X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Економічне обгрунтування комплексу заходів з підвищення продуктивності праці (на прикладі ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №10»)

Завантажити презентацію

Економічне обгрунтування комплексу заходів з підвищення продуктивності праці (на прикладі ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №10»)

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Міністерство освіти та науки України Національний університет харчових технологій факультет економіки і менеджменту кафедра прикладної економіки Дипломна робота на тему: «Економічне обгрунтування комплексу заходів з підвищення продуктивності праці (на прикладі ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №10»)»

Слайд 2

Загальна характеристика роботи Актуальність дипломної роботи полягає у важливості аналізу стану хлібопекарської галузі, виявлення проблем у її функціонуванні та визначення шляхів їх вирішення з метою забезпечення підвищення продуктивності праці працівників, що впливає в подальшому на конкурентоспроможності виробництва продукції. Предметом дослідження є продуктивність праці персоналу на підприємстві. Об’єктом дослідження є ДП ВАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №10». Мета дипломної роботи полягає в економічному обґрунтуванні комплексу заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці.

Слайд 3

ДП ПAT «Київхліб» «Хлібокомбінат №10» – це високомеханізоване потужне підприємство, на якому виготовляють різноманітну продукцію понад 100 найменувань – від хліба «Українського» до тортів, тістечок та інших кондитерських виробів. Продукцію хлібокомбінату знають і споживають не тільки в столиці та Київській області, але й далеко за її межами – Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській областях. ДП ПАТ «Київхліб» «Хлібокомбінат №10» наймолодше пiдприємство у хлiбопекарськiй галузi України. Шляхом вмiлого поєднання традицiйних рецептiв та сучасних технологiй виробляє широкий асортимент продукції високої якостi з 1995 року, які користуються великим попитом в усiх районах Києва, та успiшно реалiзується в п’яти областях України. Асортимент продукції налічує понад 60 найменувань, з них 35 кондитерські вироби.

Слайд 4

На підприємстві діє інтегрована система менеджменту якості, яка включає: -  систему управління якістю відповідно до вимог МС ISO 9001 (розповсюджується на розробку, виробництво, реалізацію хлібобулочних, здобних хлібобулочних, борошняних кондитерських виробів та напівфабрикатів швидкозаморожених); -  систему управління якістю відповідно до вимог МС ISO 9001 (розповсюджується на розробку, виробництво, реалізацію хлібобулочних, здобних хлібобулочних, борошняних кондитерських виробів та напівфабрикатів швидкозаморожених);

Слайд 5

Методи вимірювання рівня продуктивності праці

Слайд 6

Фактори впливу на рівень продуктивності праці

Слайд 7

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОТЯГОМ 2010 – 2012 РР., (ТИС. ГРН.) Фінансові результати Роки Відхилення 2011 від 2010 Відхилення 2011 від 2010 2010 2011 2012 Абсол. % Абсол. % Чистийдохід від реалізації продукції 378186,00 425957,00 457 516,80 47771,00 112,63 31 559,80 107,41 Собівартість реалізованої продукції 307046,20 336014,8 360 964,50 28968,60 109,44 58 664,70 119,40 Валовий прибуток (збиток) 71139,80 89942,20 96 552,30 18802,40 126,43 6 610,10 107,34 Інші операційні доходи 3605,40 9720,10 3 331,00 6114,70 269,59 -6 389,10 34,2 Адміністративні витрати 12611,60 15573,50 15 548,00 2961,90 123,48 -25,50 99,83 Витрати на збут 45682,20 59953,50 62 222,80 14271,30 131,24 2 269,30 103,78 Інші операційні витрати 2743,40 7193,00 10 175,20 4449,60 262,19 2 982,20 141,45

Слайд 8

ПРОДОВЖ. ТАБЛИЦІ АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОТЯГОМ 2010 – 2012 РР., (ТИС. ГРН.) Фінансові результати Роки Відхилення 2011 від 2010 Відхилення 2011 від 2010 2010 2011 2012 Абсол. % Абсол. % Прибуток від операційної діяльності 13708,00 16942,30 11 937,30 3234,30 123,59 -5 005,00 70,45 Інші фінансові доходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Інші доходи 1916,50 548,90 207,60 -1367,60 28,64 -341,3 37,82 Фінансові витрати 3797,50 11141,90 11 387,50 7344,40 293,40 245,60 102,20 Інші витрати 1111,20 854,10 75,60 -257,10 76,862 -778,5 8,85 Приб.від звичайної діяльності до оподаткуваня 10715,80 5495,20 681,80 -5220,60 51,28 -4813,4 12,40 Податок на приб. від звичайної діяльності 8156,30 1263,90 143,18 -6892,40 15,49 -1120,72 11,32 Прибуток від звичайної діяльності 2559,50 4231,30 538,62 1671,80 165,31 -3692,68 12,72 Чистий прибуток (збиток) 5596,8 4231,30 538,62 1671,80 165,31 -3692,68 12,72

Слайд 9

. ДИНАМІКИ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ПРОТЯГОМ 2010 – 2012РР, (ТИС.ГРН.) Показники Роки Відхилення 2011 від 2010 Відхилення 2012 від 2011 2010 2011 2012 Абсол. % Абсол. % Дохід(виручка) від реалізаціїї продукції 437033,30 502422,50  541712,20 65389,20 115,00  39289,70 107,82 Матеріальні затрати 148464,00 161870,00 163 460,10 13406,00 109,03 1 590,10 100,98 Витрати на оплату праці 44612,80 49904,00 54 524,70 5291,20 111,86 4 620,70 109,26 Відрахування на соціальні заходи 16379,50 18185,80 19 972,00 1806,30 111,03 1 786,20 109,82 Амортизація 6177,50 6702,80 6 789,60 525,30 108,50 86,80 101,29 Інші операційні витрати 39296,30 59675,00 73 990,50 20378,70 151,86 14 315,50 124,00 Разом 254930,10 296337,60 318 736,90 41407,50 116,24 22 399,30 107,56

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

  АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ПРОТЯГОМ 2010-2012 РР.

Слайд 14

    АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ, ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОТЯГОМ 2010-2012 РР.

Слайд 15

АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПРОТЯГОМ 2010 – 2012 РР. Показники Роки Відхилення 2011 від 2010 Відхилення 2012 від 2011 2010 2011 2012 Абсол. % Абсол. % Випуск продукції, тис.грн. 307 046,2 336014,8 360964,5 28968,6 109,44 24949,7 107,43 Чисельність працівників, чол. 1084 1080 1067 -4 99,63 -13 98,80 Відпрацьовано всіма працівниками, люд-год. 2014712 2019552 2022568 4840 100,24 3016 100,15 Продуктивність одного працівника, тис.грн/чол. 283,25 311,12 338,30 27,87 109,84 27,18 108,74 Середньогодинний виробіток одного працівника, тис.грн. 0,1524 0,1664 0,1785 0,014 109,20 0,0121 107,27

Слайд 16

Слайд 17

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПРОТЯГОМ 2010-2012 РР.,(ГРН.)

Слайд 18

АНАЛІЗ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПРОТЯГОМ 2010 – 2012 РР. Показники Роки Відхилення 2011 від 2010 Відхилення 2012 від 2011 2010 2011 2012 Абсол. % Абсол.   % Весь персонал,чол. 1084 1080 1067 -4 99,63 -13 98,80 -в т.ч. робітники 904 897 887 -7 99,23 -10 98,90 Фонд оплати праці, тис.грн. 44386,00 49298,20 53607,70 4912,2 111,10 4309,50 108,74 Середня з/п персоналу, грн. 3512,98 3796,60 4172,56 563,17 117,42 375,96 109,90 Відпрацьовано всього, люд.-год. 2014712 2019552 2022568 4840 100,24 3016 100,15

Слайд 19

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПРОТЯГОМ 2010 – 2012 РР. Показники Роки Відхилення 2011 від 2010 Відхилення 2012 від 2011 2010 2011 2012  Абсол. % Абсол. % 1.Обсяг виробництва, тис.грн. 307046,2 336014,8 360964,5 28968,6 109,44 24949,7 107,42 2.Чисельність працівників, чол. 1084 1080 1067 -4 99,63 -13 98,80 - в т. ч. Робітників 904 897 887 -7 99,23 -10 98,90 3.Питома вага робітників, % 83,40 83,10 83,13 -0,34 99,60 0,03 100,04 4.Відпрацьовано одним робітником за рік, днів 219 220 222 1 100,46 2 100,10 5.Середня тривалість робочого дня, год. 7,65 7,89 7,96 0,24 103,14 0,07 100,90 6.Відпрацьовано всіма робітниками, люд-год. 1632937 1685300 1803679 52363 103,21 118379 107,02 7.Відпрацьовано одним робітником, люд-год. 1806,36 1878,82 2033,46 72,47 104,01 154,64 108,23 8.Середньорічний виробіток одного працівника, тис.грн. 283,26 311,12 338,30 27,88 109,84 27,17 108,73 - в т. ч. Робітником 339,65 374,60 407,00 34,95 110,30 32,35 108,64 9.Середньоден. виробіток одним робітником, тис.грн. 1,55 1,70 1,83 0,15 109,80 0,13 107,66 10.Середньогод. виробіток одним робітником, тис. грн. 0,20 0,22 0,23 0,02 106,45 0,01 106,71

Слайд 20

Аналіз показників трудомісткості протягом 2010 – 2012 рр., (н-год.) Показники Роки Відхилення 2011 від 2010 Відхилення 2012 від 2011 2010 2011 2012 Абсол. % Абсол. % Технологічна 5,32  5,01  4,99 -0,31 94,17 -0,02 99,60  Управління виробництвом 1,06  1,02  1,01 -0,04 96,23 -0,01 99,02  Повна 6,38  6,03  6,00 -0,35 94,51 -0,03 99,50 

Слайд 21

На Хлібокомбінаті №10 доцільно буде застосувати такі резерви : Підвищення технічного рівня виробничого процесу: забезпечити автоматизований процес завантаження, розвантаження та переміщення готової продукції на складі; провести оновлення існуючого устаткування на виробництві. 2. Поліпшення організації праці: підвищити норми умов праці; використовувати раціонально робочий час, без простоїв. 3. Структурні зміни у виробництві продукції: - зменшити трудомісткість до можливого рівня; - розширити або поглибити асортимент продукції за рахунок нових груп товарів.

Слайд 22

РЕЗУЛЬТАТИ ПОКАЗНИКІВ ВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ЛІНІЇ Показники Од. виміру Роки Відхилення 2012 2013 Абсол.   % Обсяг виробництва тис.грн.   360964,50 361087,50 123,00 100,04 Чисельність робітників чол. 887 884 -3 99,66 Відпрацьовано одним робітником год. 1767,12 1784,00 16,88 109,55 Середньорічний виробіток тис.грн. 406,95 408,47 1,52 103,40 Технологічна трудомісткість н.-год 3,42 3,45 0,03 100,90

Слайд 23

ВПЛИВ ЗАПРОПОНОВАНОГО РІШЕННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ, (ТИС.ГРН.)

Слайд 24

Дякую за увагу!!!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка