X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Фінанси

Завантажити презентацію

Фінанси

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Стратегічне управління розвитком персоналу на промисловому підприємстві (на прикладі підприємства "Ейпекс")» Студентка 5 курсу Спеціальності “Міжнародні економічні відносини” «Стратегічне управління розвитком персоналу на промисловому підприємстві (на прикладі підприємства "Ейпекс")»

Слайд 2

Структурна схема дипломного дослідження Мета Розвиток теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення стратегічного управління професійним розвитком персоналу організації. Завдання –визначення сутністі та принципів побудови стратегії підприємства; –дослідження професійного розвитку персоналу організації як об’єкта управлінського впливу; –аналіз складу персоналу та проведення діагностики його професійного рівня в досліджуваній організації; –оцінка системи планування та організації управління професійним розвитком персоналу в досліджуваній організації; –вивчення діючого функціонального механізму розвитку професійної кар’єри працівників досліджуваної організації; –напрацювання пропозицій щодо удосконалення організаційного забезпечення управління професійним розвитком персоналу в досліджуваній організації; –розробка рекомендацій щодо удосконалення методів управління професійною кар’єрою працівників в досліджуваній організації. Об’єкт процес стратегічного управління персоналом фірми«Ейпекс». Предмет механізм стратегічного управління професійним розвитком персоналу на фірмі«Ейпекс».

Слайд 3

Рис. 1.1. Класифікація стратегій підприємства залежно від рівнів управління Перший (вищий) рівень Корпоративна стратегія (визначає загальний напрямок діяльності підприємства, який представлений стратегією зростання, стабілізації або скорочення) Керівники вищої ланки управління корпорації Другий рівень Конкурентна стратегія (визначає довгостроковий план досягнення конкурентної переваги в обраного напрямку кожної стратегічної одиниці бізнесу) Керівництво та заступники керівників підприємства Третій рівень Функціональні стратегії (конкретизують, доводять корпоративну і конкурентну стратегії до функціональних служб та підрозділів підприємства Керівники функціональних відділів та служб підприємства Четвертий (нижчий) рівень Операційні стратегії (визначає вузькоспеціалізовані стратегічні плани та способи дій для кожного структурного підрозділу підприємства) Менеджери нижчої ланки управління, територіальні керівники

Слайд 4

Рис. 1.2. Взаємозв'язок елементів системи розвитку персоналу Фактори зовнішнього середовища Аналіз ринку освітніх послуг Аналіз ринку праці Результати Підвищення професійно-кваліфікаційного рівня кожного окремого працівника Розвиток персоналу підприємства Елементи розвитку кадрового потенціалу Штатний розклад Ротація Заміщення посад Елементи розвитку особистісного потенціалу Перепідготовка персоналу Підвищення кваліфікації Професійна кар'єра Інформаційні елементи Аналіз попиту та пропозиції на освіту всередині підприємства Персоніфікована система даних про розвиток кадрів Результати атестації й оцінки роботи персоналу СИСТЕМА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

Слайд 5

Таблиця 2.1. Основні техніко-економічні показники діяльності фірми «Ейпекс» за 2014-2016 рр. Показники Роки 2014 2015 2016 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис, грн. 2619 55699 75511 Середньооблікова кількість працівників, чол. 65 68 70 Середньооблікова кількість робітників, чол. 40 42 43 Продуктивність праці одного працівника, тис.грн. 40,3 819,1 778,8 Продуктивність праціодного робітника, тис.грн. 65,5 1326,2 1756,1 Фонд оплати праці працівників, тис.грн. 1498,9 2080,4 3749,5 Фонд оплати праці робітників, тис.грн. 1000,8 1424,1 2488,1 Середньорічна зарплата одного працівника, тис.грн. 25 33,9 57,8 Середньорічна зарплата одного працівника одного робітника, тис.грн. 23,1 30,6 53,6 Чистий прибуток (збиток)фірми -2817,9 10778 -5861,9

Слайд 6

Рис. 2.1 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) фірми «Ейпекс» за 2014–2016 рр. Рис. 2.2 Середньооблікова кількість працівників і робітників фірми «Ейпекс» за 2014–2016 рр.

Слайд 7

Рис. 2.3 Продуктивність праці одного працівника і одного робітника фірми «Ейпекс» за 2014–2016 рр. Рис. 2.4 Фонд оплати праці працівників і робітників фірми «Ейпекс» за 2014–2016 рр.

Слайд 8

Рис. 2.5 Середньорічна зарплата одного працівника і одного робітника фірми «Ейпекс» за 2014–2016 рр. Таблиця 2.2 Склад і структура працюючих фірми «Ейпекс» за 2014-2016 рр., чол. Показники 2014 р. 2015 р. Відхилення до 2014 р. 2016 р. Відхилення до 2015 р. Чол. % Чол. % +,- % Чол. % +,- % Середньооблікова чисельність працюючих працівників облікового складу: - робітники - керівники - спеціалісти - службовці 65 40 10 13 2 100 61,5 15,4 20,0 3,1 68 42 10 14 2 100 61,8 14,7 20,6 2,9 +3 +2 0 +1 0 +4,6 +5,0 0 +7,7 0 70 43 10 15 2 100 61,4 14,8 21,4 2,9 +2 +1 0 +1 0 +2,9 +2,4 0 +7,1 0

Слайд 9

Рис. 2.7 Аналіз працівників фірми «Ейпекс» за віком у 2014-2016 рр. Рис. 2.8 Аналіз працівників фірми «Ейпекс» за статтю у 2014-2016 рр.

Слайд 10

Таблиця 2.3 Інтенсивність руху персоналу фірми «Ейпекс» № п/п Показники Од. вим. 2014 р. 2015 р. Відхилення до 2014 р. 2016 р. Відхилення до 2015 р. +,- % +,- % 1. Середньооблікова чисельність персоналу Осіб 65 68 +3 +4,6 70 +2 +2,9 2. Кількість прийнятих на роботу Осіб 12 15 +3 +25,0 13 –2 –13,3 3. Кількість звільнених з роботи Осіб 9 13 +4 +44,4 7 –6 –46,2 4. Кількість звільнених за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни Осіб 9 13 +4 +44,4 7 –6 –46,2 5. Інтенсивність обороту із прийняття % 18,5 22,1 +3,6 18,6 –3,5 6. Інтенсивність обороту зі звільнення % 13,8 19,1 +5,3 10,0 –9,1 7. Рівень плинності кадрів % 13,8 19,1 +5,3 10,0 –9,1 8. Коефіцієнт стабільності % 67,7 58,8 –8,9 71,4 +12,6

Слайд 11

Рис. 3.Удосконалений підхід до управління розвитком персоналу фірмі «Ейпекс» Формування цілей та задач управління розвитком персоналу підприємства Оцінка рівня розвитку персоналу підприємства Внутрішня сфера Зовнішня сфера Оцінка тенденцій розвитку персоналу у розвинутих країнах світу Діагностика тенденцій розвитку підприємства та оцінка тенденцій розвитку персоналу у відповідності із загальною стратегією підприємства Оцінка тенденцій розвитку персоналу з боку держави Визначення варіанту розподілу витрат на розвиток персоналу підприємства Вибір та реалізація типу моделі управління розвитком персоналу підприємства Тип моделі «Конкурентні переваги» Тип моделі «Підтримка суспільства» Тип моделі «Підтримка працівника»

Слайд 12

Рисунок 3.2 Удосконалений підхід до розвитку управлінського персоналу фірмі «Ейпекс» Стимулювання кар’єри працівників Керівництво фірми «Ейпекс» Розробка стандартних моделей кар’єрного росту Механізми оцінки професійних та особистих якостей працівника Просування працівника за кар’єрними сходами (за умови відповідності всім критеріям) Розвиток Переміщення працівника в організаційному просторі Виявлення найкращих Саморозвиток та самовдосконалення, відповідність поставленим критеріям Презентація результатів своєї діяльності, отриманих знань та нових досягнень Подальший рух по кар’єрних сходах Дії працівника змотивовані керівництвом Управлінський персонал фірми «Ейпекс»

Слайд 13

Рисунок 3.5 Взаємозв’язок елементів системи розвитку персоналу фірмі «Ейпекс» СИСТЕМА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕМЕНТИ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ - Штатний розпис - Ротація - Заміщення посад - Професійна кар’єра ЕЛЕМЕНТИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ - Перепідготовка персоналу - Підвищення кваліфікації ІНФОРМАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ - Аналіз ринку освіти - Аналіз попиту та пропозиції на освіту всередині підприємства - Персоніфікована система даних про розвиток кадрів - Результати атестації й оцінки роботи персоналу

Слайд 14

Рисунок 3.6 Алгоритм управління професійним розвитком працівників фірми «Ейпекс»

Слайд 15

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка