X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень.

Завантажити презентацію

Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень. Форми стійкості екосистем

Слайд 2

Зміст Поняття “стійкості” ; Форми стійкості геосистем; Оцінка стійкості геосистем до антропогенних навантажень; Потенціал стійкості атмосфери; Несприятливі для очищення атмосфери чинники; Потенціал стійкості поверхневих вод; Висновки

Слайд 3

Поняття “стійкості” Стійкість – здатність природної системи протистояти зовнішньому впливу та повертатися до попереднього стану, не змінюючи при цьому своєї структури.

Слайд 4

М. Д. Гродзинський розкрив весь спектр тлумачень стійкості: збереження початкового стану; здатність до відновлення порушених властивостей; відмова геосистеми; збереження структури і характеру функціонування; стійкість стану у разі зовнішнього впливу. Як здатності повертатися після збудження у початковий стан ( А. Арман); Як опору завнішньому впливу і здатності до відновлення порушених цим впливом властивостей (В. Преображенський); Як ймовірності відмови екосистем (М. Гродзинський); Як здатності активно зберігати свою структуру і характер в просторі (Т. Купріянова); Як властивості не змінювати свій стан у разі зовнішнього впливу (Ю. Позиченко).

Слайд 5

Стійкість набуває конкретності якщо : задані зміни; області простору є несуттєві; заданий інтервал часу; зовнішні чинники. Зміни, що описують геосистему і простір її станів; Області цього простору, зміни станів у межах якої є несуттєвими; Інтервал часу для якого оцінюється стійкість; Зовнішні чинники до дії яких аналізується стійкість(М. Гродзинський, 1995).

Слайд 6

Форми стійкості геосистем інертність; відновлюваність; пластичність. Інертність – здатність геосистеми у разі дії зовнішніх чинників не виходити з заданої області станів у продовж певного інтервалу часу; Відновлюваність – здатність геосистеми повертатись до області станів після виходу з неї під впливом певного чинника; Пластичність – наявність у геосистемі кількох областей станів та її здатність перееходити у разі дії зовнішніх чинників з однієї такої області до інших.

Слайд 7

Стійкість геосистеми Стійкість геосистеми полягає у її здатності у разі дії зовнішнього чинника перебувати в одній області станів і повертатись до неї завдяки інертності й відновлюваності, а також переходити завдяки пластичності з однієї області станів до інших, не виходячи при цьому за рамки інваріантних змін упродовж заданого інтервалу часу.

Слайд 8

Оцінка стійкості геосистем до антропогенних навантажень залісненість; залуженість; розореність; крутизна поверхні кількість гроз; наявність сильних вітрів у весняний та осінні періоди. П.г. Шищенко робив на основі виявлення характерних для природно-територіальних комплексів фізико-географічних особливостей і процесів, які впливають на їхню стійкість, а саме : залісненість; залуженість; розореність; крутизна поверхні кількість гроз; наявність сильних вітрів у весняний та осінні періоди.

Слайд 9

нахил поверхні ; глибина розчленування рельєфу; час та повторюваність інтенсивних опадів; висока водопроникність ґрунтів. М.А. Глазовська, оцінюючи стійкість, виділяє основні чинники, що сприяють самоочищенню геосистеми.Це ,зокрема, нахил поверхні ,глибина розчленування рельєфу,час та повторюваність інтенсивних опадів, висока водопроникність ґрунтів.

Слайд 10

Потенціал стійкості атмосфери Потенціал стійкості атмосфери – це здатність атмосфери виводити за власні межі забруднювальні речовини (самоочищуються). Проблема стійкості природніх систем до антропогенних навантажень є особливо актуальною у зв’язку з наявною тенденцією посилення антропогенного впливу на природне середовище.

Слайд 11

Несприятливі для очищення атмосфери чинники Відсутність опадів і вітрів; тумани; підземна інверсія; метеорологічні явища. Тому аналіз погодних умов у межах пір року ,окремих місяців дає змогу константувати і прогнозувати періоди з вивисоким і низьким потенціалом стійкості атмосфери.

Слайд 12

Потенціал стійкості поверхневих вод Швидкість течії; прозорість і хімічний склад води; температурний режим; біотичне різноманіття. Оцінюючи потенціал стійкості поверхневих вод ,враховуючи процеси, які зумовлюють нейтралізацію забруднювачів механічним, хімічним і біотичним шляхом, а саме: Швидкість течії; прозорість і хімічний склад води; темпаратурний режим; біотичне різноманіття.

Слайд 13

Аргументи і факти Біотичний потенціал природного середовища Бачимо, що у Закарпатській області середній бал метеорологічного потенціалу атмосфери є найбільшим. Складає 1,85 і більше км.

Слайд 14

Метеорологічний потенціал атмосфери Метерологічний потенціал атмосфери характеризує переважання в атмосфері тих чи інших процесів (накопичення або розсіювання) за рік на певній території.Якшо більше 1 км., то переважає процеси накопичення, якшо менше 1 км. – самоочищення атмосфери.

Слайд 15

Стійкість поверхневих вод Територія де протікає Дністер, Дніпро природний потенціал самоочищення поверхневих вод дуже високий.

Слайд 16

Стійкість компонентів природи до антропогенних навантажень За В.А. Барановським, П.Г. Шищенком

Слайд 17

Ключові категорії і поняття Стійкість геосистем; Інертність; Відновлюваність; Пластичність; Техногенне навантаження.

Слайд 18

Висновки Результати територіального аналізу з кількості природного середовища є важливими для оцінки екологічних ризиків. Різного ступеня антропогенізовані ландшафти в Україні охоплюють до 70% територій Результати територіального аналізу з кількості природнього середовища є важливими для оцінки екологічних ризиків, прогнозування стану природи, нормування антропогенних навантажень, раціональної організації території тощо.Порівнюючи техногенне навантаження і стійкість природного середовища, можна видалити екологічний потенціал території, що вожливо для впровадження концепції збалансованого розвитку регіонів України. Різного ступеня антропогенізовані ландшафти в Україні охоплюють до 70% територій, а отже, і стійкість їх до антропогенних навантажень є невисокою. Водночас антропогенні ландшафти є місцями проживання населення і низька їх стійкість до завнішнього впливу є проблемою, яка потребує вирішення як на регіональному, так і національному рівнях.

Слайд 19

Запитання і завдання для самоконтролю Чому не існує єдиного підходу до визначення стійкості геосистем? Проаналізуйте підходи до оцінки стійкості геосистем. Охарактеризуйте загальні фотми стійкості геосистем. Наведіть узагальнене визначення стійкості.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Екологія