X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Заходи по захисту поверхневих вод від забруднення

Завантажити презентацію

Заходи по захисту поверхневих вод від забруднення

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

* * Заходи по захисту поверхневих вод від забруднення 1.      Нормування якості води в залежності від категорії водного об’єкту. 2.         Інженерні методи захисту водойм. 3.         Процеси самоочищення води.

Слайд 2

* * Здійснення заходів по захисту поверхневих водойм вимагає рішення ряду наукових та технічних проблем, серед яких основними є: - нормування якості води, тобто розробка критеріїв її придатності для різних видів водокористування; -  скорочення об’ємів скиду забруднень в водойми шляхом вдосконалення технологічних процесів та покращення методів очистки стічних вод; - вивчення та врахування процесів самоочищення стічних вод при їх випуску у водойми.

Слайд 3

* * Норми якості води в водних об’єктах встановлюються в залежності від характеру використання води. Ці об’єкти поділяють на: об’єкти господарсько-питного, комунально-побутового, рибогосподарського використання.

Слайд 4

* * Об’єкти господарсько-питного використання джерела господарсько-питного водопостачання, а також джерела водопостачання харчової промисловості. Вимоги до якості води в об’єктах господарсько-питного використання відносяться до всіх водних об’єктів, що знаходяться в межах населених пунктів.

Слайд 5

* * Об’єкти комунально-побутового використання місця відпочинку населення, занять спортом, купанням.

Слайд 6

* * Рибогосподарські водні об’єкти водойми та водотоки, їх окремі ділянки, що використовуються (можуть використовуватися) для промислового добування риби та інших об’єктів водного промислу або мають значення для відтворення їх запасів.

Слайд 7

* * Об’єкти рибогосподарського призначення поділяють на 3 категорії: До вищої категорії належать ділянки водних об’єктів в місцях розташування нерестилищ, зимувальних ям і масового нагулу особливо цінних видів риб, та мешкання промислових водних ссавців, а також охоронних зонах господарств будь-якого типу для штучного розведення та вирощування цінних видів риб, водних тварин та рослин. До першої категорії належать водні об’єкти, які використовуються для збереження і відтворення цінних видів риб, що мають високу чутливість до вмісту кисню. До другої категорії належать водні об’єкти, що використовуються для інших рибогосподарських потреб.

Слайд 8

* * Головні показники при нормуванні якості води: Змулені речовини. Плаваючі домішки (речовини). Запахи, смак та присмак. Забарвлення. Температура. рН. Мінеральний склад. Розчинений кисень. Біологічне споживання кисню. Збудники захворювань. Отруйні речовини.

Слайд 9

* * Якщо отруйні речовини відносяться до однієї категорії по ЛОШ (лімітуючі ознаки шкідливості) , то:

Слайд 10

* * Розрахунок концентрацій забруднень в контрольному створі здійснюється з урахуванням кратності розведення n, яка розраховується: де Q – розрахункова середньогодинна витрата води водного об’єкту найбільш мілководного місяця з 95 % забезпеченістю стоку, м3/год; q – середньогодинна витрата стічної води, що визначається вимірами або за розрахунком, м3/год; – коефіцієнт змішування, що показує яка частина природної води приймає участь у розбавленні скинутої кількості зворотної води на відрізку довжиною L.

Слайд 11

* * З урахуванням кратності розведення концентрація в контрольному створі буде дорівнювати: Сст – концентрація даного інградієнту в стічних водах.

Слайд 12

* * Головні напрямки підвищення ефективності використання води: -   створення оборотних та замкнутих систем водокористування; -        заміна водяного охолодження повітряним; передача відпрацьованої води на інші підприємства.

Слайд 13

* * Самоочищення води сукупність гідрологічних, біохімічних, хімічних та фізичних процесів, які призводять до зниження концентрації забруднюючих речовин в воді

Слайд 14

* * При вивченні процесів забруднення та самоочищення в даний період виділяють наступні основні напрямки досліджень: вивчення процесів змішування та розведення стічних вод в водоймах та водотоках з урахуванням мінливості гідрологічних та гідродинамічних факторів; встановлення залежності зміни якості води від гідрологічного режиму та розрахункових характеристик стоку; вивчення хімічних, фізико-хімічних перетворень забруднюючих речовин в водних об’єктах; дослідження біохімічних процесів трансформації забруднюючих речовин.

Слайд 15

* * Гідрологічні характеристики водного об’єкту поділяються на кілька груп: Характеристика водного режиму; Характеристика теплового режиму; Характеристика льодового режиму; Характеристика режиму наносів; Характеристика форми та розміру водного об’єкту.

Слайд 16

* * Зміна гідрологічних характеристик у часі має кілька видів: вікова (з періодом часу, що вимірюється віками); багаторічна (від кількох років до десятків років); внутрірічна, або сезонна (коливання протягом року); короткочасна (період кілька діб); внутрідобова, або добова (протягом доби).

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Екологія