

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка