X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Забруднення хімічною промисловістю

Завантажити презентацію

Забруднення хімічною промисловістю

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Забруднення хімічною промисловістю

Слайд 2

Слайд 3

Хімічне забруднення природних вод Будь-яке водоймище або водне джерело співвіднесене з навколишнім зовнішнім середовищем. На нього впливають умови формування поверхневого або підземного водного стоку, різноманітні природні явища, індустрія, промислове і комунальне будівництво, транспорт, господарська й побутова діяльність людини. Результатом цих впливів стає привнесення у водне середовище нових, не властивих йому речовин — забруднювачів, що погіршують якість води. Зазвичай виділяють хімічне, фізичне і біологічне забруднення. Хімічне забруднення являє собою зміну природних хімічних властивостей води за рахунок збільшення вмісту в ній шкідливих домішок як неорганічної (мінеральні солі, кислоти, луги, глинисті частинки), так і органічної природи (нафта й нафтопродукти, органічні залишки, поверхнево-активні речовини, пестициди).

Слайд 4

Неорганічне забруднення Основними неорганічними (мінеральними) забруднювачами прісних і морських вод стали різноманітні хімічні сполуки, токсичні для мешканців водного середовища. Це сполуки Арсену, Плюмбуму, Меркурію, Хрому, Купруму, Флуору. Більшість із них опиняється у воді внаслідок людської діяльності. Важкі метали усмоктуються фітопланктоном, а потім передаються через харчовий ланцюг більш високоорганізованим організмам.

Слайд 5

Важкі метали Важкі метали (ртуть, свинець, кадмій, цинк, мідь, миш'як) належать до числа розповсюджених і вельми токсичних забруднюючих речовин. Вони широко застосовуються в різних промислових виробництвах, тому, незважаючи на очисні заходи, вміст сполук важких металів у промислових стічних водах досить високий Великі маси цих сполук надходять в океан через атмосферу. Для морських біоценозів найбільш небезпечними є ртуть, свинець і кадмій. Ртуть переносить ся в океан із материковим стоком і через атмосферу.

Слайд 6

Пестициди Пестициди — це група штучно створених речовин, що використовуються для боротьби зі шкідниками й хворобами рослин. Пестициди поділяються на такі групи: інсектициди — для боротьби зі шкідливими комахами, фунгіциди й бактерициди — для боротьби з бактеріальними хворобами рослин, гербіциди — для боротьби з бур'янами. Встановлено, що пестициди, знищуючи шкідників, заподіюють шкоду багатьом корисним організмам і підривають здоров'я біоценозів. У сільському господарстві давно вже стоїть проблема переходу від хімічних (що забруднюють середовище) до біологічних (екологічно чистих) методів боротьби зі шкідниками. На сьогодні більш 5 млн т пестицидів потрапляє на світовий ринок. Близько 1,5 млн т цих речовин уже ввійшло до складу наземних і морських екосистем повітряним і водним шляхом.

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Канцерогени Канцерогенні речовини — це хімічно однорідні сполуки, що виявляють трансформаційну активність і здатність породжувати канцерогенні, тератогенні (порушення процесів ембріонального розвитку) або мутагенні зміни в організмах. У залежності від умов впливу вони можуть призводити до інгібування росту, прискорення старіння, порушення індивідуального розвитку і зміни генофонду організмів. До речовин, що мають канцерогенні властивості, належать хлоровані аліфатичні вуглеводні, вінілхлорид і, особливо, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ). Максимальна кількість ПАВ у сучасних донних осадах Світового океану (більше за 100 мкг/км маси сухої речовини) знайдена в тектонічно активних зонах, що зазнають глибинного термічного впливу. Основні" антропогенні джерела ПАВ — це піроліз органічних речовин при спалюванні різних матеріалів, деревини й палива.

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Ми не чекаємо милості від природи, а вона все чекає милості від нас!

Слайд 15

Слайд 16

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія